อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ธรรมะออนไลน์ http://ajsupee.com
ข่าวประกาศ
- คอร์สปฏิบัติธรรม ณ มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 
บ้านจันรม อ.เมือง จ.สุรินทร์
5 - 7 ธันวาคม 2557
สอบถามและสมัคร โทร. 089 627 2038

- คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตา
อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา
วันที่ 27 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558

สอบถามและสมัคร คุณไก่ 081 913 5031
ตารางบรรยายธรรม
31-10-2557 เวลา 17.30 - 19.30 น.
บรรยาย สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิบ้านอารีย์
01-11-2557 เวลา 10.00 - 15.00 น.
บรรยาย ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิมายาโคตมี
02-11-2557 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย เตรียมโสดาบัน ณ เบนซ์ทองหล่อ
03-11-2557 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย รวมเรื่องอริยมรรค2 ณ เบนซ์ทองหล่อ
07-11-2557 เวลา 17.30 - 18.30 น.
บรรยายธรรม ณ คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ มีนบุรี
09-11-2557 เวลา 13.30 - 16.00 น.
บรรยายธรรม ณ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
09-11-2557 เวลา 10.00 - 12.00 น.
บรรยาย สร้างความสุขในครอบครัวฯ ณ สาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์ ยุวพุทธฯ
10-11-2557 เวลา 18.00 - 20.00 น.
บรรยาย อริยมรรคมีองค์8 ณ ยุวพุทธิกสมาคมฯ
11-11-2557 เวลา 13.30 - 15.00 น.
บรรยาย สูตรโสดาบัน ณ บ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จก.(มหาชน)
12-11-2557 เวลา 13.00 - 15.00 น.
บรรยายธรรมในคอร์สปฏิบัติ ณ จ.สระแก้ว
13-11-2557 เวลา 09.00 - 11.00 น.
บรรยายธรรมในคอร์สปฏิบัติ ณ จ.สระแก้ว
15-11-2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยาย พระสูตรศึกษา ณ เบนซ์ทองหล่อ
16-11-2557 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย เตรียมโสดาบัน ณ เบนซ์ทองหล่อ
16-11-2557 เวลา 14.00 - 18.00 น.
บรรยายและนำปฏิบัติ ณ ชมรมสุรัตนธรรม บางลำพู
17-11-2557 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ณ เบนซ์ทองหล่อ
22-11-2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยาย ปฏิสัมภิทามรรค อานาปานสติ ณ เบนซ์ทองหล่อ
23-11-2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยายธรรม ณ บ้านธรรมะรื่นรมย์
23-11-2557 เวลา 13.30 - 15.30 น.
บรรยาย พรหมจรรย์ ตอนที่40 ณ บ้านจิตสบาย
25-11-2557 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย มหานิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
28-11-2557 เวลา 17.30 - 19.30 น.
บรรยาย สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิบ้านอารีย์
29-11-2557 เวลา 10.00 - 15.00 น.
บรรยาย ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิมายาโคตมี
30-11-2557 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย เตรียมโสดาบัน ณ เบนซ์ทองหล่อ
คอร์สปฏิบัติธรรม
04-11-2557 ถึง 07-11-2557
คอร์สปฏิบัติธรรม โดยกรมศุลกากร ณ บ้านโรจนธรรม สุขุมวิท 23
05-12-2557 ถึง 07-12-2557
คอร์สปฏิบัติธรรมวันพ่อ ณ มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม อ.เมือง จ.สุรินทร์
27-12-2557 ถึง 01-01-2558
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ปฏิทินบรรยายธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง