ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,515
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 503 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 829 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 596 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,254 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 869 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 909 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

(1) คอร์สปฏิบัติธรรม อริยมรรค 4 คืน 5 วัน วันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2566 ที่ สวนป่ามัชฌิมาบวรสิริ ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี สอบถามรายละเอียด คุณแม่ชีอำไพ 083 1229163 ครับ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
8,565 1230-ท่านพระอนุรุทธะบรรลุธรรม
28 กันยายน 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8,564 1229-กลหวิวาทสูตร1 ทะเลาะวิวาทเกิดเพราะสิ่งเป็นที่รัก
28 กันยายน 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8,563 195-ธรรมปฏิบัติ142 ทำกุศลเพื่อละอกุศล
25 กันยายน 2566
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 49
8,562 1891-มิลินทปัญหา9(5) มัคคุปปาทนปัญหา ทำมรรคเก่าที่ยังไม่เกิดให้เกิด
24 กันยายน 2566
03. บรรยายทั่วไป 29
8,561 1890-มิลินทปัญหา9(4) กุสลากุสลมวิสมปัญหา กุศลกับอกุศลให้วิบากแตกต่างกัน
24 กันยายน 2566
03. บรรยายทั่วไป 17
8,560 1889-มิลินทปัญหา9(3) เมตตาภาวนานิสังสปัญหา เมตตาภาวนาอยู่กับจิตจึงได้อานิสงส์
24 กันยายน 2566
03. บรรยายทั่วไป 21
8,559 1888-มิลินทปัญหา9(2) อิทธิกัมมวิปากปัญหา วิบากแห่งกรรมมีกำลังมากกว่าทั้งหมด
24 กันยายน 2566
03. บรรยายทั่วไป 20
8,558 1887-มิลินทปัญหา9(1) ปิณฑปาตมหัปผลปัญหา อาหารมื้อสุดท้ายไม่มีโทษและอานิสงส์มาก
24 กันยายน 2566
03. บรรยายทั่วไป 16
8,557 337-มหาสกุลุทายิสูตร10 ปุพเพนิวาส ทิพพจุกขุ อาสวักขยญาณ
23 กันยายน 2566
18. มูลนิธิมายาโคตมี 18
8,556 336-มหาสกุลุทายิสูตร9 อิทธิวิธ ทิพพโสตธาตุ เจโตปริยญาณ
23 กันยายน 2566
18. มูลนิธิมายาโคตมี 14
8,555 335-มหาสกุลุทายิสูตร8 วิปัสสนาญาณ และ มโนมยิทธิญาณ
23 กันยายน 2566
18. มูลนิธิมายาโคตมี 18
8,554 334-มหาสกุลุทายิสูตร7 ฌาน4
23 กันยายน 2566
18. มูลนิธิมายาโคตมี 17
8,553 333-มหาสกุลุทายิสูตร6 กสิณายตนะ10
23 กันยายน 2566
18. มูลนิธิมายาโคตมี 14
8,552 1228-ปุราเภทสูตร2 พระอรหันต์สิ้นกิเลสก่อนขันธ์ดับ
21 กันยายน 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 28
8,551 1227-การกำหนดรู้ทุกข์24ชุดในมูลปริยายสูตร
21 กันยายน 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 22
8,550 1226-ปุราเภทสูตร1 สิ้นตัณหาก่อนตายดีที่สุด
21 กันยายน 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 33
8,549 2876-โอวาทธรรมขั้นพื้นฐาน ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 70
8,548 2875-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 51
8,547 2874-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 39
8,546 2873-วิธีฝึกรวมองค์มรรค ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 65
8,545 2872-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 38
8,544 2871-ธรรม และ กฎแห่งธรรม ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 48
8,543 2870-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 62
8,542 2869-ขยายความหลักปฏิบัติสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 41
8,541 2868-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 65
8,540 2867-ฝึกปัญญาแนวสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 43
8,539 2866-กายคตาสติ และ สัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 43
8,538 2865-มรรคต้องมีประจำ3อย่าง ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 48
8,537 2864-มรรคเพื่อความไม่เกิดทุกข์และกิเลส ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 59
8,536 2863-ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 20
8,535 2862-ขยายความอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 24
8,534 889-การสอนวิปัสสนากรรมฐาน8 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
15 กันยายน 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 20
8,533 888-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์11 อินทรีย์5ในอินทรียวิภังค์
8 กันยายน 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 38
8,532 887-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์10 อริยมมรรค8ในมัคคังควิภังค์
8 กันยายน 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 27
8,531 886-การสอนวิปัสสนกรรมฐาน1 รายละเอียดและวัตถุประสงค์รายวิชา
8 กันยายน 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 19