ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 503 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 829 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 596 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,254 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 869 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 909 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 07. นักศึกษาธรรมลาดพร้าว จำนวน 93 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
43 043-ทุติยอานันทสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
15 สิงหาคม 2551
1911
42 042-วิปัลลาสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
25 กรกฎาคม 2551
1879
41 041-ปฐมสรกานิสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
27 มิถุนายน 2551
1989
40 040-ทุติยสารีปุตตสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
13 มิถุนายน 2551
1914
39 039-ปริฬาหสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
6 มิถุนายน 2551
1743
38 038-ปฐมเสทกสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
30 พฤษภาคม 2551
1840
37 037-จุนทสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
16 พฤษภาคม 2551
2034
36 036-กายสูตร2 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
18 เมษายน 2551
1937
35 035-กายสูตร1 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
11 เมษายน 2551
1924
34 034-กรรมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
28 มีนาคม 2551
1822
33 033-ฉัปปาณสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
7 มีนาคม 2551
1829
32 032-สารีปุตตสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
29 กุมภาพันธ์ 2551
1803
31 031-นตุมหากสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
8 กุมภาพันธ์ 2551
1698
30 030-มิจฉาทิฏฐิ-สัมมาทิฏฐิ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
11 มกราคม 2551
1986
29 029-กรรม 4 ประการ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
21 ธันวาคม 2550
1946
28 028-อรกานุสาสนีสูตร อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต
9 พฤศจิกายน 2550
1949
27 027-มหาหัตถิปโทปมสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
2 พฤศจิกายน 2550
1827
26 026-กูฏทัณฑสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
19 ตุลาคม 2550
1855
25 025-สัลเลขสูตร2 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
12 ตุลาคม 2550
1762
24 024-สัลเลขสูตร1 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
3 ตุลาคม 2550
1922
23 023-สัมมาทิฏฐิสูตร2 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
28 กันยายน 2550
1855
22 022-สัมมาทิฏฐิสูตร1 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
21 กันยายน 2550
1837
21 021-จูฬโคปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
14 กันยายน 2550
1973
20 020-โคปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
7 กันยายน 2550
1841
19 019-นกุลปิตุสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
24 สิงหาคม 2550
1933
18 018-เมฆิยสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
31 สิงหาคม 2550
1987
17 017-ปฐมรูปารามสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
17 สิงหาคม 2550
1904
16 016-ปฐมทารุกขันธสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
10 สิงหาคม 2550
1712
15 015-ปหาราทสูตร อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต
3 สิงหาคม 2550
2010
14 014-อัปปมาทสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
27 กรกฎาคม 2550
2017
13 013-อวิชชาสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
20 กรกฎาคม 2550
2062
12 012-สจิตตสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
13 กรกฎาคม 2550
1944
11 011-สัลลัตถสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
6 กรกฎาคม 2550
1906
10 010-ติณกัฏฐสูตรเป็นต้น สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
มิถุนายน 2550
1853
9 009-ปณิหิตอัจฉวรรค อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต
22 มิถุนายน 2550
1927
8 008-ติตถายตนสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
15 มิถุนายน 2550
2001
7 007-สิกขานิสังสสูตร ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ
8 มิถุนายน 2550
1903
6 006-พระโปฐิละ ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
1 มิถุนายน 2550
2055
5 005-อุกกัณฐิตภิกขุ ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
25 พฤษภาคม 2550
2210
4 004-การฟังธรรม ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
พฤษภาคม 2550
2188
3 003-ชฏาสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
20 เมษายน 2550
2081
2 002-โอฆตรณสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
4 เมษายน 2550
2294
1 001-อุปเนยยสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
11 พฤษภาคม 2550
2799
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ