ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 09. วีดีโอ ชมรมคนรู้ใจ จำนวน 25 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
25 055-นิพพาน ตอนที่4
10 กรกฎาคม 2555
1539
24 056-นิพพาน ตอนที่5
28 สิงหาคม 2555
1583
23 058-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่1
10 ตุลาคม 2555
1489
22 061-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่4
27 กุมภาพันธ์ 2556
1428
21 060-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่3
11 ธันวาคม 2555
1605
20 062-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่5
14 พฤษภาคม 2556
1472
19 050-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่10
28 กุมภาพันธ์ 2555
1485
18 051-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่11
27 มีนาคม 2555
1406
17 041-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่1
8 มีนาคม 2554
1477
16 043-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่3
10 พฤษภาคม 2554
1411
15 068-กรรมบถ10 ตอนที่2
12 พฤศจิกายน 2556
1634
14 042-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่2
12 เมษายน 2554
1532
13 045-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่5
12 กรกฎาคม 2554
1483
12 044-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่4
8 มิถุนายน 2554
1467
11 046-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่6
9 สิงหาคม 2554
1349
10 047-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่7
13 กันยายน 2554
1574
9 049-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่9
31 มกราคม 2555
1591
8 069-กรรมบถ10 ตอนที่3
17 ธันวาคม 2556
1584
7 075-ความสุข ตอนที่4
9 ธันวาคม 2557
1550
6 054-นิพพาน ตอนที่3
27 มิถุนายน 2555
1540
5 057-นิพพาน ตอนที่6
11 กันยายน 2556
1406
4 059-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่2
27 พฤศจิกายน 2555
1529
3 063-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่6
11 มิถุนายน 2556
1490
2 066-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่9
10 กันยายน 2556
1507
1 064-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่7
23 กรกฎาคม 2556
1517
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ