อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ธรรมะออนไลน์ http://ajsupee.com
ตารางบรรยายธรรม
ตารางบรรยาย
2014-10-03 เวลา 17.30 - 18.30 น.
บรรยายธรรม ณ คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ มีนบุรี
2014-10-04 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยายพระสูตร กันทรกสูตร ณ เบนซ์ทองหล่อ
2014-10-04 เวลา 18.00 - 20.00 น.
บรรยาย เรื่อง อริยมรรคมีองค์8 ณ ยุวพุทธิกสมาคมฯ
2014-10-05 เวลา 13.30 - 16.00 น.
บรรยาย เรื่อง อริยมรรค ณ สาวัตถีเธียเตอร์ ยุวพุทธิกสมาคมฯ
2014-10-06 เวลา 09.00 - 16.00 น.
บรรยาย อบรมคณะวิทยากร ณ ยุวพุทธิกสมาคมฯ
2014-10-06 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร ณ เบนซ์ทองหล่อ
2014-10-07 เวลา 18.30 - 20.30 น.
บรรยาย เรื่อง ความสุข ตอนที่3 ณ ชมรมคนรู้ใจ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
2014-10-11 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยาย ปฏิสัมภิทามรรค อานาปานสติ ณ เบนซ์ทองหล่อ
2014-10-11 เวลา 15.00 - 16.30 น.
บรรยาย รายการธรรมปทีป ณ WBTV วัดยานนาวา
2014-10-12 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย เรื่อง เตรียมโสดาบัน ณ เบนซ์ทองหล่อ
2014-10-12 เวลา 13.30 - 16.00 น.
บรรยายธรรม ณ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
คอร์สปฏิบัติธรรม
2014-10-01 ถึง 2014-10-05
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ถนนเพชรเกษม
ติดต่อและสมัคร http://www.ybat.org
2014-10-17 ถึง 2014-10-19
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
2014-10-23 ถึง 2014-10-27
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
2014-12-27 ถึง 2015-01-01
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ปฏิทินบรรยายธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง