อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ธรรมะออนไลน์ http://ajsupee.com
ข่าวประกาศ
คอร์สปฏิบัติธรรม ที่ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
4 คืน 5 วัน, จันทร์ ที่ 7 - ศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558
สอบถามรายละเอียดและสมัคร 091 441 1184

ตารางบรรยายธรรม
28-08-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยายธรรม ณ กรมศุลกากร
30-08-2558 เวลา 13.30 - 16.00 น.
บรรยาย เส้นทางสู่โสดาบัน3 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
คอร์สปฏิบัติธรรม
07-09-2558 ถึง 09-09-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
05-10-2558 ถึง 07-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
05-10-2558 ถึง 07-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
16-10-2558 ถึง 18-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
19-10-2558 ถึง 22-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
23-10-2558 ถึง 27-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
05-12-2558 ถึง 07-12-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ มูลนิธิวิปัสสนา บ้านจันรม จ.สุรินทร์
31-12-2558 ถึง 04-01-2559
คอร์สปฏิบัติ ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ปฏิทินบรรยายธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง