ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 279 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 707 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 483 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,138 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 808 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

บทสวด ทั้งหมด 62 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
# ชื่อ/รายละเอียด Views
62 62-บทพิจารณาปัจจัย4โดยความเป็นธาตุแปล
14 ธันวาคม 2561
1680
61 61-บทสวดกฎธรรมนิยามอิทัปปัจจยตาแปล
14 ธันวาคม 2561
1162
60 60-บทสวดปฏิจจสมุปบาทแปล
14 ธันวาคม 2561
1360
59 59-บทสวดมงคล38ประการแปล
14 ธันวาคม 2561
1840
58 58-อริยมรรคมีองค์8แปล
14 ธันวาคม 2561
1392
57 57-บทสวดพิเศษแปลทวัตติงสาการเป็นต้น
21 ตุลาคม 2560
1772
56 56-ทำวัตรเย็นแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
21 ตุลาคม 2560
1908
55 55-บทสวดพิเศษแปลภัทเทกรัตตคาถาเป็นต้น
22 ตุลาคม 2560
1730
54 54-ทำวัตรเช้าแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
22 ตุลาคม 2560
2369
53 53-คาถาธรรมบท3
สวดมนต์
3268
52 52-คาถาธรรมบท2
สวดมนต์
2574
51 51-คาถาธรรมบท1
สวดมนต์
3590
50 50-ธัมมานุปัสสนา โพชฌังคบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2628
49 49-ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2266
48 48-ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2188
47 47-ธัมมานุปัสสนา นีวรณบรรพ
มหาสติปัฏฐาน
2297
46 46-จิตตานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2389
45 45-เวทนานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2422
44 44-กายานุปัสสนา นวสีวถิกาบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2328
43 43-กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2362
42 42-กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2143
41 41-กายานุปัสสนา สัมปชัญญบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2327
40 40-กายานุปัสสนา อิริยาบถบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2234
39 39-กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2362
38 38-มหาสติปัฏฐานสูตรอุทเทส
มหาสติปัฏฐานสูตร
2603
37 37-ส่งเทวดา
สวดมนต์
2729
36 36-ขอขมาพระรัตนตรัย
สวดมนต์
3056
35 35-ปัตติทานคาถา
สวดมนต์
2341
34 34-อัคคัปปสาทคาถา
สวดมนต์
2201
33 33-ธาตุปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2182
32 32-ตังขณิกปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2219
31 31-ทวัตติงสาการ
สวดมนต์
2412
30 30-นโมการอัฏฐกะ
สวดมนต์
2340
29 29-สัมพุทเธ
สวดมนต์
2511
28 28-นมการสิทธิคาถา
สวดมนต์
2366
27 27-ชยปริตร
สวดมนต์
2613
26 26-พาหุง (เคยยะ)
สวดมนต์
3733
25 25-พาหุง
สวดมนต์
3435
24 24-มงคลสูตร
สวดมนต์
2996
23 23-อภยปริตร
สวดมนต์
2245
22 22-วัฏฏกปริตร
สวดมนต์
2221
21 21-โมรปริตร
สวดมนต์
2437
20 20-โพชฌังคปริตร
สวดมนต์
3028
19 19-ขันธปริตร
สวดมนต์
2559
18 18-อังคุลีมาลปริตร
สวดมนต์
2239
17 17-อาฏานาฏิยปริตร (ขนาดยาว)
สวดมนต์
2687
16 16-อาฏานาฏิยปริตร
สวดมนต์
2322
15 15-รตนสูตร (เคยยะ)
สวดมนต์
2760
14 14-รตนสูตร
สวดมนต์
2704
13 13-ชุมนุมเทวดา
สวดมนต์
3051
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ