อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ธรรมะออนไลน์ http://ajsupee.com
ข่าวประกาศ
- คอร์สปฏิบัติธรรม ที่ยุวพุทธิกสมาคมฯ 
ศูนย์1 ถนนเพชรเกษม  
วันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2558 
ดูรายละเอียด  
http://www.ybat.org

ตารางบรรยายธรรม
23-05-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ณ เบนซ์ทองหล่อ
23-05-2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.
บรรยาย ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิมายาโคตมี
24-05-2558 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย เตรียมโสดาบัน ณ เบนซ์ทองหล่อ
24-05-2558 เวลา 13.30 - 15.30 น.
บรรยาย พรหมจรรย์ ตอนที่45 ณ บ้านจิตสบาย
คอร์สปฏิบัติธรรม
25-05-2558 ถึง 28-05-2558
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ ยุวพุทธฯ2 จ.ปทุมธานี
02-06-2558 ถึง 06-06-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
06-07-2558 ถึง 08-07-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
21-07-2558 ถึง 23-07-2558
คอร์สปฏิบัต ณ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
30-07-2558 ถึง 01-08-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ มูลนิธิวิปัสสนา บ้านจันรม จ.สุรินทร์
03-08-2558 ถึง 05-08-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
14-08-2558 ถึง 16-08-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ว่องวานิช จ.สมุทรปราการ
26-08-2558 ถึง 30-08-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
07-09-2558 ถึง 09-09-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
05-10-2558 ถึง 07-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
05-10-2558 ถึง 07-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
16-10-2558 ถึง 18-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
19-10-2558 ถึง 22-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
23-10-2558 ถึง 27-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
05-12-2558 ถึง 07-12-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ มูลนิธิวิปัสสนา บ้านจันรม จ.สุรินทร์
31-12-2558 ถึง 04-01-2559
คอร์สปฏิบัติ ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ปฏิทินบรรยายธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง