ทุกฺขเมว  อุปฺปชฺชมานํ  อุปฺปชฺชติ            
                                        ทุกฺขํ  นิรุชฺฌมานํ  นิรุชฺฌติ          
                                        ทุกข์เท่านั้น  เมื่อเกิด  ย่อมเกิดขึ้น
                                        ทุกข์เท่านั้น  เมื่อดับ  ย่อมดับไป
                                        (สํ.นิ. ๑๖/๑๕ กัจจานโคตตสูตร)
Admin User:

Admin Password:

หน้าหลัก ธรรมบรรยาย หนังสือ บทความ บทสวดมนต์ วีดีโอบรรยายธรรม ซีดีบรรยายธรรม ตารางบรรยายธรรม ประวัติอาจารย์สุภีร์
หน้าหลัก ธรรมบรรยาย หนังสือ บทความ บทสวดมนต์ วีดีโอบรรยายธรรม ซีดีบรรยายธรรม ตารางบรรยายธรรม ประวัติอาจารย์สุภีร์

สนับสนุนโดย :: โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ
โดยเบนซ์ทองหล่อ (เจษฎ์สุภา โพธิพิมพานนท์ ประธานโครงการ)