ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,839
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,277
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 605 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,310 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,091 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,246 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,716 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,079 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 06. ฐณิชาฌ์รีสอร์ท จำนวน 303 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
53 053-ธรรมะที่ควรเจริญด้วยความรู้เป็นต้น
7 กุมภาพันธ์ 2553
2040
52 052-ตอบปัญหาเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อออกจากโลกและบุคคลทำบุญไปนรกเป็นต้น
6 ธันวาคม 2552
2281
51 051-อธิษฐานธรรม 4 อย่าง
6 ธันวาคม 2552
2530
50 050-นิโรธะ2
บรรยายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
1979
49 049-นิโรธะ1
1 พฤศจิกายน 2552
2205
48 048-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท2
4 ตุลาคม 2552
2291
47 047-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท1
4 ตุลาคม 2552
2304
46 046-ธรรมะสายกลาง2
6 กันยายน 2552
2088
45 045-ธรรมะสายกลาง1
6 กันยายน 2552
2122
44 044-ตอบปัญหาธรรม
30 สิงหาคม 2552
2125
43 043-อวิชชา-วิชชา บรรยายที่อัมพวา
30 สิงหาคม 2552
2119
42 042-ความจริงของกายกับใจ บรรยายที่วัดพุทธปัญญา
23 สิงหาคม 2552
2439
41 041-ตามรู้ ดูจิต บรรยายที่ศรีราชา
11 กรกฎาคม 2552
2574
40 040-สังโยชน์10 บรรยายที่อัมพวา
5 กรกฎาคม 2552
2630
39 039-ปัญญาละกิเลส บรรยายที่อัมพวา
5 กรกฎาคม 2552
2242
38 038-อริยมรรคมีองค์ 8 ตอนที่2 บรรยายที่อัมพวา
7 มิถุนายน 2552
2233
37 037-อริยมรรคมีองค์ 8 ตอนที่1 บรรยายที่อัมพวา
7 มิถุนายน 2552
2192
36 036-อริยมรรคมีองค์8 และบุญกิริยาวัตถุ10 บรรยายที่ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
2211
35 035-อริยสัจ4 บรรยายที่ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
2376
34 034-ดูด้วยจิตที่เป็นกลาง วัดพุทธปัญญา
25 เมษายน 2552
2322
33 033-มนุสสธรรม
5 เมษายน 2552
2065
32 032-ทำตนให้เป็นที่พึ่ง
5 เมษายน 2552
2243
31 031-สาระธรรมนำปฏิบัติ บรรยายที่กรมศุลกากร
20 มีนาคม 2552
2174
30 030-ธรรมสมาธิ
1 มีนาคม 2552
2178
29 029-จากจิตปภัสสรสู่จิตตภาวนา
1 มีนาคม 2552
2305
28 028-สติกับสัมมาสติ
1 กุมภาพันธ์ 2552
2185
27 027-ความยึดมั่นถือมั่น
1 กุมภาพันธ์ 2552
2593
26 026-แนะวิธีปฏิบัติ วัดพุทธปัญญา
25 มกราคม 2552
2346
25 025-ปฏิบัติเพื่อรู้ความจริง วัดพุทธปัญญา
24 มกราคม 2552
2193
24 024-ลำดับการปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์
28 ธันวาคม 2551
2315
23 023-จุดวัดการพัฒนา
28 ธันวาคม 2551
2304
22 022-อภิธรรมเพื่อการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จุฬาธรรมสถาน
30 พฤศจิกายน 2551
2670
21 021-พัฒนาตนเองด้วยสติ2 บรรยายที่การบินไทย
20 พฤศจิกายน 2551
2296
20 020-พัฒนาตนเองด้วยสติ1 บรรยายที่การบินไทย
20 พฤศจิกายน 2551
2162
19 019-สัจจธรรมกับจริยธรรม บรรยายที่อัมพวา
2 พฤศจิกายน 2551
1944
18 018-ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน บรรยายที่อัมพวา
2 พฤศจิกายน 2551
2240
17 017-พัฒนาจิต ให้ชีวิตเป็นสุข บรรยายที่ รพ.ศรีธัญญา
17 ตุลาคม 2551
2212
16 016-สติปัฏฐาน 4 ตอน 4 บรรยายที่อัมพวา
5 ตุลาคม 2551
2299
15 015-สติปัฏฐาน 4 ตอน 3 บรรยายที่อัมพวา
5 ตุลาคม 2551
2529
14 014-สติปัฏฐาน 4 ตอน 2 บรรยายที่อัมพวา
7 กันยายน 2551
2395
13 013-สติปัฏฐาน 4 ตอน 1 บรรยายที่อัมพวา
7 กันยายน 2551
2765
12 012-ทางเดียว
4 สิงหาคม 2551
2402
11 011-เอกายนมรรค2 บรรยายที่อัมพวา
3 สิงหาคม 2551
2360
10 010-เอกายนมรรค1 บรรยายที่อัมพวา
3 สิงหาคม 2551
2304
9 009-ทางพ้นทุกข์ บรรยายที่วัดพุทธปัญญา
19 กรกฎาคม 2551
2443
8 008-ความเข้าใจธรรมะ เจ เอส แอล
2 มิถุนายน 2551
2448
7 007-การฝึกสติ2
1 มิถุนายน 2551
2716
6 006-การฝึกสติ1
1 มิถุนายน 2551
3071
5 005-วิธีการปฏิบัติ บรรยายที่อัมพวา3
25 พฤษภาคม 2551
2454
4 004-การศึกษาธรรมะ
1 พฤษภาคม 2550
2590
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 303 รายการ