อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ธรรมะออนไลน์ http://ajsupee.com
ตารางบรรยายธรรม
ตารางบรรยาย
2014-09-19 เวลา 17.30 - 19.30 น.
บรรยาย สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ตอนที่8 ณ มูลนิธิบ้านอารีย์
2014-09-20 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค อานาปานสติกถา ณ เบนซ์ทองหล่อ
2014-09-20 เวลา 15.00 - 16.30 น.
บรรยาย รายการธรรมปทีป WBTV ณ วัดยานนาวา
2014-09-21 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย เรื่อง เตรียมโสดาบัน ณ โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ
2014-09-21 เวลา 13.00 - 16.00 น.
บรรยาย เรื่อง อริยมรรคมีองค์8 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
2014-09-28 เวลา 13.30 - 15.30 น.
บรรยาย เรื่อง พรหมจรรย์ ตอนที่38 ณ บ้านจิตสบาย
2014-09-29 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ณ เบนซ์ทองหล่อ
2014-09-30 เวลา 13.30 - 15.00 น.
บรรยาย เรื่อง สูตรโสดาบัน ณ บมจ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์
2014-09-30 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย มหานิทเทส ตุวฏกกสุตตนิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
คอร์สปฏิบัติธรรม
2014-09-15 ถึง 2014-09-17
บรรยายในการจัดคอร์สปฏิบัติธรรม ณ วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง
2014-10-01 ถึง 2014-10-05
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ถนนเพชรเกษม
ติดต่อและสมัคร http://www.ybat.org
2014-10-17 ถึง 2014-10-19
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
2014-10-23 ถึง 2014-10-27
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
2014-12-27 ถึง 2015-01-01
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ปฏิทินบรรยายธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง