ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,598
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 629 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 900 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 642 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 949 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,538 338-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (01).สัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติธรรม
6 พฤศจิกายน 2561
492
1,537 314-การทำงานที่ดำเนินตามมรรค
4 พฤศจิกายน 2561
455
1,536 313-กิจต่ออริยสัจของชาวพุทธ
4 พฤศจิกายน 2561
468
1,535 312-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (18).เร่งประกอบมรรค
24 พฤศจิกายน 2561
439
1,534 311-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (17).การตรวจสอบองค์มรรคในจิต
24 พฤศจิกายน 2561
437
1,533 310-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (16).ตอบปัญหาธรรม 4
23 พฤศจิกายน 2561
440
1,532 309-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (15).วิธีฝึกสัมปชัญญะ
23 พฤศจิกายน 2561
467
1,531 308-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (14).ตอบปัญหาธรรม 3
23 พฤศจิกายน 2561
475
1,530 307-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (13).ตอบปัญหาธรรม 2
22 พฤศจิกายน 2561
449
1,529 306-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (12).อิทัปปัจจยตาและกรรมฐานที่มีประโยชน์แก่ทุกคน
22 พฤศจิกายน 2561
481
1,528 305-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (11).การตัดวัฏฏะตามแนวปฏิจจสมุปบาท
21 พฤศจิกายน 2561
466
1,527 304-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (10).การเห็นขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนและเห็นเป็นทุกข์
20 พฤศจิกายน 2561
497
1,526 303-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (09).วิธีกำหนดรู้ทุกข์ เพื่อละความติดเพลินในทุกข์
19 พฤศจิกายน 2561
437
1,525 302-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (08).นิวรณ์และหลักมาตรฐานด้านวิปัสสนา
19 พฤศจิกายน 2561
508
1,524 301-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (07).สิ่งที่มีจริงในโลกคือขันธ์ 5 เท่านั้น
18 พฤศจิกายน 2561
480
1,523 300-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (06).ตอบปัญหาธรรม 1
18 พฤศจิกายน 2561
461
1,522 299-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (05).กิเลสที่ต้องมุ่งละก่อน
17 พฤศจิกายน 2561
492
1,521 298-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (04).ใส่ใจรู้อยู่ในกาย
17 พฤศจิกายน 2561
467
1,520 297-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (03).ฝึกดูกาย เวทนา จิต เพื่อให้ปัญญาไม่หลง
16 พฤศจิกายน 2561
441
1,519 296-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (02).กายคตาสติป้องกันไม่ให้เข้าไปในวัฏฏะ
16 พฤศจิกายน 2561
478
1,518 295-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (01).ปฏิบัติคืออะไร ที่ไหน และอย่างไร?
16 พฤศจิกายน 2561
483
1,517 294-ปฏิบัติธรรม 19-21 ต.ค.61 (08).สัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิ
21 ตุลาคม 2561
443
1,516 293-ปฏิบัติธรรม 19-21 ต.ค.61 (07).เจริญมรรคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธ
21 ตุลาคม 2561
468
1,515 292-ปฏิบัติธรรม 19-21 ต.ค.61 (06).ตอบปัญหาธรรม
20 ตุลาคม 2561
417
1,514 291-ปฏิบัติธรรม 19-21 ต.ค.61 (05).เห็นขันธ์ 5 ทำงาน
20 ตุลาคม 2561
442
1,513 290-ปฏิบัติธรรม 19-21 ต.ค.61 (04).ฝึกปัญญาแยกกาย เวทนา จิต
20 ตุลาคม 2561
435
1,512 289-ปฏิบัติธรรม 19-21 ต.ค.61 (03).สัมปชัญญะ 4 พื้นฐานทางปัญญา
19 ตุลาคม 2561
399
1,511 288-ปฏิบัติธรรม 19-21 ต.ค.61 (02).สติกันตัณหา ปัญญากันทิฏฐิ
19 ตุลาคม 2561
404
1,510 287-ปฏิบัติธรรม 19-21 ต.ค.61 (01).หลักปฏิบัติแนวอริยมรรค
19 ตุลาคม 2561
419
1,509 191-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 21 แก่นสารในขันธ์ 5 ไม่มี
24 เมษายน 2561
656
1,508 190-ชนรมสุรัตนธรรม กรุงเทพมหานคร-ตอบปัญหาธรรม
18 มีนาคม 2561
617
1,507 189-ชนรมสุรัตนธรรม กรุงเทพมหานคร-ใส่ใจอานาปานสติให้ดีจะได้ผลดังใจหวัง
18 มีนาคม 2561
614
1,506 188-ศปท.กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร-กฏเกณฑ์กรรม
9 พฤษภาคม 2561
659
1,505 187-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-ถอนอภิชฌาโทมนัสและละสังโยชน์ 3 ประการ
29 เมษายน 2561
635
1,504 186-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-ปฏิบัติให้ตรงหลักสติปัฏฐาน
29 เมษายน 2561
624
1,503 185-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-ลักษณะของทางเอกคือสติปัฏฐาน 4
29 เมษายน 2561
629
1,502 184-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-ความหมายและอานิสงส์ของทางเอก
29 เมษายน 2561
621
1,501 337-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 3-5 ก.ย.61 (8).ธาตุดิน 19,ธาตุน้ำ 12,ธาตุไฟ 4,ธาตุลม 6
5 กันยายน 2561
561
1,500 336-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 3-5 ก.ย.61 (7).เงื่อนไขธรรมฝ่ายเกิดทุกข์และฝ่ายดับทุกข์
5 กันยายน 2561
571
1,499 335-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 3-5 ก.ย.61 (6).ตอบปัญหาธรรม
4 กันยายน 2561
1144
1,498 334-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 3-5 ก.ย.61 (5).มุ่งละความเห็นผิดในสิ่งที่มีอยู่จริง
4 กันยายน 2561
581
1,497 333-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 3-5 ก.ย.61 (4).ฝึกปัญญา รู้กาย เวทนา จิต ธรรม
4 กันยายน 2561
557
1,496 332-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 3-5 ก.ย.61 (3).ฝึกให้มีสมาธิเพื่อแยกรูปธรรมนามธรรม
4 กันยายน 2561
560
1,495 331-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 3-5 ก.ย.61 (2).ฝึกให้มีสติ รู้อยู่ในกาย
3 กันยายน 2561
568
1,494 330-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 3-5 ก.ย.61 (1).ปฏิบัติธรรมมีสัมมาทิฏฐินำหน้า
3 กันยายน 2561
576
1,493 329-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 26-28 ก.ค.61 (7).ละเว้นความชั่ว ทำบุญกุศล และไม่ประมาท
28 กรกฎาคม 2561
572
1,492 328-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 26-28 ก.ค.61 (6).หลักปฏิบัติต่อสัจจะ
27 กรกฎาคม 2561
542
1,491 327-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 26-28 ก.ค.61 (5).รู้อะไรเป็นอะไรในสัจจะ 4
27 กรกฎาคม 2561
574
1,490 326-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 26-28 ก.ค.61 (4).ขันธ์ 5 เป็นความจริงของตัวเรา
27 กรกฎาคม 2561
545
1,489 325-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 26-28 ก.ค.61 (3).หลักการฝึกให้มีสติอยู่ในกาย
26 กรกฎาคม 2561
558
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ