อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ธรรมะออนไลน์ http://ajsupee.com
ข่าวประกาศ
- คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตา 
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  
วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2558

สอบถามและสมัคร คุณไก่ 081 913 5031
ตารางบรรยายธรรม
03-04-2558 เวลา 17.30 - 18.30 น.
บรรยาย ปฏิจจสมุปบาท (ต่อ) ณ คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ มีนบุรี
04-04-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยาย จูฬสัจจกสูตร (ต่อ) ณ เบนซ์ทองหล่อ
05-04-2558 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย เตรียมโสดาบัน (ต่อ) ณ เบนซ์ทองหล่อ
05-04-2558 เวลา 13.30 - 15.30 น.
บรรยาย พรหมจรรย์ ตอนที่44 ณ บ้านจิตสบาย
06-04-2558 เวลา 10.00 - 15.00 น.
บรรยายธรรม ณ วัดถาวรวราราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
07-04-2558 เวลา 13.30 - 15.00 น.
บรรยาย สูตรโสดาบัน (ต่อ) ณ บมจ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์
07-04-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย มหานิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
17-04-2558 เวลา 17.30 - 19.30 น.
บรรยาย สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิบ้านอารีย์
18-04-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยาย ปฏิสัมภิทามรรค อินทรียกถา ณ เบนซ์ทองหล่อ
19-04-2558 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย เตรียมโสดาบัน (ต่อ) ณ เบนซ์ทองหล่อ
20-04-2558 เวลา 12.00 - 13.00 น.
บรรยาย สัมมาทิฏฐิ (ต่อ) ณ ธ.แห่งประเทศไทย
20-04-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย รวมเรื่องอริยสัจ (ต่อ) ณ เบนซ์ทองหล่อ
21-04-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย มหานิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
22-04-2558 เวลา 13.00 - 15.00 น.
บรรยายธรรม ณ ร.ร.อนุบาลพิศมร
25-04-2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.
บรรยายธรรม ณ จ.ภูเก็ต
26-04-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยายธรรม ณ บ้านธรรมะรื่นรมย์
26-04-2558 เวลา 13.30 - 16.00 น.
บรรยายธรรม ณ ฐณิชามฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
27-04-2558 เวลา 12.00 - 13.00 น.
บรรยาย สัมมาทิฏฐิ (ต่อ) ณ ธ.แห่งประเทศไทย
27-04-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย รวมเรื่องอริยสัจ (ต่อ) ณ เบนซ์ทองหล่อ
05-10-2558 เวลา - น.
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
05-10-2558 เวลา - น.
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
05-12-2558 เวลา - น.
คอร์สปฏิบัติ ณ มูลนิธิวิปัสสนา บ้านจันรม จ.สุรินทร์
31-12-2558 เวลา - น.
คอร์สปฏิบัติ ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
คอร์สปฏิบัติธรรม
01-05-2558 ถึง 05-05-2558
คอร์สฏิบัติ ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
25-05-2558 ถึง 28-05-2558
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ ยุวพุทธฯ2 จ.ปทุมธานี
30-05-2558 ถึง 01-06-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ มูลนิธิวิปัสสนา บ้านจันรม จ.สุรินทร์
02-06-2558 ถึง 06-06-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
06-07-2558 ถึง 08-07-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
21-07-2558 ถึง 23-07-2558
คอร์สปฏิบัต ณ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
03-08-2558 ถึง 05-08-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
14-08-2558 ถึง 16-08-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ว่องวานิช จ.สมุทรปราการ
26-08-2558 ถึง 30-08-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
07-09-2558 ถึง 09-09-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
16-10-2558 ถึง 18-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
19-10-2558 ถึง 22-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
23-10-2558 ถึง 27-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ปฏิทินบรรยายธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง