ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 08. วีดีโอ มูลนิธิมายาโคตมี จำนวน 71 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
71 073-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 6 การสร้างเมืองปาฏลีบุตร
18 พฤศจิกายน 2560
1049
70 072-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 5 อานิสงส์ของการมีศีล 5 ประการ
18 พฤศจิกายน 2560
1011
69 071-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 4 การบันลือสีหนาทของท่านพระสารีบุตร
18 พฤศจิกายน 2560
1067
68 070-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 3 ภิกขุอปริหานิยธรรมอีก 3 หมวด
18 พฤศจิกายน 2560
1057
67 069-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 2 ภิกขุอปริหานิยธรรม 7 ประการ
28 ตุลาคม 2560
967
66 068-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 1 วัชชีอปริหานิยธรรม 7 ประการ
28 ตุลาคม 2560
1086
65 067-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 22 สรุปอานิสงส์ 2 อย่าง
23 กันยายน 2560
975
64 066-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 21 มัคคสัจจนิทเทส
23 กันยายน 2560
936
63 065-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 20 นิโรธสัจจนิทเทส
26 สิงหาคม 2560
1121
62 064-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 19 สมุทยสัจจนิทเทส
26 สิงหาคม 2560
924
61 063-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 18 ทุกขสัจจนิทเทส
26 สิงหาคม 2560
955
60 062-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 17 หมวดธรรมคืออริยสัจ 4
22 กรกฎาคม 2560
943
59 061-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 16 หมวดธรรมคือโพชฌงค์ 7
22 กรกฎาคม 2560
918
58 060-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 15 หมวดธรรมคืออายตนะภายในและภายนอก
24 มิถุนายน 2560
1024
57 059-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 14 หมวดธรรมคือขันธ์ 5
24 มิถุนายน 2560
1167
56 058-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 13 หมวดธรรมคือนิวรณ์ 5
24 มิถุนายน 2560
1148
55 057-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 12 หมวดดูจิตเป็นสักว่าจิต 2
24 มิถุนายน 2560
1183
54 056-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 11 หมวดดูจิตเป็นสักแต่จิต
27 พฤษภาคม 2560
1161
53 055-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 10 หมวดดูเวทนาเป็นสักแต่เวทนา
27 พฤษภาคม 2560
1111
52 054-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 9 หมวดป่าช้า 9 ลักษณะ
27 พฤษภาคม 2560
1035
51 053-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 8 หมวดธาตุมนสิการ
22 เมษายน 2560
1196
50 052-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 7 หมวดปฏิกูลมนสิการ
22 เมษายน 2560
1177
49 051-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 6 หมวดกระทำสัมปชัญญะ
22 เมษายน 2560
1033
48 050-มหาสติปัฏฐานสูตร 5 หมวดอิริยาปถะ
25 มีนาคม 2560
1277
47 049-มหาสติปัฏฐานสูตร 4 หมวดอานาปานะ 2
25 มีนาคม 2560
1202
46 048-มหาสติปัฏฐานสูตร 3 หมวดอานาปานะ 1
25 มีนาคม 2560
1142
45 047-มหาสติปัฏฐานสูตร 2 ขยายความอุทเทส
25 มีนาคม 2560
1244
44 046-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ 1 นิทานและอุทเทส
14 มกราคม 2560
1197
43 045-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 15 สรรเสริญเทศนา
14 มกราคม 2560
1173
42 044-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 14 อาสวักขยญาณ
14 มกราคม 2560
1281
41 043-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 13 ทิพพจักขุญาณ
24 ธันวาคม 2559
1195
40 042-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 12 เจโตปริยญาณเป็นต้น
24 ธันวาคม 2559
1147
39 041-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 11 อิทธิวิธญาณเป็นต้น
24 ธันวาคม 2559
1227
38 040-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 10 วิปัสสนาญาณเป็นต้น
24 ธันวาคม 2559
1125
37 039-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 9 ฌานที่1 ฌานที่2 ฌานที่3 ฌานที่4
26 พฤศจิกายน 2559
1067
36 038-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 8 ละนิวรณ์ ๕ ได้สมาธิ
26 พฤศจิกายน 2559
1302
35 032-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 2
27 สิงหาคม 2559
1186
34 031-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 1
27 สิงหาคม 2559
1275
33 030-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 18
27 สิงหาคม 2559
1180
32 037-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 7
1 ตุลาคม 2559
1240
31 036-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 6
1 ตุลาคม 2559
1257
30 035-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 5
24 กันยายน 2559
1276
29 033-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 3
24 กันยายน 2559
1107
28 029-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 17
23 กรกฎาคม 2559
1166
27 027-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 15
25 มิถุนายน 2559
1280
26 026-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 14
25 มิถุนายน 2559
1279
25 025-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 13
25 มิถุนายน 2559
1250
24 024-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 12
25 มิถุนายน 2559
1302
23 023-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 11 อันตานันตอมราวิกเขป
28 พฤษภาคม 2559
1292
22 022-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 10 เอกัจจสัสสตวาท 4 แบบ
28 พฤษภาคม 2559
1258
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ