ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 266 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,171 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,347 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,800 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
385 086-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (5) การมีสติ
3 มิถุนายน 2558
1336
384 085-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (4) ตอบคำถาม
3 มิถุนายน 2558
1155
383 084-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (3) ความอดทน กายคตาสติ และ ตอบคำถาม
2 มิถุนายน 2558
1222
382 083-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (2) การฝึกสมาธิ
2 มิถุนายน 2558
1289
381 082-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (1) โครงการวิปัสสนากรรมฐาน
2 มิถุนายน 2558
1450
380 081-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (10) ศีลดีและมีความรู้ตัว
28 พฤษภาคม 2558
1144
379 080-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (9) ตอบปัญหาธรรม
28 พฤษภาคม 2558
1295
378 079-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (8) กฎเกณฑ์แห่งธรรม
27 พฤษภาคม 2558
1439
377 078-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (7) สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก3
27 พฤษภาคม 2558
1365
376 077-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (6) สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก2
26 พฤษภาคม 2558
1304
375 076-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (5) สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก1
26 พฤษภาคม 2558
1373
374 075-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (4) สัมมาทิฏฐิระดับโลก
26 พฤษภาคม 2558
1304
373 074-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (3) ฝึกองค์มรรคด้วยสติปัฏฐาน
25 พฤษภาคม 2558
1338
372 073-ปฏิบัติ 25-25พ.ค.58 (2) ฝึกใจให้ไม่ประมาท
25 พฤษภาคม 2558
1364
371 072-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (1) ก้าวย่างสู่ทางธรรม
25 พฤษภาคม 2558
1482
370 026-สติปัฏฐานภาวนา26; ปฏิปทา4 และกรรมฐาน
24 มิถุนายน 2558
1382
369 025-สติปัฏฐานภาวนา25; วิปัสสนานำหน้าสมถะ2
24 มิถุนายน 2558
1301
368 024-สติปัฏฐานภาวนา24; วิปัสสนานำหน้าสมถะ1
24 มิถุนายน 2558
1273
367 023-สติปัฏฐานภาวนา23; ตัวอย่างวิธีทำมรรคให้เกิด
17 มิถุนายน 2558
1332
366 022-สติปัฏฐานภาวนา22; มรรควิธี4แบบ
17 มิถุนายน 2558
1271
365 021-สติปัฏฐานภาวนา21; สติปัฏฐานกับการปฏิบัติธรรม
17 มิถุนายน 2558
1380
364 020-สติปัฏฐานภาวนา20; สติปัฏฐาน4 ในอานาปานสติ16ขั้น
10 มิถุนายน 2558
1250
363 019-สติปัฏฐานภาวนา19; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน3
10 มิถุนายน 2558
1267
362 018-สติปัฏฐานภาวนา18; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน2
10 มิถุนายน 2558
1119
361 017-สติปัฏฐานภาวนา17; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน1
3 มิถุนายน 2558
1173
360 016-สติปัฏฐานภาวนา16; คาถาและพระสูตรแสดงสัจจะ
3 มิถุนายน 2558
1233
359 015-สติปัฏฐานภาวนา15; ความเข้าใจเพิ่มเติมหมวดอริยสัจ
3 มิถุนายน 2558
1236
358 014-สติปัฏฐานภาวนา14; ธัมมานุปัสสนา โพชฌังคและสัจจบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1152
357 013-สติปัฏฐานภาวนา13; ธัมมานุปัสสนา ขันธและอายตนบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1288
356 012-สติปัฏฐานภาวนา12; ธัมมานุปัสสนา นีวรณบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1261
355 011-สติปัฏฐานภาวนา11; จิตตานุปัสสนา
27 พฤษภาคม 2558
1188
354 010-สติปัฏฐานภาวนา10; เวทนานุปัสสนา
27 พฤษภาคม 2558
1264
353 009-สติปัฏฐานภาวนา9; กายานุปัสสนา นวสีวถิกบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1115
352 008-สติปัฏฐานภาวนา8; กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1293
351 007-สติปัฏฐานภาวนา7; กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1128
350 006-สติปัฏฐานภาวนา6; กายานุปัสสนา จตุสัมปชัญญบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1223
349 005-สติปัฏฐานภาวนา5; กายานุปัสสนา อิริยาปถบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1191
348 004-สติปัฏฐานภาวนา4; อานาปานบรรพ
13 พฤษภาคม 2558
1265
347 003-สติปัฏฐานภาวนา3; อธิบายอุทเทสตามนัยอรรถกถา
13 พฤษภาคม 2558
1136
346 002-สติปัฏฐานภาวนา2; ขยายความอุทเทสสติปัฏฐาน
6 พฤษภาคม 2558
1178
345 023-เหตุเป็นไปได้ที่จะถึงนิพพานและได้ปฐมฌาน
6 สิงหาคม 2558
1226
344 022-ตอบปัญหาเรื่องเมตตาพรหมวิหาร
6 สิงหาคม 2558
1140
343 021-สรุปธรรมฝ่ายกุศล20 ฝ่ายอกุศล20
6 สิงหาคม 2558
1522
342 009-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ6
20 พฤศจิกายน 2558
1384
341 008-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ5
30 ตุลาคม 2258
1402
340 007-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ4
18 กันยายน 2558
1439
339 006-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ3
21 สิงหาคม 2558
1499
338 005-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ2
17 กรกฎาคม 2558
1394
337 004-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ1
17 กรกฎาคม 2558
1378
336 003-อานาปานสติ; ความสำคัญและอานิสงส์ ๒
26 มิถุนายน 2558
1401
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ