อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ธรรมะออนไลน์ http://ajsupee.com
ข่าวประกาศ
- คอร์สปฏิบัติธรรม ที่ วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี, ศุกร์ ที่ 16-อาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2558
สอบถามรายละเอียดและสมัคร 083 122 9163

- คอร์สปฏิบัติธรรม ที่ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย

จ. นครราชสีมา 4 คืน 5 วัน, 23 - 27 ตุลาคม 2558
สอบถามรายละเอียดและสมัคร 081 913 5031

ตารางบรรยายธรรม
10-10-2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.
บรรยาย เรื่อง กฎเกณฑ์กรรม ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
11-10-2558 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ เบนซ์ทองหล่อ
11-10-2558 เวลา 13.30 - 15.30 น.
บรรยาย เรื่อง พรหมจรรย์ ณ บ้านจิตสบาย
12-10-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย รวมเรื่องสังสารวัฏฏ์ ณ เบนซ์ทองหล่อ
13-10-2558 เวลา 13.30 - 15.00 น.
บรรยาย สูตรโสดาบัน ณ บมจ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์
13-10-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย ชราสุตตนิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
14-10-2558 เวลา 12.00 - 13.00 น.
บรรยาย เรื่อง กรรม ณ ธ.แห่งประเทศไทย
19-10-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย รวมเรื่องสังสารวัฏฏ์ ณ เบนซ์ทองหล่อ
19-10-2558 เวลา 12.00 - 13.00 น.
บรรยาย เรื่อง กรรม ณ ธ.แห่งประเทศไทย
20-10-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย ชราสุตตนิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
29-10-2558 เวลา 17.30 - 18.30 น.
บรรยายธรรม ณ คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ มีนบุรี
30-10-2558 เวลา 17.30 - 19.30 น.
บรรยาย สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิบ้านอารีย์
31-10-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยาย ปฏิสัมภิทามรรค ณ เบนซ์ทองหล่อ
31-10-2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.
บรรยาย ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิมายาโคตมี
คอร์สปฏิบัติธรรม
16-10-2558 ถึง 18-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
19-10-2558 ถึง 22-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
23-10-2558 ถึง 27-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
05-12-2558 ถึง 07-12-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ มูลนิธิวิปัสสนา บ้านจันรม จ.สุรินทร์
31-12-2558 ถึง 04-01-2559
คอร์สปฏิบัติ ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ปฏิทินบรรยายธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง