ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,604
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 648 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 906 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 643 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 951 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,905 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,905 2905-อานาปานสติขั้นวิปัสสนาล้วน สวนป่ามัชฌิมาฯ
9 ธันวาคม 2566
11
1,904 2904-วิธีเห็นไม่เที่ยงในอานาปานสติขั้นที่13 สวนป่ามัชฌิมาฯ
9 ธันวาคม 2566
7
1,903 2903-สมถะวิปัสสนาในอานาปานสติขั้นที่1-12 สวนป่ามัชฌิมาฯ
8 ธันวาคม 2566
13
1,902 2902-วิธีกำหนดรู้ลมหายใจในแบบอานาปานสติ สวนป่ามัชฌิมาฯ
8 ธันวาคม 2566
12
1,901 2901-ปฏิบัติภาวนาลมหายใจ5แบบ สวนป่ามัชฌิมาฯ
8 ธันวาคม 2566
9
1,900 2900-ลมหายใจในฐานะกายคตาสติ สวนป่ามัชฌิมาฯ
ึ7 ธันวาคม 2566
14
1,899 2899-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
14 พฤศจิกายน 2566
86
1,898 2898-ขยายความอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
13 พฤศจิกายน 2566
97
1,897 2897-วิจิกิจฉา8และวิธีรู้ขันธ์15แบบ
12 พฤศจิกายน 2566
80
1,896 2896-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
12 พฤศจิกายน 2566
66
1,895 2895-วิธีพิจารณาสักกายทิฏฐิ20 ยุวพุทธฯ
11 พฤศจิกายน 2566
60
1,894 2894-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
11 พฤศจิกายน 2566
68
1,893 2893-กิเลสที่ละได้ด้วยโสดาปัตติมรรค ยุวพุทธฯ
10 พฤศจิกายน 2566
51
1,892 2892-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
10 พฤศจิกายน 2566
49
1,891 2891-จำแนกวิธีปฏิบัติสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
9 พฤศจิกายน 2566
44
1,890 2890-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
9 พฤศจิกายน 2566
67
1,889 2889-วิธีปฏิบัติกรรมฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร
8 พฤศจิกายน 2566
47
1,888 2888-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
8 พฤศจิกายน 2566
61
1,887 2887-ทำวิปัสสนาเพื่อละวิปัลลาส ยุวพุทธฯ
7 พฤศจิกายน 2566
96
1,886 2886-กายคตาสติและวิธีฝึกสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
52
1,885 2885-มุ่งปฏิบัติให้เกิดโสดาปัตติมรรค ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
76
1,884 2884-ปฏิบัติตามวิธีละอาสวะ7แบบ ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
61
1,883 2883-ทางนี้เป็นทางเดียว สถานปฏิบัติธรรมภูพอเพียง
15 ตุลาคม 2566
115
1,882 2882-ตอบปัญหาธรรม ภูพอเพียง
14 ตุลาคม 2566
112
1,881 2881-หลักการฝึกปัญญาแนวอริยมรรค ภูพอเพียง
14 ตุลาคม 2566
92
1,880 2880-สัมปชัญญะ4แบบและวิธีการฝึกปฏิบัติ ภูพอเพียง
14 ตุลาคม 2566
81
1,879 2879-ควรรักษากายคตาสติให้ดี ภูพอเพียง
13 ตุลาคม 2566
57
1,878 2878-ความไม่เประมาทที่รวมกุศลธรรม ภูพอเพียง
13 ตุลาคม 2566
76
1,877 2877-ทางที่ควรเดินสำหรับผู้ต้องการนิพพาน ภูพอเพียง
13 ตุลาคม 2566
75
1,876 2876-โอวาทธรรมขั้นพื้นฐาน ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2566
85
1,875 2875-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2566
70
1,874 2874-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
55
1,873 2873-วิธีฝึกรวมองค์มรรค ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
104
1,872 2872-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
61
1,871 2871-ธรรม และ กฎแห่งธรรม ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
59
1,870 2870-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2566
80
1,869 2869-ขยายความหลักปฏิบัติสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2566
53
1,868 2868-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2566
90
1,867 2867-ฝึกปัญญาแนวสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2566
63
1,866 2866-กายคตาสติ และ สัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
57
1,865 2865-มรรคต้องมีประจำ3อย่าง ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
62
1,864 2864-มรรคเพื่อความไม่เกิดทุกข์และกิเลส ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
81
1,863 2863-ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
32
1,862 2862-ขยายความอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
40
1,861 2861-กิจหน้าที่ต่ออริยสัจ ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
101
1,860 2860-ความเข้าใจอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
8 กรกฎาคม 2566
79
1,859 2859-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
8 กรกฎาคม 2566
88
1,858 2858-การประกอบสัมปชัญญะ4อย่าง ยุวพุทธฯ
8 กรกฎาคม 2566
52
1,857 2857-กายคตาสติและเบื้องต้นกุศลธรรม ยุวพุทธฯ
7 กรกฎาคม 2566
41
1,856 2856-เริ่มปฏิบัติมีสติส่งจิตไปในกาย ยุวพุทธฯ
7 กรกฎาคม 2566
55
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1905 รายการ