ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
285 043-ชีวิตติดธรรม1 บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง
17 กันยายน 2558
1261
284 042-ตอบปัญหาธรรม มทส.นครราชสีมา
5 กันยายน 2558
1170
283 041-การเตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตที่ดี มทส.นครราชสีมา
5 กันยายน 2558
1115
282 040-ตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1332
281 039-สติกับการทำงาน รพ.กรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1399
280 038-ปฏิบัติงาน ปฏิบัติธรรม2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1092
279 037-ปฏิบัติงาน ปฏิบัติธรรม1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1163
278 036-สิ่งที่เป็นไปได้ยากและควรรีบรู้ กรมศุลกากร
28 สิงหาคม 2558
1144
277 035-สิ่งที่เลิศ 4 อย่าง กรมศุลกากร
28 สิงหาคม 2558
1295
276 034-ตอบปัญหาธรรม ขรก.ตำรวจประจวบครีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1397
275 033-สติส่องใจ3 ขรก.ตำรวจประจวบครีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1187
274 032-สติส่องใจ2 ขรก.ตำรวจประจวบครีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1193
273 031-สติส่องใจ1 ขรก.ตำรวจประจวบครีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1186
272 029-สัมมาทิฏฐิ2 ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ
8 สิงหาคม 2558
1066
271 028-สัมมาทิฏฐิ1 ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ
8 สิงหาคม 2558
1262
270 026-ธรรมะกับชีวิต2 สำนักงาน อย. กระทรวงสาธารณสุข
9 กรกฎาคม 2558
1169
269 025-ธรรมะกับชีวิต1 สำนักงาน อย. กระทรวงสาธารณสุข
9 กรกฎาคม 2558
1102
268 024-อริยมรรคภาคปฏิบัติ4 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ภูเก็ต
11 กรกฎาคม 2558
1334
267 023-อริยมรรคภาคปฏิบัติ3 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ภูเก็ต
11 กรกฎาคม 2558
1266
266 022-อริยมรรคภาคปฏิบัติ2 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ภูเก็ต
11 กรกฎาคม 2558
1654
265 021-อริยมรรคภาคปฏิบัติ1 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ภูเก็ต
11 กรกฎาคม 2558
1230
264 020-ปฏิจจสมุปบาทแบบเกิดหนึ่งขณะจิต
21 มิถุนายน 2558
1123
263 019-ปฏิจจสมุปบาทแบบทุกข์จรในชาติปัจจุบัน
21 มิถุนายน 2558
1191
262 018-ปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามชาติ ชมรมสุรัตนธรรม
21 มิถุนายน 2558
1231
261 017-ตอบปัญหาธรรม ชมรมสุรัตนธรรม
10 พฤษภาคม 2558
1128
260 016-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ2 ชมรมสุรัตนธรรม
10 พฤษภาคม 2558
1361
259 015-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ1 ชมรมสุรัตนธรรม
10 พฤษภาคม 2558
1312
258 007-เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี
27 พฤศจิกายน 2558
1481
257 006-เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี
29 ตุลาคม 2558
1488
256 005-เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี
2 ตุลาคม 2558
1528
255 004-เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี
4 กันยายน 2558
1472
254 003-เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี
7 สิงหาคม 2558
1543
253 002-เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี
3 กรกฎาคม 2558
1542
252 001-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี
5 มิถุนายน 2558
1461
251 006-สูตรโสดาบัน21 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน14
24 พฤศจิกายน 2558
1455
250 005-สูตรโสดาบัน20 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน12
13 ตุลาคม 2558
1404
249 004-สูตรโสดาบัน18 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน11
18 สิงหาคม 2558
1347
248 003-สูตรโสดาบัน17 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน10
14 กรกฎาคม 2558
1476
247 002-สูตรโสดาบัน16 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน9
30 มิถุนายน 2558
1361
246 001-สูตรโสดาบัน15 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน8
9 พฤษภาคม 2558
1507
245 045-ปุคคลบัญญัติ8,9
19 พฤศจิกายน 2558
1055
244 044-ตอบปัญหาการโยนิโสให้ศีลเกิด
19 พฤศจิกายน 2558
981
243 043-ปุคคลบัญญัติ7
19 พฤศจิกายน 2558
996
242 042-ปุคคลบัญญัติ6
15 ตุลาคม 2558
1171
241 041-บทธรรมสำหรับอยู่และไปคนเดียว
15 ตุลาคม 2558
1058
240 040-ทำสติปัฏฐานต้องได้ฌานก่อนหรือไม่?
15 ตุลาคม 2558
1085
239 039-ปุคคลบัญญัติ5
15 ตุลาคม 2558
1108
238 038-ปุคคลบัญญัติ4
15 ตุลาคม 2558
1248
237 037-ปุคคลบัญญัติ3
1 ตุลาคม 2558
1104
236 036-ปุคคลบัญญัติ2
1 ตุลาคม 2558
1189
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ