AjSupee

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หน้าหลัก

หนัาหลัก

สวัสดีครับ ท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน
เว็บอาจารย์สุภีร์เป็นเว็บที่รวบรวมคำบรรยาย หนังสือ บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยายธรรมของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ขอให้ทุกท่านศึกษาเอาตามสะดวกนะครับ ตารางบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ตรวจสอบก่อนมาฟังด้วยครับ

หากท่านมีความต้องการสื่อธรรมะ หนังสือ, mp3, CD, DVD ธรรมะบรรยายของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง มีรายละเอียด ดังนี้
  1. ขอรับได้ฟรี ผ่านระบบขอรับหนังสืออนไลน์ จากเว็บไซต์ ajsupee.com ซึ่งท่านสามารถขอรับหนังสือได้ครั้งละ 5 เล่ม และ ซีดี/ดีวีดี ได้ครั้งละ 8 แผ่น โดยการเลือกหนังสือ หรือ ซีดี/ดีวีดี ที่ท่านต้องการผ่านระบบขอรับหนังสืออนไลน์ ยืนยันการขอรับ และกรอกชื่อที่อยู่ผู้รับ ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
  2. ขอรับได้ฟรีทางไปรษณีย์ ซึ่งท่านสามารถขอรับหนังสือได้ครั้งละ 5 เล่ม และซีดี/ดีวีดี ได้ครั้งละ 8 แผ่น ส่งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของผู้รับ, ชื่อหนังสือ, ชื่อซีดี/ดีวีดี ที่ต้องการไปที่ suriyan2t@gmail.com หรือทาง LineID : ajsupee.com ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ คุณสุริยัน โทร. 080-553 5553
  3. ติดต่อขอรับได้ที่ชมรมจริยธรรม ตึกประสาทวิทยาชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา อ.เมือง จ. นนทบุรี โทร. 02-9689954 ติดต่อคุณสุคนธ์
  4. ติดต่อขอรับได้จากชมรมกัลยาณธรรม http://www.kanlayanatam.com

หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง