ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 47 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 579 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 780 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

(1) คอร์สปฏิบัติธรรมอริยมรรค 5 คืน 6 วัน วันที่ 5 - 10 เมษายน 2566 ที่ สวนป่ามัชฌิมา ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี สอบถามรายละเอียดและสมัคร แม่ชีอำไพ สารีบท 083 122 9163 ครับ
(2) คอร์สปฏิบัติธรรม 4 คืน 5 วัน วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2566 ที่ อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัคร 081 913 5031 ครับ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
8,135 1823-มิลินทปัญหา3(10) สังขารชายมานปัญหา สังขารมีเมื่อเกิด ไม่เกิดก็ไม่มี
19 มีนาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 36
8,134 1822-มิลินทปัญหา3(9) โกฏิปัญญายนปัญหา สิ่งเกิดดับเป็นเชื้อของกองทุกข์ได้
19 มีนาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 15
8,133 1821-มิลินทปัญหา3(8) ปุริมโกฏิปัญหา ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ
19 มีนาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 13
8,132 1820-มิลินทปัญหา3(7) อัทธานมูลปัญหา อวิชชาเป็นมูลของกองทุกข์
19 มีนาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 10
8,131 1819-มิลินทปัญหา3(6) อัทธานปัญหา อดีตดับไปไม่มีอยู่ ปัจจุบันมีอยู่จริง
19 มีนาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 10
8,130 1818-มิลินทปัญหา3(5) นามรูปปฏิสันทหนปัญหา นามรูปอาศัยกันและกันเกิดขึ้น
19 มีนาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 9
8,129 1817-มิลินทปัญหา3(4) เถรปฏิสันทหนาปฏิสันทหนปัญหา ถ้าไม่มีอุปาทานก็ไม่เกิด
19 มีนาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 10
8,128 1816-มิลินทปัญหา3(3) นามรูปเอกัตตนานัตตปัญหา เมื่อยังเกิดอยู่ไม่อาจพ้นบาปกรรมได้
19 มีนาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 14
8,127 1815-มิลินทปัญหา3(2) เวทนาปัญหา จำแนกเวทนาเป็น108ประเภท
19 มีนาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 16
8,126 1814-มิลินทปัญหา3(1) ปฏิสันทหนปุคคลเวทิยนปัญหา พระอรหันต์มีทุกข์กายไม่มีทุกข์ใจ
19 มีนาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 19
8,125 774-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก04 วิปัสสนาภูมิ6 อารมณ์วิปัสสนา
18 มีนาคม 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 46
8,124 773-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก03(2) ลักษณะและฐานะของวิปัสสนา
18 มีนาคม 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 33
8,123 772-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก03(1) สภาวะและลักษณะของวิปัสสนา
18 มีนาคม 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 37
8,122 1176-ขุ.ธ.พราหมณวรรค19 ผู้รู้ความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 31
8,121 1175-ฝึกตนอย่างไรให้รู้ครบถ้วนในลักษณะสัจจะ
16 มีนาคม 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 50
8,120 1174-ตัณหาเป็นทุกขสมุทัย4ลักษณะ
16 มีนาคม 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 38
8,119 1173-ขุ.ธ.พราหมณวรรค18 ผู้ไม่ติดกามเหมือนน้ำไม่ติดใบบัวเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 20
8,118 1172-ขุ.ธ.พราหมณวรรค17 ผู้ไม่โกรธและฝึกอินทรีย์แล้วเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 16
8,117 1171-ขุ.ธ.พราหมณวรรค16 ผู้อดกลั้นคำด่าและมีกำลังขันติเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 16
8,116 1170-ขุ.ธ.พราหมณวรรค15 ผู้ถอนลิ่มได้และรู้สัจจะเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 19
8,115 183-ธรรมปฏิบัติ130 เจริญเมตตาภาวนาสำเร็จ
13 มีนาคม 2566
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 45
8,114 2774-ชำระเบื้องต้นกุศลธรรมให้ดี ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 56
8,113 2773-ปัจฉิมวาจาของพระพุทธเจ้า ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 42
8,112 2772-ความเชื่อมโยงธรรมปฏิบัติกับมรรค8 ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 38
8,111 2771-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 34
8,110 2770-ความหมายของอริยสัจ ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 18
8,109 2769-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 29
8,108 2768-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 34
8,107 2767-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 31
8,106 2766-วิธีแยก กาย เวทนา จิต แบบง่าย ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 54
8,105 2765-โพธิปักขิยธรรมเงื่อนไขฝ่ายมรรค ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 29
8,104 2764-วิธีประกอบปัญญาตามแนวสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 26
8,103 2763-วิธีฝึกสติสมาธิด้วยกายสตาสติ18วิธี ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 15
8,102 2762-ที่เกิดของจิตในการภาวนา ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 28
8,101 2761-ทำมรรคเพื่อรู้ทุกข์ละสมุทัย ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 24