ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 48 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 579 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 780 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,738 090-ปรมัตถธรรม 15 สัมปโยคนัยและสังคหนัย
27 ธันวาคม 2560
334
1,737 089-ยมกปาฬิ 5 ขันธยมก 2 ปทโสธนมูลจักกวาระ
27 ธันวาคม 2560
307
1,736 083-ยมกปาฬิ 3 มูลยมก มูลกนัย มูลมูลกนัย และยมก 3
6 ธันวาคม 2560
312
1,735 088-ปรมัตถธรรม 14 ลักขณาทิจตุกกะของเจตสิกต่างๆ
20 ธันวาคม 2560
308
1,734 087-ปรมัตถธรรม 13 สรุปเรื่องเจตสิก
20 ธันวาคม 2560
328
1,733 086-ยมกปาฬิ 4 ขันธยมก 1 ปทโสธนวาระ
20 ธันวาคม 2560
301
1,732 085-ปรมัตถธรรม 12 ความรู้พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจตสิก
6 ธันวาคม 2560
339
1,731 084-ปรมัตถธรรม 11 โสภณะเจตสิก 25 ประเภท
6 ธันวาคม 2560
309
1,730 082-ยมกปาฬิ 1 ความหมายคัมภีร์และโครงสร้างมูลยมก
15 พฤศจิกายน 2560
340
1,729 081-ปรมัตถธรรม 6 อกุศลจิต 12 อเหตุกจิต 18
15 พฤศจิกายน 2560
353
1,728 080-ปรมัตถธรรม 5 จิต 89 จำแนกโดยภูมิ 4
15 พฤศจิกายน 2560
309
1,727 079-ปรมัตถธรรม 4 รูปปรมัตถ์กับนิพพานปรมัตถ์
8 พฤศจิกายน 2560
244
1,726 078-ปรมัตถธรรม 3 จิตปรมัตถ์กับเจตสิกปรมัตถ์
8 พฤศจิกายน 2560
227
1,725 077-ปรมัตถธรรม 1 แนะนำรายวิชาและความเข้าใจเบื้องต้น
1 พฤษภาคม 2560
229
1,724 076-กถาวัตถุ 10 แค่สมาทานศีลก็เจริฐขึ้น, พระพุทธเจ้าอยู่ทุกทิศหรือ
13 กันยายน 2560
203
1,723 24-ตอบปัญหาธรรม
11 พฤศจิกายน 2561
414
1,722 23-อนัตตลักขณสูตร การพิจารณาขันธ์ 5 เป็นอนัตตา
11 พฤศจิกายน 2561
389
1,721 22-ตอบปัญหาธรรม
8 กรกฎาคม 2561
399
1,720 21-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติมรรค 8 เห็นสัจจะ 4
8 กรกฎาคม 2561
487
1,719 20-ตอบปัญหาธรรม
20 พฤษภาคม 2561
429
1,718 19-ไตรสรณคมน์ การถึงสรณะอย่างถูกต้อง
20 พฤษภาคม 2561
389
1,717 18-นโม ความนอบน้อมอย่างถูกต้อง
20 พฤษภาคม 2561
394
1,716 17-ตอบปัญหาธรรม
18 มีนาคม 2561
395
1,715 16-ใส่ใจอานาปานสติให้ดีจะได้ผลดังใจหวัง
18 มีนาคม 2561
379
1,714 15-ตอบปัญหาธรรม
21 พฤษภาคม 2560
378
1,713 14-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ 2
21 พฤษภาคม 2560
396
1,712 13-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ 1
21 พฤษภาคม 2560
443
1,711 12-ตอบปัญหาธรรม
20 พฤศจิกายน 2559
388
1,710 11-ธรรม 4 ประการรักษาประโยชน์
20 พฤศจิกายน 2559
363
1,709 10-ทบทวนการปฏิบัติด้วยโอวาทปาติโมกข์
20 พฤศจิกายน 2559
373
1,708 09-ตอบปัญหาธรรม
13 สิงหาคม 2559
381
1,707 08-สัมมาวายามะ 2 พิจารณากระตุ้นความเพียร
13 สิงหาคม 2559
358
1,706 07-มมาวายามะ 1 ลักษณะและประเภท
13 สิงหาคม 2559
396
1,705 06-ตอบปัญหาธรรม
10 มกราคม 2559
378
1,704 05-ขยายความโพชฌงค์ ๗
10 มกราคม 2559
390
1,703 04-นิวรณ์ กับ โพชฌงค์
10 มกราคม 2559
365
1,702 03-ปฏิจจสมุปบาทแบบเกิดหนึ่งขณะจิต
21 มิถุนายน 2558
377
1,701 02-ปฏิจจสมุปบาทแบบทุกข์จรในชาติปัจจุบัน
21 มิถุนายน 2558
374
1,700 01-ปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามชาติ
21 มิถุนายน 2558
373
1,699 201-บ.โตโยต้า ไดฮัทสุฯ.จำกัด-มหัศจรรย์แห่งสติ
24 กรกฎาคม 2561
366
1,698 298-อนุมานสูตร 2 การอนุมานตนด้วยตนเอง
7 มีนาคม 2562
386
1,697 297-อนุมานสูตร 1 เหตุทำให้เป็นผู้ว่ายาก 16 อย่าง
7 มีนาคม 2562
396
1,696 301-มหาเวทัลลสูตร 2 เวทนา สัญญา และวิญญาณ
21 มีนาคม 2562
421
1,695 299-มหาเวทัลลสูตร 1 มัคคญาณกับวิปัสสนาญาณ
21 มีนาคม 2562
374
1,694 300-ตอบปัญหาการพิจารณาอิทัปปัจจยตา
21 มีนาคม 2562
412
1,693 296-ม.มู.ภยเภรวสูตร 4 การบรรลุฌานและวิชชา
21 กุมภาพันธ์ 2562
425
1,692 295-ตอบปัญหาพัฒนาการขององค์มรรคประจำ
21 กุมภาพันธ์ 2562
425
1,691 294-ม.มู.ภยเภรวสูตร 3 วิธีกำจัดความกลัวและความขลา
21 กุมภาพันธ์ 2562
404
1,690 293-ม.มู.ภยเภรวสูตร 2 เหตุให้เกิดความกลัวตอนอยู่
7 กุมภาพันธ์ 2562
373
1,689 292-ตอบปัญหาความละเอียดของสัมมาสังกัปปะ
7 กุมภาพันธ์ 2562
385
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ