ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 07. วีดีโอ ม.มหาจุฬาลงกรณฯ จำนวน 248 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
248 252-การวิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก (ป.เอก) ตอนที่ 6.วิเคราะห์ อุปฺปนฺนํ, สหคตํ
21 ตุลาคม 2563
134
247 251-การวิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก (ป.เอก) ตอนที่ 5.วิเคระห์ กามาวจรํ, กุสลํ, จิตฺตํ
14 ตุลาคม 2563
46
246 250-การวิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก (ป.เอก) ตอนที่ 4.วิเคระห์ ปุจฉา, สมย
14 ตุลาคม 2563
49
245 249-การวิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก (ป.เอก) ตอนที่ 3.อกุสลา, อพฺยากตา, เวทนา
7 ตุลาคม 2563
30
244 248-การวิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก (ป.เอก) ตอนที่ 2.วิเคราะห์บทว่า กุสลา, ธมฺมา
7 ตุลาคม 2563
24
243 247-การวิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก (ป.เอก) ตอนที่ 1.วิเคราะห์ภาพรวมคัมภีร์
30 กันยายน 2563
58
242 246-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 10.อริยสัจ & วิปัสสนาภาวนา
11 กันยายน 2563
162
241 245-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 9.ญาณในอริยสัจ 4
4 กันยายน 2563
68
240 244-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 8.โทษของความไม่รู้ & ประโยชน์ของความรู้
28 สิงหาคม 2563
47
239 243-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 7.ความสำคัญของอริยสัจ
21 สิงหาคม 2563
52
238 242-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 6.การวิเคราะห์อริยสัจในสัจจยมก
14 สิงหาคม 2563
65
237 241-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 5.วิเคราะห์การแสดงอริยสัจ 4 ในสัจจวิภังค์
7 สิงหาคม 2563
90
236 240-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 4.กิจของญาณและบทที่แสดงอริยสัจ
31 กรกฎาคม 2563
43
235 239-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 3.ตัวสภาวะของทุกข์ สมุทัย นิโรธและมรรค
24 กรกฎาคม 2563
55
234 238-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 2.ลักษณะเป็นต้นและอรรถะของอริยสัจ
17 กรกฎาคม 2563
61
233 237-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 1.ความหมายของอริยสัจโดยแยกศัพท์
10 กรกฎาคม 2563
83
232 236-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 11.โครงสร้างและเนื้อหาคัมภีร์ปุคคล
24 กรกฎาคม 2563
20
231 235-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 10.โครงสร้างและเนื้อหาปัฏฐานปาลิ
24 กรกฎาคม 2563
38
230 234-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 9.โครงสร้างและเนื้อหากถาวัตถุปาลิ
24 กรกฎาคม 2563
28
229 233-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 8.โครงสร้างและเนื้อหาธาตุกถา
21 สิงหาคม 2563
32
228 232-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 7.เนื้อหาสัจจวิภังค์ในอภิธรรมปิฎก
14 สิงหาคม 2563
29
227 231-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 6.โครงสร้างของคัมภีร์วิภังค์
7 สิงหาคม 2563
24
226 230-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 5.เนื้อหาคัมภีร์ธัมมสังคณี
31 กรกฎาคม 2563
39
225 229-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 4.โครงสร้างของคัมภีร์ธัมมสังคณี
24 กรกฎาคม 2563
40
224 228-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 3.เนื้อความย่ออภิธรรมปิฎก
17 กรกฎาคม 2563
34
223 227-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 2.ลักษณะของอภิธรรมปิฎก 9 ประการ
10 กรกฎาคม 2563
36
222 226-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 1.ความหมายของคัมภีร์อภิธรรมปิฎก
3 กรกฎาคม 2563
57
221 225-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 12.โครงสร้างและเนื้อหาปัฏฐานปาลิ
27 สิงหาคม 2563
10
220 224-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 11.โครงสร้างและเนื้อหายมกปาลิ
27 สิงหาคม 2563
20
219 223-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 10.โครงสร้างและเนื้อหากถาวัตถุปาลิ
27 สิงหาคม 2563
10
218 221-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 8.โครงสร้างและเนื้อหาธาตุกถา
13 สิงหาคม 2563
8
217 220-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 7.สัจจวิภังค์ปัญหาปุจฉกะ
30 กรกฎาคม 2563
4
216 219-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 6.โครงสร้างวิภังค์และสัจจวิภังค์
30 กรกฎาคม 2563
4
215 218-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 5.โครงสร้างและเนื้อหาของคัมภีร์ธัมมสังคณี 2
16 กรกฎาคม 2563
6
214 217-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 4.โครงสร้างและเนื้อหาของคัมภีร์ธัมมสังคณี 1
16 กรกฎาคม 2563
8
213 216-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 3.เนื้อความย่อของพระอภิธรรมปิฎก
9 กรกฎาคม 2563
6
212 215-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 2.ลักษณะของพระอภิธรรมปิฎก
2 กรกฎาคม 2563
9
211 214-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 1.แนะนำอภิธรรมปิฎก
18 มิถุนายน 2563
23
210 213-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 11.แนะแนวข้อสอบปลายภาค
17 กันยายน 2563
6
209 212-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 10.ฉัฏฐนยสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
31 สิงหาคม 2563
7
208 211-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 9.จตุตถนยและปัญจมนย
28 สิงหาคม 2563
5
207 210-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 8.ทุติยนยและตติยนย
17 สิงหาคม 2563
7
206 209-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 7.ทุติยนย สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
10 สิงหาคม 2563
6
205 208-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 6.ปฐมนย เฉลยแบบฝึกหัด 4 ข้อ
10 สิงหาคม 2563
7
204 207-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 5.ปฐมนยธาตุและสัจจะเป็นต้น
3 สิงหาคม 2563
6
203 206-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 4.ปฐมนยสังคหาสังคหปทนิทเทสอายตนะ
13 กรกฎาคม 2563
9
202 205-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 3.ปฐมนัย การแสดงขันธ์แบบหลายมูล
29 มิถุนายน 2563
15
201 204-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 2.ปฐมนย, การเขียนบาลีนิทเทสและหาองค์ธรรม
22 มิถุนายน 2563
10
200 203-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 1(2).ปรมัตถธรรม ขันธ์ อายตนะ ธาตุ
15 มิถุนายน 2563
11
199 202-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 1(1).แนะนำรายวิชาธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ
15 มิถุนายน 2563
12
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ