ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 282 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 708 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 487 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,139 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 810 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,292 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,842 069-นิสสัคคิย5 ภิกษูรับจีวรจากมือของภิกษุณีไม่ใช่ญาติ
18 มกราคม 2564
40
6,841 068-นิสสัคคิย4 ภิกษุใช้ภิกษุณีซักย้อมหรือทุบจีวรใช้แล้ว
18 มกราคม 2564
41
6,840 265-อุทานธรรม1(2) อุทานสเหตุธรรม นิพพาน และอริยมรรค
17 มกราคม 2564
121
6,839 264-อุทานธรรม1(1) ปฐมอุทานของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
17 มกราคม 2564
101
6,838 438-กถาวัตถุปาลิ8 กถาว่าด้วยอสังขตะ6เรื่อง
14 มกราคม 2564
47
6,837 437-กถาวัตถุปาลิ7 สัพพมัตถีติกถา สติปัฏฐานกถา ปหานกถา
14 มกราคม 2564
41
6,836 067-นิสสัคคิย3 ภิกษุเก็บอกาลจีวรได้ไม่เกิน1เดือน
13 มกราคม 2564
40
6,835 066-นิสสัคคิย2(2) ที่เก็บจีวร15 นิสสัคคิย9 ทุกกฏ3
13 มกราคม 2564
45
6,834 436-ปัฏฐานปาลิ9 ตัวอย่างวิสัชชนาวาระของปัฏฐาน24
13 มกราคม 2564
32
6,833 435-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก5 อธิบาย พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เป็นต้น
12 มกราคม 2564
42
6,832 065-นิสสัคคิย2(1) ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรสิ้น1ราตรี
11 มกราคม 2564
32
6,831 064-นิสสัคคิย1(2) นิสสัคคิยปาจิตตีย์10กรณีและทุกกฏ3กรณี
11 มกราคม 2564
38
6,830 063-นิสสัคคิย1(1) ภิกษุเก็บอติเรกจีวรได้มากสุด10วัน
8 มกราคม 2564
62
6,829 917-มหาปัญญากถา5 วิปุลปัญญา คัมภีรปัญญา และอสามันตปัญญา
7 มกราคม 2564
79
6,828 916-ปัจจัยที่มีอิทธพลเยอะสุดและวิธีดูวิบากอย่างง่าย
7 มกราคม 2564
236
6,827 915-มหาปัญญากถา4 มหาปัญญา และ ปุถุปัญญา
7 มกราคม 2564
76
6,826 914-มหาปัญญากถา3 ปัญญาปฏิลาภะ ปัญญาพุทฒิ และปัญญเวปุลละ
7 มกราคม 2564
86
6,825 434-การถ่ายทอดและแปลบาลี9 ตัวอย่างโวหารกับอรรถะ
6 มกราคม 2563
28
6,824 433-ปัฏฐานปาลิ8 วิสัชชนาวาระ ธัมมานุโลม ติก-ทุกปฏฐาน
6 มกราคม 2564
31
6,823 432-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก4 นิกาย5องค์9และการนับธรรมขันธ์
5 มกราคม 2564
31
6,822 431-กถาวัตถุปาลิ6 การชำระความเห็นในปุคคลกถา(ต่อ)
5 มกราคม 2564
30
6,821 062-อนิยต2 ภิกษุนั่งในที่ลับหูกับหญิงสองต่อสอง
4 มกราคม 2564
40
6,820 061-อนิยต1 ภิกษุนั่งในที่ลับตากับหญิงสองต่อสอง
4 มกราคม 2564
43
6,819 060-สรุปสังฆาทิเสส13สิกขาบท
4 มกราคม 256ภ
38
6,818 430-กถาวัตถุปาลิ5 การชำระความเห็นในปุคคลกถา
30 ธันวาคม 2563
57
6,817 429-ปัฏฐานปาลิ7 จำนวนคำถามทั้งหมดในปุจฉาวาระ
30 ธันวาคม 2563
41
6,816 428-การถ่ายทอดและแปลบาลี8 วิปัสสนาสำหรับท่านพระพาหิยะ
30 ธันวาคม 2563
54
6,815 427-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก3 ลักษณะของพระไตรปิฎก9อย่าง
29 ธันวาคม 2563
38
6,814 426-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก2 อธิบายบาลีและความหมายติปิฏก
29 ธันวาคม 2563
32
6,813 913-มหาปัญญากถา2 เหตุ4 ทำให้แจ้งผล5 เป็นไปเพื่อปัญญา16
24 ธันวาคม 2563
157
6,812 912-ตอบปัญหา เจตสิก ยุคลธรรม สัมมาสมาธิ สัญญา เป็นต้น
24 ธันวาคม 2563
166
6,811 911-มหาปัญญากถา1 เชื่อมโยงอนุปัสสนา7 ปัญญา10 ปฏิสัมภิทา4
24 ธันวาคม 2563
139
6,810 425-ปัฏฐานปาลิ6 การนับจำนวนคำถามในทุกปัฏฐาน
23 ธันวาคม 2563
40
6,809 424-การถ่ายทอดและแปลบาลี7 พระอานนท์ถูกตำหนิ5กรณี
23 ธันวาคม 2563
40
6,808 125-กัมมัฏฐาน29 อนุสสติ2 คุณประโยชน์และอานิสงส์2
22 ธันวาคม 2563
96
6,807 423-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก1 แนะนำวิธีการสัมมนาบาลี
22 ธันวาคม 2563
37
6,806 137-ธรรมปฏิบัติ84 ไม่เห็นรูปเป็นตน ไม่เห็นตนมีรูป เป็นต้น
21 ธันวาคม 2563
184
6,805 303-ธชัคคสูตร นึกถึงคุณพระรัตนตรัยความกลัวไม่เกิด
20 ธันวาคม 2563
121
6,804 302-อัคคัปปสาทสูตร เลื่อมใสในสิ่งเลิศ4ประการให้วิบากเลิศ
20 ธันวาคม 2563
122
6,803 301-สีหสูตร พระพุทธองค์ทรงบันลืออริยสัจธรรม
20 ธันวาคม 2563
75
6,802 1152-รู้แจ้งธรรมปัจจุบัน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
20 ธันวาคม 2563
163
6,801 136-ธรรมปฏิบัติ83 วิธีกำหนดความเจ็บปวดตอนนั่งสมาธิ
18 ธันวาคม 2563
173
6,800 910-ขุ.ธ.ชราวรรค9(2) บุตรเศรษฐีกลายเป็นขอทานตอนแก่2
17 ธันวาคม 2563
92
6,799 909-ตอบปัญหา ที่เกิด-ที่ดับและลักษณะของตัณหา
17 ธันวาคม 2563
215
6,798 908-ขุ.ธ.ชราวรรค9(1) บุตรเศรษฐีกลายเป็นขอทานตอนแก่1
17 ธันวาคม 2563
87
6,797 907-ขุ.ธ.ชราวรรค8 พุทธอุทานครั้งแรกหลังจากตรัสรู้
17 ธันวาคม 2563
99
6,796 422-กถาวัตถุปาลิ4 อัฏฐมุขนัยในปุคคลกถา
16 ธันวาคม 2563
33
6,795 421-ปัฏฐานปาลิ5 การนับจำนวนคำถามในติกปัฏฐาน
16 ธันวาคม 2563
33
6,794 420-การถ่ายทอดและแปลบาลี6 บทบาลีคุณพระรัตนตรัย
16 ธันวาคม 2563
38
6,793 2448-โอวาทธรรม ปลากาญจน์รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
15 ธันวาคม 2563
98
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8292 รายการ