อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ธรรมะออนไลน์ http://ajsupee.com
ตารางบรรยายธรรม
ตารางบรรยาย
2014-08-30 เวลา 10.00 - 15.00 น.
บรรยาย หัวข้อ เรียนธรรมตามพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิมายาโคตมี
2014-08-31 เวลา - น.
บรรยาย ที่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยชมรมสารธรรมล้านนา ณ ชมรมสารธรรมล้านนา
คอร์สปฏิบัติธรรม
2014-09-15 ถึง 2014-09-17
บรรยายในการจัดคอร์สปฏิบัติธรรม ณ วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง
2014-10-01 ถึง 2014-10-05
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ถนนเพชรเกษม
ติดต่อและสมัคร http://www.ybat.org
2014-10-17 ถึง 2014-10-19
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
2014-10-23 ถึง 2014-10-27
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
2014-12-27 ถึง 2015-01-01
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ปฏิทินบรรยายธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง