ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

บทสวด ทั้งหมด 62 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
# ชื่อ/รายละเอียด Views
62 62-บทพิจารณาปัจจัย4โดยความเป็นธาตุแปล
14 ธันวาคม 2561
1764
61 61-บทสวดกฎธรรมนิยามอิทัปปัจจยตาแปล
14 ธันวาคม 2561
1215
60 60-บทสวดปฏิจจสมุปบาทแปล
14 ธันวาคม 2561
1430
59 59-บทสวดมงคล38ประการแปล
14 ธันวาคม 2561
1893
58 58-อริยมรรคมีองค์8แปล
14 ธันวาคม 2561
1442
57 57-บทสวดพิเศษแปลทวัตติงสาการเป็นต้น
21 ตุลาคม 2560
1792
56 56-ทำวัตรเย็นแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
21 ตุลาคม 2560
1953
55 55-บทสวดพิเศษแปลภัทเทกรัตตคาถาเป็นต้น
22 ตุลาคม 2560
1743
54 54-ทำวัตรเช้าแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
22 ตุลาคม 2560
2420
53 53-คาถาธรรมบท3
สวดมนต์
3288
52 52-คาถาธรรมบท2
สวดมนต์
2590
51 51-คาถาธรรมบท1
สวดมนต์
3619
50 50-ธัมมานุปัสสนา โพชฌังคบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2642
49 49-ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2273
48 48-ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2200
47 47-ธัมมานุปัสสนา นีวรณบรรพ
มหาสติปัฏฐาน
2307
46 46-จิตตานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2398
45 45-เวทนานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2431
44 44-กายานุปัสสนา นวสีวถิกาบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2340
43 43-กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2376
42 42-กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2158
41 41-กายานุปัสสนา สัมปชัญญบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2345
40 40-กายานุปัสสนา อิริยาบถบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2248
39 39-กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2394
38 38-มหาสติปัฏฐานสูตรอุทเทส
มหาสติปัฏฐานสูตร
2638
37 37-ส่งเทวดา
สวดมนต์
2747
36 36-ขอขมาพระรัตนตรัย
สวดมนต์
3078
35 35-ปัตติทานคาถา
สวดมนต์
2355
34 34-อัคคัปปสาทคาถา
สวดมนต์
2215
33 33-ธาตุปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2191
32 32-ตังขณิกปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2234
31 31-ทวัตติงสาการ
สวดมนต์
2428
30 30-นโมการอัฏฐกะ
สวดมนต์
2351
29 29-สัมพุทเธ
สวดมนต์
2522
28 28-นมการสิทธิคาถา
สวดมนต์
2379
27 27-ชยปริตร
สวดมนต์
2632
26 26-พาหุง (เคยยะ)
สวดมนต์
3770
25 25-พาหุง
สวดมนต์
3463
24 24-มงคลสูตร
สวดมนต์
3029
23 23-อภยปริตร
สวดมนต์
2263
22 22-วัฏฏกปริตร
สวดมนต์
2236
21 21-โมรปริตร
สวดมนต์
2479
20 20-โพชฌังคปริตร
สวดมนต์
3049
19 19-ขันธปริตร
สวดมนต์
2589
18 18-อังคุลีมาลปริตร
สวดมนต์
2255
17 17-อาฏานาฏิยปริตร (ขนาดยาว)
สวดมนต์
2724
16 16-อาฏานาฏิยปริตร
สวดมนต์
2357
15 15-รตนสูตร (เคยยะ)
สวดมนต์
2806
14 14-รตนสูตร
สวดมนต์
2746
13 13-ชุมนุมเทวดา
สวดมนต์
3087
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ