ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,198
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 326 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 342 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 459 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 908 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,509 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,342 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 19. ariya wellness center จำนวน 30 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
30 030-มงคล ตอนที่6
23 สิงหาคม 2558
2340
29 029-มงคล ตอนที่5
26 กรกฎาคม 2558
2485
28 028-มงคล ตอนที่4
24 พฤษภาคม 2558
2449
27 027-มงคล ตอนที่3
22 กุมภาพันธ์ 2558
2496
26 026-มงคล ตอนที่2
28 มกราคม 2558
2473
25 025-มงคล ตอนที่1
21 ธันวาคม 2557
2600
24 024-สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ
23 พฤศจิกายน 2557
2374
23 023-สัมมาวายามะ; ความเพียรถูกต้อง 4 แบบ
5 ตุลาคม 2557
2460
22 022-สัมมาอาชีวะกับสัมมาวายามะ
28 กันยายน 2557
2682
21 021-สัมมาอาชีวะ; หลักการและวิธีปฏิบัติ
24 สิงหาคม 2557
2672
20 020-ข้อพิจารณาเพื่อฝึกสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะ
27 กรกฎาคม 2557
2657
19 019-วาจาสุภาษิต และสัมมากัมมันตะ
22 มิถุนายน 2557
2787
18 018-คิดถูกสู่สัมมาวาจา
25 พฤษภาคม 2557
2915
17 017-อริยมรรค2 สัมมาทิฏฐิ ตอนที่2 และสัมมาสังกัปปะ
27 เมษายน 2557
2706
16 016-อริยมรรค1 สัมมาทิฏฐิ ตอนที่1
23 มีนาคม 2557
2715
15 015-อริยมรรคมีองค์8..เบื้องต้น
23 กุมภาพันธ์ 2557
2972
14 014-หลักปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงประกาศ
15 ธันวาคม 2556
1967
13 013-ตอบปัญหาธรรม
24 พฤศจิกายน 2556
2051
12 012-ตอบปัญหาธรรม
27 ตุลาคม 2556
2089
11 011-เกิดอยู่ในโลก รู้เข้าใจโลก
29 กันยายน 2556
2148
10 010-ตอบปัญหาธรรม
25 สิงหาคม 2556
1973
9 009-ธรรมกั้นและถอนตัณหา
25 สิงหาคม 2556
2071
8 008-ตัณหาเป็นตัวสร้างทุกข์
25 สิงหาคม 2556
2093
7 007-ความเข้าใจปฏิจจสมุปบาท
23 มิถุนายน 2556
2374
6 006-ความเข้าใจธาตุ18
28 เมษายน 2556
2249
5 005-ความเข้าใจอินทรีย์22
24 มีนาคม 2556
2191
4 004-ความเข้าใจอายตนะ12
24 กุมภาพันธ์ 2556
2107
3 003-ความเข้าใจขันธ์5
27 มกราคม 2556
2207
2 002-สัมมาทิฏฐิ ตอนที่2
23 ธันวาคม 2555
1990
1 001-สัมมาทิฏฐิ ตอนที่1
23 ธันวาคม 2555
2345
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ