ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

(1) คอร์สปฏิบัติธรรม 3 วัน เสาร์ ที่ 27 - จันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2567 ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
(2) คอร์สปฏิบัติธรรม อริยมรรค 4 คืน 5 วัน พุธ ที่ 7 - อาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2567 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์1 ถนนเพชรเกษม54 กรุงเทพฯ
(3) คอร์สปฏิบัติธรรม เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ 3 คืน 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 15 - เสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2567 ณ มูลนิธิมายาโคตมี ซอยกรุงเทพกรีฑา20 แยก7 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
8,852 939-ปทรูปสิทธิ4 สระ รัสสะ ทีฆะ พยัญชนะ และนิคคหิต
9 มิถุนายน 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 20
8,851 938-ปทรูปสิทธิ3 อักษร41ตัวกับฐาน6 กรณ์4 ปยตนะ4
9 มิถุนายน 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 17
8,850 133-ภาวนา56 พระพุทธเจ้าประเสริฐและพระอรหันต์นิพพาน
7 มิถุนายน 2567
13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ 60
8,849 1277-ธรรมดาของพระโพธิสัตว์16ข้อ
6 มิถุนายน 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 60
8,848 1276-อุปาทาน4สัญโญชน์10อนุสัย7โอฆะ4
6 มิถุนายน 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 53
8,847 1275-โกสัมพิยสูตร2 ญาณ7อย่างมีเฉพาะพระอริยเจ้า
6 มิถุนายน 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 41
8,846 937-ปทรูปสิทธิ2 สูตร1,2 อักษรในภาษาบาลี41ตัว
2 มิถุนายน 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 20
8,845 936-ปทรูปสิทธิ1 แนะนำคัมภีร์และคันถารัมภะ
2 มิถุนายน 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12
8,844 2974-ธรรมพื้นฐาน และ ธรรมพระโสดาบัน
31 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 110
8,843 2973-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ.
31 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 65
8,842 2972-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 70
8,841 2971-อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 54
8,840 2970-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 68
8,839 2969-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 43
8,838 2968-เห็น ขันธ์5 เกิด ดับ ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 73
8,837 2967-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 47
8,836 206-ธรรมปฏิบัติ153 วิธีทำใจให้อุเบกขา2
28 พฤษภาคม 2567
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 41
8,835 2966-การเจริญอริยมรรคในสติปัฏฐาน21หมวด
28 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 58
8,834 2965-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 38
8,833 2964-ทางเอกคือสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 37
8,832 2963-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
26 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 50
8,831 2962-วิธีทำญาตปริญญาในขันธ์5 ยุวพุทธฯ
26 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 55
8,830 2961-วิธีฝึกประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
26 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 39
8,829 1921-ตอบปัญหาธรรม รพ.สมุทรปราการ
26 พฤษภาคม 2567
03. บรรยายทั่วไป 26
8,828 1920-อุปสรรคของการเข้าถึงธรรม รพ.สมุทรปราการ
26 พฤษภาคม 2567
03. บรรยายทั่วไป 52
8,827 2960-หลักการและวิธีการทำกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
25 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 37
8,826 2959-มรรคหัวหน้า และ มรรคประจำ ยุวพุทธฯ
25 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 42
8,825 353-มหาปทานสูตร2 ชีวประวัติพระพุทธเจ้า7พระองค์2
25 พฤษภาคม 2567
18. มูลนิธิมายาโคตมี 16
8,824 352-มหาปทานสูตร1 ชีวประวัติพระพุทธเจ้า7พระองค์1
25 พฤษภาคม 2567
18. มูลนิธิมายาโคตมี 20
8,823 1274-โกสัมพิยสูตร1 สาราณียธรรม6มีอริยทิฏฐิเป็นยอด
16 พฤษภาคม 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 96
8,822 1273-จรณะ15 กับลำดับการปฏิบัติธรรม
16 พฤษภาคม 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 99
8,821 1272-วีมังสกสูตร2 ศรัทธาที่มีเหตุเกิดจากโสดาปัตติมรรค
16 พฤษภาคม 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 62
8,820 2958-มีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 80
8,819 2957-ตอบปัญหาธรรม4 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 63
8,818 2956-กิจต่ออริยสัจ อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 56