อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ธรรมะออนไลน์ http://ajsupee.com
ข่าวประกาศ
- คอร์สปฏิบัติธรรม ที่ มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 
บ้านจันรม จ.สุรินทร์, 2 คืน 3 วัน, 5 -7 ธันวาคม 2558
สอบถามรายละเอียดและสมัคร โทร. 089 627 2038

ตารางบรรยายธรรม
28-11-2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.
บรรยาย ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิมายาโคตมี
30-11-2558 เวลา 12.00 - 13.00 น.
บรรยาย ความเข้าใจเรื่องกรรม ณ ธ.แห่งประเทศไทย
คอร์สปฏิบัติธรรม
05-12-2558 ถึง 07-12-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ มูลนิธิวิปัสสนา บ้านจันรม จ.สุรินทร์
31-12-2558 ถึง 04-01-2559
คอร์สปฏิบัติ ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ปฏิทินบรรยายธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง