อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ธรรมะออนไลน์ http://ajsupee.com
ข่าวประกาศ
- คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตา 
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  
วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2558

สอบถามและสมัคร คุณไก่ 081 913 5031
ตารางบรรยายธรรม
06-02-2558 เวลา 17.30 - 18.30 น.
บรรยายธรรม ณ คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ มีนบุรี
07-02-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
พระสูตรศึกษา ณ เบนซ์ทองหล่อ
08-02-2558 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย เตรียมโสดาบัน ณ เบนซ์ทองหล่อ
08-02-2558 เวลา 14.00 - 18.00 น.
บรรยายธรรมนำปฏิบัติ ณ ชมรมสุรัตนธรรม
08-02-2558 เวลา 18.30 - 20.00 น.
อริยมรรคมีองค์8 ณ ยุวพุทธิกสมาคมฯ
09-02-2558 เวลา 12.00 - 13.00 น.
บรรยายรรม ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
09-02-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย รวมเรื่องอริยมรรค ณ เบนซ์ทองหล่อ
10-02-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย มหานิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
14-02-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยาย ขุททกนิกย ปฏิสัมภิทามรรค ณ เบนซ์ทองหล่อ
15-02-2558 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย เตรียมโสดาบัน ณ เบนซ์ทองหล่อ
15-02-2558 เวลา 13.30 - 16.00 น.
บรรยายรรม ณ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
16-02-2558 เวลา 12.00 - 13.00 น.
บรรยายธรรม ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
16-02-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย รวมเรื่องอริยมรรค ณ เบนซ์ทองหล่อ
17-02-2558 เวลา 13.30 - 15.00 น.
บรรยาย สูตรโสดาบัน ณ บ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จก.(มหาชน)
17-02-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย มหานิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
22-02-2558 เวลา 09.30 - 12.00 น.
บรรยาย ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ณ สาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์ ยุวพุทธฯ
22-02-2558 เวลา 13.30 - 15.30 น.
บรรยาย พรหมจรรย์ ณ บ้านจิตสบาย
22-02-2558 เวลา 17.00 - 18.00 น.
บรรยาย มงคล ณ ariya wellness center
27-02-2558 เวลา 17.30 - 19.30 น.
บรรยาย สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิบ้านอารีย์
28-02-2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.
บรรยาย ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิมายาโคตมี
คอร์สปฏิบัติธรรม
12-02-2558 ถึง 13-02-2558
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
20-02-2558 ถึง 24-02-2558
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ปฏิทินบรรยายธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง