ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,879 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,879 1282-เปมสูตร3 พระอรหันต์ไม่ถูกไฟไหม้
18 กรกฎาคม 2567
13
8,878 1281-อริยมรรคละวิปัลลาส และ อนัตตสัญญา
18 กรกฎาคม 2567
19
8,877 1280-เปมสูตร2 พระอรหันต์ไม่บังหวนควันและไม่ลุกโพลง
18 กรกฎาคม 2567
13
8,876 945-ปทรูปสิทธิ10 สระสนธิ ตอนที่6
14 กรกฎาคม 2567
11
8,875 944-ปทรูปสิทธิ9 สระสนธิ ตอนที่5
14 กรกฎาคม 2567
8
8,874 2981-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2567
32
8,873 2980-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2567
46
8,872 2979-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
13 กรกฎาคม 2567
67
8,871 2978-ฝึกประกอบอสัมโมหสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
13 กรกฎาคม 2567
33
8,870 2977-หลักการ และ วิธีการของกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
12 กรกฎาคม 2567
45
8,869 2976-มัคคสัมมาทิฏฐิและมรรคประจำ ยุวพุทธฯ
12 กรกฎาคม 2567
48
8,868 2975-ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
12 กรกฎาคม 2567
40
8,867 1923-ปริยัติเป็นพื้นฐานของศาสนา สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ
8 กรกฎาคม 2567
85
8,866 943-ปทรูปสิทธิ8 สระสนธิ ตอนที่4
7 กรกฎาคม 2567
9
8,865 942-ปทรูปสิทธิ7 สระสนธิ ตอนที่3
7 กรกฎาคม 2567
6
8,864 134-ภาวนา57 ท้าวสักกะเชิญชวนนมัสการพระรตนตรัย
5 กรกฎาคม 2567
57
8,863 941-ปทรูปสิทธิ6 สรสนธิ ตอนที่2
30 มิถุนายน 2567
25
8,862 940-ปทรูปสิทธิ5 สรสนธิ ตอนที่1
30 มิถุนายน 2567
23
8,861 207-ธรรมปฏิบัติ154 คุณสมบัติพระสโสดาบัน ตอน1
25 มิถุนายน 2567
97
8,860 1922-พระอภิธรรมเพื่อความหลุดพ้น มูลนิธิบ้านอารีย์
23 มิถุนายน 2567
136
8,859 1279-เปมสูตร1 พระอรหันต์ไม่ยึดถือและไม่โต้แย้ง
20 มิถุนายน 2567
67
8,858 1278-ธาตุรู้ วิญญาณธาตุ วิญญาณขันธ์ มรรครู้
20 มิถุนายน 2567
99
8,857 184-วิภังคสูตร2 ขยายความวิธีทำสมาธิให้ได้ผล
16 มิถุนายน 2567
126
8,856 183-วิภังคสูตร1 การเจริญอิทธิบาท4ที่มีอานิสงส์มาก
16 มิถุนายน 2567
78
8,855 182-สมาธิสูตร ต้องได้ทั้งสมาธิและวิปัสสนา
16 มิถุนายน 2567
100
8,854 355-มหาปทานสูตร4 ธรรมดาพระโพธิสัตว์16ประการ ตอนที่2
15 มิถุนายน 2567
19
8,853 354-มหาปทานสูตร3 ธรรมดาพระโพธิสัตว์16ประการ ตอนที่1
15 มิถุนายน 2567
27
8,852 939-ปทรูปสิทธิ4 สระ รัสสะ ทีฆะ พยัญชนะ และนิคคหิต
9 มิถุนายน 2567
29
8,851 938-ปทรูปสิทธิ3 อักษร41ตัวกับฐาน6 กรณ์4 ปยตนะ4
9 มิถุนายน 2567
26
8,850 133-ภาวนา56 พระพุทธเจ้าประเสริฐและพระอรหันต์นิพพาน
7 มิถุนายน 2567
87
8,849 1277-ธรรมดาของพระโพธิสัตว์16ข้อ
6 มิถุนายน 2567
79
8,848 1276-อุปาทาน4สัญโญชน์10อนุสัย7โอฆะ4
6 มิถุนายน 2567
70
8,847 1275-โกสัมพิยสูตร2 ญาณ7อย่างมีเฉพาะพระอริยเจ้า
6 มิถุนายน 2567
54
8,846 937-ปทรูปสิทธิ2 สูตร1,2 อักษรในภาษาบาลี41ตัว
2 มิถุนายน 2567
26
8,845 936-ปทรูปสิทธิ1 แนะนำคัมภีร์และคันถารัมภะ
2 มิถุนายน 2567
18
8,844 2974-ธรรมพื้นฐาน และ ธรรมพระโสดาบัน
31 พฤษภาคม 2567
149
8,843 2973-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ.
31 พฤษภาคม 2567
100
8,842 2972-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2567
104
8,841 2971-อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2567
70
8,840 2970-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2567
100
8,839 2969-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2567
64
8,838 2968-เห็น ขันธ์5 เกิด ดับ ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2567
107
8,837 2967-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2567
60
8,836 206-ธรรมปฏิบัติ153 วิธีทำใจให้อุเบกขา2
28 พฤษภาคม 2567
64
8,835 2966-การเจริญอริยมรรคในสติปัฏฐาน21หมวด
28 พฤษภาคม 2567
73
8,834 2965-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2567
52
8,833 2964-ทางเอกคือสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2567
53
8,832 2963-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
26 พฤษภาคม 2567
64
8,831 2962-วิธีทำญาตปริญญาในขันธ์5 ยุวพุทธฯ
26 พฤษภาคม 2567
79
8,830 2961-วิธีฝึกประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
26 พฤษภาคม 2567
55
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8879 รายการ