ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 22. ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 207 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
207 207-ธรรมปฏิบัติ154 คุณสมบัติพระสโสดาบัน ตอน1
25 มิถุนายน 2567
98
206 206-ธรรมปฏิบัติ153 วิธีทำใจให้อุเบกขา2
28 พฤษภาคม 2567
64
205 205-ธรรมปฏิบัติ152 วิธีทำใจให้อุเบกขา1
23 เมษายน 2567
92
204 204-ธรรมปฏิบัติ151 เจโตวิมุตติไม่กำเริบเป็นแก่นพรหมจรรย์
26 มีนาคม 2567
74
203 203-ธรรมปฏิบัติ150 ปฏิบัติรักษาตน และ รักษาผู้อื่น
27 กุมภาพันธ์ 2567
93
202 202-ธรรมปฏิบัติ149 ภาวนาเสมอด้วยดิน น้ำ ไฟ ลม อากาศ
23 มกราคม 2567
87
201 201-ธรรมปฏิบัติ148 แก่นสารในขันธ์5ไม่มี
18 ธันวาคม 2566
120
200 200-ธรรมปฏิบัติ147 ธาตุ4เหมือนงูพิษด้วยเหตุ8อย่าง
4 ธันวาคม 2566
96
199 199-ธรรมปฏิบัติ146 มีปัญญาจึงละกิเลสได้
27 พฤศจิกายน 2566
113
198 198-ธรรมปฏิบัติ145 สมาธิเพื่อเจริญปัญญา
13 พฤศจิกายน 2566
103
197 197-ธรรมปฏิบัติ144 มีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวก
30 ตุลาคม 2566
88
196 196-ธรรมปฏิบัติ143 อุปมานิวรณ์เหมือนคนมีหนี้เป็นต้น
9 ตุลาคม 2566
79
195 195-ธรรมปฏิบัติ142 ทำกุศลเพื่อละอกุศล
25 กันยายน 2566
102
194 194-ธรรมปฏิบัติ141 อานิสงส์ในเนกขัมมะ
28 สิงหาคม 2566
54
193 193-ธรรมปฏิบัติ140 จากอนุปุพพิกถาสู่การบรรลุธรรม
16 สิงหาคม 2566
83
192 192-ธรรมปฏิบัติ139 มีธรรม6ทำให้แจ้งภาวะสงบเย็นได้
24 กรกฎาคม 2566
154
191 191-ธรรมปฏิบัติ138 พัฒนาบุญ พัฒนาจิต
10 กรกฎาคม 2566
98
190 190-ธรรมปฏิบัติ137 บุญกิริยาวัตถุ10ประการ
28 มิถุนายน 2566
102
189 189-ธรรมปฏิบัติ136 อดทนต่อโลกมุ่งไปนิพพาน
14 มิถุนายน 2566
65
188 188-ธรรมปฏิบัติ135 อดทนต่อสิ่งเกิดดับ
22 พฤษภาคม 2566
143
187 187-ธรรมปฏิบัติ134 วิธีการเห็นความไม่เที่ยงในรูป
8 พฤษภาคม 2566
116
186 186-ธรรมปฏิบัติ133 วิธีสร้างอนัตตสัญญา
24 เมษายน 2566
66
185 185-ธรรมปฏิบัติ132 อนิจจสัญญญานำสู่อนัตตสัญญา
11 เมษายน 2566
203
184 184-ธรรมปฏิบัติ131 อนิจจสัญญามีผลอานิสงส์มาก
27 มีนาคม 2566
153
183 183-ธรรมปฏิบัติ130 เจริญเมตตาภาวนาสำเร็จ
13 มีนาคม 2566
83
182 182-ธรรมปฏิบัติ129 ลำดับขั้นตอนการเจริญเมตตาภาวนา
28 กุมภาพันธ์ 2566
78
181 181-ธรรมปฏิบัติ128 ฝึกเจริญเมตตาจิต
13 กุมภาพันธ์ 2566
135
180 180-ธรรมปฏิบัติ127 ความถึงพร้อม5กับความเสียหาย5
23 มกราคม 2566
93
179 179-ธรรมปฏิบัติ126 สมมติ กับ ปรมัตถ์
16 มกราคม 2566
97
178 178-ธรรมปฏิบัติ125 รู้จักตัณหา มานะและทิฏฐิ
28 พฤศจิกายน 2565
155
177 176-ธรรมปฏิบัติ124 ข้อมูลผิดจึงคิดผิด
14 พฤศจิกายน 2565
95
176 175-ธรรมปฏิบัติ123 กำหนดรู้สัญญา6มีรูปสัญญาเป็นต้น
17 ตุลาคม 2565
80
175 174-ธรรมปฏิบัติ122 รู้จักความคิดและข้อมูลสัญญา
11 ตุลาคม 2565
113
174 173-ธรรมปฏิบัติ121 ทำความรู้จักและแยกแยะความคิด
26 กันยายน 2565
96
173 172-ธรรมปฏิบัติ120 สัทธานุสารี กับ ธัมมานุสารี
22 สิงหาคม 2565
56
172 172-ธรรมปฏิบัติ119 สัจจะ3ข้อมีอยู่แล้ว มัคคสัจต้องทำขึ้น
8 สิงหาคม 2565
90
171 171-ธรรมปฏิบัติ118 เหตุทำให้เข้าถึงมรรค4ประการ
25 กรกฎาคม 2565
124
170 170-ธรรมปฏิบัติ117 รู้จักพุทธภาวะ
11 กรกฎาคม 2565
82
169 169-ธรรมปฏิบัติ116 เหตุแห่งการให้ทาน 8 อย่าง
27 มิถุนายน 2565
73
168 168-ธรรมปฏิบัติ115 หลักพื้นฐานและสรณะ
13 มิถุนายน 2565
101
167 167-ธรรมปฏิบัติ114 เหตุ25ประการทำให้ใกล้ชิดพระศาสดา
30 พฤษภาคม 2565
112
166 166-ธรรมปฏิบัติ113 ลักษณะผู้อยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าได้
9 พฤษภาคม 2565
210
165 165-ธรรมปฏิบัติ112 นิพพานมีอยู่ มรรคต้องทำเอง
25 เมษายน 2565
219
164 164-ธรรมปฏิบัติ111 วิธีสร้างความพอใจในการภาวนา
11 เมษายน 2565
197
163 163-ธรรมปฏิบัติ110 มีหลักรักษาจิตและมองความจริง
31 มีนาคม 2565
187
162 162-ธรรมปฏิบัติ109 หลักมั่นคงป้องกันความผิดพลาด
14 มีนาคม 2565
124
161 161-ธรรมปฏิบัติ108 ให้เวลาตัวเอง..นึกถึงความตาย
28 กุมภาพันธ์ 2565
172
160 160-ธรรมปฏิบัติ107 เจริญมรณสตินึกถึงโดยอุปมา
14 กุมภาพันธ์ 2565
96
159 159-ธรรมปฏิบัติ106 ชีวิตเป็นของน้อย มีทุกข์มาก
24 มกราคม 2565
97
158 158-ธรรมปฏิบัติ105 ความตายต้องมีแน่
10 มกราคม 2565
143
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ