ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 267 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 746 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,174 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,349 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,802 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

- คอร์สปฏิบัติธรรม อริยมรรค1 หลักสูตร 4 คืน 5 วัน ที่ อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันเสาร์ ที่ 15 - วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ (081) 913-5031 คุณพิชามญชุ์ (คุณไก่), http://www.ashrammata.com ครับ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
6,997 951-ขุ.ธ.โลกวรรค5 ผู้ไม่ประมาททำขันธ์ให้สว่างด้วยมัคคญาณ
6 พฤษภาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 49
6,996 950-ขุ.ธ.โลกวรรค4 ความติดข้องไม่มีแก่ผู้รู้แจ้งโลก
6 พฤษภาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 33
6,995 949-ตอบปัญหา อวิชชาปิดบัง วิชชาแก้ไข
6 พฤษภาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 47
6,994 948-ขุ.ธ.โลกวรรค3 เห็นขันธ์เหมือนฟองน้ำและพยับแดด
6 พฤษภาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 33
6,993 947-ขุ.ธ.โลกวรรค2 พึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริต
6 พฤษภาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 21
6,992 946-ขุ.ธ.โลกวรรค1(2) ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาท
6 พฤษภาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 41
6,991 101-ปาจิตตีย์6 ทุติยสหเสยยสิกขาบท นอนร่วมที่มุงบังเดียวกับหญิง
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

26 เมษายน 2564
01. วินัยปิฎก 34
6,990 100-ปาจิตตีย์5 สหเสยยสิกขาบท นอนร่วมกับอนุปสัมบันเกิน3คืน
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

26 เมษายน 2564
01. วินัยปิฎก 19
6,989 099-ปาจิตตีย์4 ปทโสธัมมสิกขาบท สอนอนุปสัมบันกล่าวบาฬีพร้อมตน
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

26 เมษายน 2564
01. วินัยปิฎก 21
6,988 140-ธรรมปฏิบัติ88 บุคคลผู้สามารถปฏิบัติบรรลุธรรมได้
26 เมษายน 2564
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 106
6,987 197-สุตมยญาณ31 มัคคสัจ8 สัมมาวายามะในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 เมษายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 55
6,986 196-สุตมยญาณ30 มัคคสัจ7 สัมมาอาชีวะในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 มกราคม 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 41
6,985 195-สุตมยญาณ29 มัคคสัจ6 สัมมากัมมันตะในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 มกราคม 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 34
6,984 194-สุตมยญาณ28 มัคคสัจ5 ลำดับการแสดงมรรค8
24 มกราคม 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 39
6,983 193-สุตมยญาณ27 มัคคสัจ4 สัมมาวาจาในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 มกราคม 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 34
6,982 192-สุตมยญาณ26 มัคคสัจ3 สัมมาสังกัปปะในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 เมษายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 30
6,981 191-สุตมยญาณ25 มัคคสัจ2 สัมมาทิฏฐิในมัคคจิตกับโลกิยจิต
24 เมษายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 48
6,980 190-สุตมยญาณ24 มัคคสัจ1 แจกแจงมรรค8ประการ
24 เมษายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 67
6,979 945-ขุ.ธ.โลกวรรค1 ไม่พึงเกิดมาเพื่อจะเกิดอีกต่อไป
22 เมษายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 96
6,978 944-ตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชาได้จริงหรือไม่
22 เมษายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 96
6,977 943-มรรคกับสติปัฏฐานเป็นหลัก ประกอบสัมมัปปธานเป็นต้น
22 เมษายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 86
6,976 942-ขุ.ธ.อัตตวรรค10 พึงขวนขวายในประโยชน์ตนให้เต็มที่
22 เมษายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 43
6,975 941-ขุ.ธ.อัตตวรรค9 บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน
22 เมษายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 49
6,974 098-ปาจิตตีย์3 เปสุญญสิกขาบท ปาจิตตีย์เพราะส่อเสียดภิกษุ
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

19 เมษายน 2564
01. วินัยปิฎก 23
6,973 097-ปาจิตตีย์2(2) โอมสวาทสิกขาบท2 แจกแจงอาบัติพูดด่า
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

19 เมษายน 2564
01. วินัยปิฎก 13
6,972 139-ธรรมปฏิบัติ87 ชีวิตเป็นทุกข์เพราะว่างจากตัวตน
19 เมษายน 2564
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 88
6,971 272-พิจารณาสัจธรรมในเหตุการณ์ ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2564
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 193
6,970 271-กรอบหลักธรรมมุมมองที่ถูกต้อง ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2564
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 129
6,969 110-ภาวนา33 พบสิ่งเกลียด พรากสิ่งรัก ปรารถนาสิ่งไม่ได้
2 เมษายน 2564
13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ 229
6,968 940-ผู้ศึกษาธรรมเกิดเป็นเทวดาบรรลุธรรม4แบบ
1 เมษายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 160
6,967 939-ตัณหาในปิยรูปสาตรูป60
1 เมษายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 177
6,966 938-ขุ.ธ.อัตตวรรค8 ทิฏฐิเลวและโต้แย้งคำสอนเกิดเพื่อทำลายตน
1 เมษายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 71
6,965 937-ขุ.ธ.อัตตวรรค7 สิ่งดีและมีประโยชน์ทำยากที่สุด
1 เมษายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 101
6,964 936-ขุ.ธ.อัตตวรรค6 ความทุศีลสิ้นเชิงทำลายผู้นั้น
1 เมษายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 70
6,963 096-ปาจิตตีย์2(1) โอมสวาทสิกขาบท1 เป็นปาจิตตีย์เพราะพูดด่า
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

29 มีนาคม 2564
01. วินัยปิฎก 52