อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ธรรมะออนไลน์ http://ajsupee.com
ข่าวประกาศ
- คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตา 
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันที่ 27 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558

สอบถามและสมัคร คุณไก่ 081 913 5031
ตารางบรรยายธรรม
21-12-2557 เวลา 08.30 - 10.00 น.
บรรยาย เรื่อง เส้นทางสู่อริยะ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
21-12-2557 เวลา 17.00 - 18.00 น.
บรรยายธรรม ณ ariya wellness center
22-12-2557 เวลา 18.00 - 20.00 น.
บรรยาย อริยมรรคมีองค์8 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
22-12-2557 เวลา 12.00 - 13.00 น.
บรรยายธรรม ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
23-12-2557 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย มหานิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
25-12-2557 เวลา 18.00 - 21.00 น.
บรรยายธรรม ณ บ้านธรรมริมน้ำ เดอะแกรนด์ พระราม2
26-12-2557 เวลา 10.30 - 11.30 น.
เสวนาธรรม ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
คอร์สปฏิบัติธรรม
27-12-2557 ถึง 01-01-2558
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ปฏิทินบรรยายธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง