ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,198
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 326 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 342 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 459 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 908 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,509 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,342 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ธรรมสำคัญ "อริยมรรคมีองค์8" ทั้งหมด 15 รายการ

# ชื่อ/รายละเอียด Views
15 1544-จากอริยมรรคมีองค์8สู่สติปัฏฐาน4
26 มกราคม 2559
2495
14 131-อริยมรรคมีองค์8
23 ธันวาคม 2558
2210
13 008-อริยมรรคภาคปฏิบัติ8
11 กรกฎาคม 2558
2414
12 007-อริยมรรคภาคปฏิบัติ7
11 กรกฎาคม 2558
2571
11 006-อริยมรรคภาคปฏิบัติ6
11 กรกฎาคม 2558
2480
10 005-อริยมรรคภาคปฏิบัติ5
11 กรกฎาคม 2558
2479
9 111-อริยมรรคมีองค์8; ทางสายกลาง
28 มิถุนายน 2558
2409
8 004-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ4
25 เมษายน 2558
2432
7 003-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ3
25 เมษายน 2558
2398
6 002-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ2
25 เมษายน 2558
2392
5 001-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ1
25 เมษายน 2558
2753
4 093-อริยมรรค4; วิธีเจริญอริยมรรค
5 ตุลาคม 2557
2552
3 092-อริยมรรค3; ความสำคัญของอริยมรรค
5 ตุลาคม 2557
2172
2 091-อริยมรรค2; องค์ประกอบของอริยมรรค
21 กันยายน 2557
2331
1 090-อริยมรรค1; ความหมายของอริยมรรค
21 กันยายน 2557
2504
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ