ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,006 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 738 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,426 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 968 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,013 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ธรรมสำคัญ "อริยมรรคมีองค์8" ทั้งหมด 15 รายการ

# ชื่อ/รายละเอียด Views
15 1544-จากอริยมรรคมีองค์8สู่สติปัฏฐาน4
26 มกราคม 2559
2508
14 131-อริยมรรคมีองค์8
23 ธันวาคม 2558
2217
13 008-อริยมรรคภาคปฏิบัติ8
11 กรกฎาคม 2558
2423
12 007-อริยมรรคภาคปฏิบัติ7
11 กรกฎาคม 2558
2581
11 006-อริยมรรคภาคปฏิบัติ6
11 กรกฎาคม 2558
2491
10 005-อริยมรรคภาคปฏิบัติ5
11 กรกฎาคม 2558
2489
9 111-อริยมรรคมีองค์8; ทางสายกลาง
28 มิถุนายน 2558
2418
8 004-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ4
25 เมษายน 2558
2442
7 003-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ3
25 เมษายน 2558
2410
6 002-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ2
25 เมษายน 2558
2411
5 001-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ1
25 เมษายน 2558
2784
4 093-อริยมรรค4; วิธีเจริญอริยมรรค
5 ตุลาคม 2557
2568
3 092-อริยมรรค3; ความสำคัญของอริยมรรค
5 ตุลาคม 2557
2180
2 091-อริยมรรค2; องค์ประกอบของอริยมรรค
21 กันยายน 2557
2339
1 090-อริยมรรค1; ความหมายของอริยมรรค
21 กันยายน 2557
2517
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ