ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 279 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 707 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 483 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,138 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 808 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,292 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,592 169-พุทธานุสสติ10 อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ, สัตถา เทวมนุสสานัง
28 ตุลาคม 2561
837
5,591 168-พุทธานุสสติ9 พุทธคุณบทว่าสุคโต, โลกวิทู
28 ตุลาคม 2561
809
5,590 127-อัปปมัญญาภาวนา20 อุบายบรรเทาความโกรธ4
26 ตุลาคม 2561
801
5,589 126-อัปปมัญญาภาวนา19 อุบายบรรเทาความโกรธ3
26 ตุลาคม 2561
790
5,588 2072-สัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
21 ตุลาคม 2561
722
5,587 2071-เจริญมรรคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธ
21 ตุลาคม 2561
849
5,586 2070-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
20 ตุลาคม 2561
811
5,585 2069-เห็นขันธ์5ทำงาน ยุวพุทธฯ
20 ตุลาคม 2561
792
5,584 2068-ฝึกปัญญาแยกกาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
20 ตุลาคม 2561
788
5,583 2067-สัมปชัญญะ4 พื้นฐานทางปัญญา ยุวพุทธฯ
19 ตุลาคม 2561
775
5,582 2066-สติกันตัณหา ปัญญากันทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
19 ตุลาคม 2561
806
5,581 2065-หลักปฏิบัติแนวอริยมรรค ยุวพุทธฯ
19 ตุลาคม 2561
750
5,580 056-อานาปานสติกรรมฐาน8 ปฏิบัติร่วมกันและตอบปัญหาธรรม
14 ตุลาคม 2561
908
5,579 055-อานาปานสติกรรมฐาน7 วิปัสสนาในอานาปานสติ
14 ตุลาคม 2561
961
5,578 054-อานาปานสติกรรมฐาน6 นำฝึกปฏิบัติอานาปานสติ
14 ตุลาคม 2561
811
5,577 053-อานาปานสติกรรมฐาน5 อานาปานสติสมาธิขั้นที่2,3
14 ตุลาคม 2561
945
5,576 052-อานาปานสติกรรมฐาน4 อานาปานสติสมาธิขั้นที่1
13 ตุลาคม 2561
950
5,575 051-อานาปานสติกรรมฐาน3 ความรู้พื้นฐานเตรียมการทำสมาธิ
13 ตุลาคม 2561
910
5,574 050-อานาปานสติกรรมฐาน2 พระพุทธพจน์แสดงอานาปานสติ16ขั้น
13 ตุลาคม 2561
893
5,573 049-อานาปานสติกรรมฐาน1 ความสำคัญและคุณประโยชน์
13 ตุลาคม 2561
940
5,572 103-กัมมัฏฐาน7 กายคตาสติ7 วิธีมองให้เห็นกายน่าเกลียด
9 ตุลาคม 2561
904
5,571 093-ธรรมปฏิบัติ40 เหตุให้ขันธ์5ปรากฏ
8 ตุลาคม 2561
882
5,570 248-ตอบปัญหาธรรมการปฏิบัติภาวนา
7 ตุลาคม 2561
853
5,569 247-ทุติยเทวสูตร วัตตบท7ประการเหตุให้เป็นท้าวสักกะ
7 ตุลาคม 2561
722
5,568 246-เวปจิตติสูตรและสุภาสิตชยสูตร ท้าวสักกะสรรเสริญขันติโสรัจจะ
7 ตุลาคม 2561
713
5,567 083-จูฬปุณณมสูตร ลักษณะของอสัตบุรุษกับสัตบุรุษ8ประเด็น
7 ตุลาคม 2561
762
5,566 086-ภาวนา9 สรุปการมีสติรู้กาย
5 ตุลาคม 2561
928
5,565 051-ตามรอย30 พุทธคุณบทว่าภควา4
5 ตุลาคม 2561
757
5,564 050-ตามรอย29 พุทธคุณบทว่าภควา3
5 ตุลาคม 2561
649
5,563 049-ตามรอย28 พุทธคุณบทว่าภควา2
5 ตุลาคม 2561
679
5,562 048-ตามรอย27 พุทธคุณบทว่าภควา1
5 ตุลาคม 2561
678
5,561 047-ตามรอย26 พุทธคุณบทว่าพุทโธ2
5 ตุลาคม 2561
749
5,560 046-ตามรอย25 พุทธคุณบทว่าพุทโธ1
5 ตุลาคม 2561
746
5,559 727-พุทธวงศ์1 โคตมพุทธวงศ์1
4 ตุลาคม 2561
799
5,558 726-ตอบปัญหาการพิจารณาความว่างลงสู่อริยสัจ
4 ตุลาคม 2561
910
5,557 725-ฌานวิภังค์22 ปัญหาปุจฉกะ การถามตอบเกี่ยวกับฌาน4
4 ตุลาคม 2561
800
5,556 167-พุทธานุสสติ8 บทว่าสัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจรณสัมปันโน
30 กันยายน 2561
924
5,555 166-พุทธานุสสติ7 ระลึกพุทธคุณบทว่าอรหํ
30 กันยายน 2561
861
5,554 1019-เพราะยึดมั่นในขันธ์5ความเห็นผิดจึงเกิดขึ้น คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ
30 กันยายน 2561
962
5,553 130-ปฐมโพธิกาล6 ทรงพบอาชีวกอปุกะและภิกษุปัญจวัคคีย์
29 กันยายน 2561
803
5,552 129-ปฐมโพธิกาล5 พรหมสหัมบดีอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม
29 กันยายน 2561
800
5,551 125-อัปปมัญญาภาวนา18 อุบายบรรเทาความโกรธ2
28 กันยายน 2561
832
5,550 124-อัปปมัญญาภาวนา17 อุบายบรรเทาความโกรธ1
28 กันยายน 2561
930
5,549 224-อริยมรรคมีองค์8 ธรรมฆ่ากิเลส คอร์สพัฒนาจิตฯ
27 กันยายน 2561
1073
5,548 025-สัมมาทิฏฐินำชีวิต25 ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ของเรา
25 กันยายน 2561
970
5,547 092-ธรรมปฏิบัติ39 เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
24 กันยายน 2561
847
5,546 128-ปฐมโพธิกาล4 หลังตรัสรู้สัปดาห์ที่7
22 กันยายน 2561
787
5,545 127-ปฐมโพธิกาล3 หลังตรัสรู้สัปดาห์ที่6
22 กันยายน 2561
794
5,544 126-ปฐมโพธิกาล2 หลังตรัสรู้สัปดาห์ที่5
22 กันยายน 2561
798
5,543 125-ปฐมโพธิกาล1 หลังตรัสรู้สัปดาห์ที่1
22 กันยายน 2561
831
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8292 รายการ