อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ธรรมะออนไลน์ http://ajsupee.com
ข่าวประกาศ
- คอร์สปฏิบัติธรรม ณ มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 
บ้านจันรม อ.เมือง จ.สุรินทร์
5 - 7 ธันวาคม 2557
สอบถามและสมัคร โทร. 089 627 2038

- คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตา
อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา
วันที่ 27 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558

สอบถามและสมัคร คุณไก่ 081 913 5031
ตารางบรรยายธรรม
29-11-2557 เวลา 10.00 - 15.00 น.
บรรยาย ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิมายาโคตมี
30-11-2557 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย เตรียมโสดาบัน ณ เบนซ์ทองหล่อ
03-12-2557 เวลา 18.00 - 20.00 น.
บรรยาย อริยมรรคมีองค์8 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
09-12-2557 เวลา 13.30 - 15.00 น.
บรรยาย สูตรโสดาบัน ณ บมจ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์
09-12-2557 เวลา 18.30 - 20.30 น.
บรรยาย เรื่อง ความสุข ณ ชมรมคนรู้ใจ
14-12-2557 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย เรื่อง เตรียมโสดาบัน ณ เบนซ์ทองหล่อ
15-12-2557 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย รวมเรื่องอริยมรรค ณ เบนซ์ทองหล่อ
16-12-2557 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย มหานิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
19-12-2557 เวลา 17.30 - 19.30 น.
บรรยาย สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิบ้านอารีย์
20-12-2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ณ เบนซ์ทองหล่อ
21-12-2557 เวลา 08.30 - 10.00 น.
บรรยาย เรื่อง เส้นทางสู่อริยะ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
22-12-2557 เวลา 18.00 - 20.00 น.
บรรยาย อริยมรรคมีองค์8 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
23-12-2557 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย มหานิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
25-12-2557 เวลา 18.00 - 21.00 น.
บรรยายธรรม ณ บ้านธรรมริมน้ำ เดอะแกรนด์ พระราม2
26-12-2557 เวลา 10.30 - 11.30 น.
เสวนาธรรม ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
คอร์สปฏิบัติธรรม
01-12-2557 ถึง 03-12-2557
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
05-12-2557 ถึง 07-12-2557
คอร์สปฏิบัติธรรมวันพ่อ ณ มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม อ.เมือง จ.สุรินทร์
27-12-2557 ถึง 01-01-2558
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ปฏิทินบรรยายธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง