ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,517
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 510 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 835 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 598 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,257 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 871 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 911 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

บทสวด ทั้งหมด 62 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
# ชื่อ/รายละเอียด Views
62 62-บทพิจารณาปัจจัย4โดยความเป็นธาตุแปล
14 ธันวาคม 2561
1702
61 61-บทสวดกฎธรรมนิยามอิทัปปัจจยตาแปล
14 ธันวาคม 2561
1177
60 60-บทสวดปฏิจจสมุปบาทแปล
14 ธันวาคม 2561
1380
59 59-บทสวดมงคล38ประการแปล
14 ธันวาคม 2561
1857
58 58-อริยมรรคมีองค์8แปล
14 ธันวาคม 2561
1400
57 57-บทสวดพิเศษแปลทวัตติงสาการเป็นต้น
21 ตุลาคม 2560
1780
56 56-ทำวัตรเย็นแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
21 ตุลาคม 2560
1916
55 55-บทสวดพิเศษแปลภัทเทกรัตตคาถาเป็นต้น
22 ตุลาคม 2560
1733
54 54-ทำวัตรเช้าแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
22 ตุลาคม 2560
2381
53 53-คาถาธรรมบท3
สวดมนต์
3276
52 52-คาถาธรรมบท2
สวดมนต์
2578
51 51-คาถาธรรมบท1
สวดมนต์
3596
50 50-ธัมมานุปัสสนา โพชฌังคบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2635
49 49-ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2269
48 48-ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2194
47 47-ธัมมานุปัสสนา นีวรณบรรพ
มหาสติปัฏฐาน
2301
46 46-จิตตานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2393
45 45-เวทนานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2425
44 44-กายานุปัสสนา นวสีวถิกาบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2331
43 43-กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2367
42 42-กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2149
41 41-กายานุปัสสนา สัมปชัญญบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2332
40 40-กายานุปัสสนา อิริยาบถบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2238
39 39-กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2370
38 38-มหาสติปัฏฐานสูตรอุทเทส
มหาสติปัฏฐานสูตร
2610
37 37-ส่งเทวดา
สวดมนต์
2731
36 36-ขอขมาพระรัตนตรัย
สวดมนต์
3063
35 35-ปัตติทานคาถา
สวดมนต์
2344
34 34-อัคคัปปสาทคาถา
สวดมนต์
2204
33 33-ธาตุปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2186
32 32-ตังขณิกปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2222
31 31-ทวัตติงสาการ
สวดมนต์
2416
30 30-นโมการอัฏฐกะ
สวดมนต์
2342
29 29-สัมพุทเธ
สวดมนต์
2513
28 28-นมการสิทธิคาถา
สวดมนต์
2369
27 27-ชยปริตร
สวดมนต์
2616
26 26-พาหุง (เคยยะ)
สวดมนต์
3748
25 25-พาหุง
สวดมนต์
3442
24 24-มงคลสูตร
สวดมนต์
3007
23 23-อภยปริตร
สวดมนต์
2248
22 22-วัฏฏกปริตร
สวดมนต์
2224
21 21-โมรปริตร
สวดมนต์
2441
20 20-โพชฌังคปริตร
สวดมนต์
3032
19 19-ขันธปริตร
สวดมนต์
2568
18 18-อังคุลีมาลปริตร
สวดมนต์
2242
17 17-อาฏานาฏิยปริตร (ขนาดยาว)
สวดมนต์
2698
16 16-อาฏานาฏิยปริตร
สวดมนต์
2331
15 15-รตนสูตร (เคยยะ)
สวดมนต์
2776
14 14-รตนสูตร
สวดมนต์
2714
13 13-ชุมนุมเทวดา
สวดมนต์
3061
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ