ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,198
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 326 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 342 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 459 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 908 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,509 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,342 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ธรรมสำคัญ "สติปัฏฐาน4" ทั้งหมด 27 รายการ

# ชื่อ/รายละเอียด Views
27 099-สติปัฏฐาน4 กองกุศล
27 เมษายน 2557
2708
26 098-สติปัฏฐาน4 สั่งสมอบรมมรรคเหมือนแม่ไก่กกไข่
20 เมษายน 2557
2639
25 097-สติปัฏฐาน4 วิธีรักษาตนและรักษาผู้อื่น
23 มีนาคม 2557
2702
24 096-สติปัฏฐาน4 อารมณ์มารกับอารมณ์บิดาตน
9 มีนาคม 2557
2640
23 095-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่6
16 กุมภาพันธ์ 2557
2582
22 094-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่5
2 กุมภาพันธ์ 2557
2680
21 093-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่4
19 มกราคม 2557
2807
20 092-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่3
5 มกราคม 2557
2824
19 090-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่1
8 ธันวาคม 2556
2765
18 091-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่2
15 ธันวาคม 2556
2693
17 089-สติปัฏฐาน4 หมวดโพชฌงค์ ตอนที่3
24 พฤศจิกายน 2556
2619
16 088-สติปัฏฐาน4 หมวดโพชฌงค์ ตอนที่2
10 พฤศจิกายน 2556
2440
15 087-สติปัฏฐาน4 หมวดโพชฌงค์ ตอนที่1
13 ตุลาคม 2556
2631
14 086-สติปัฏฐาน4 หมวดอายตนะ
6 ตุลาคม 2556
2647
13 085-สติปัฏฐาน4 หมวดขันธ์
15 กันยายน 2556
2546
12 084-สติปัฏฐาน4 หมวดนิวรณ์5 ตอนที่2
4 สิงหาคม 2556
2863
11 083-สติปัฏฐาน4 หมวดนิวรณ์5 ตอนที่1
14 กรกฎาคม 2556
2892
10 082-สติปัฏฐาน4 การตามดูจิตในจิต
7 กรกฎาคม 2556
2759
9 081-สติปัฏฐาน4 การตามดูเวทนาในเวทนา
23 มิถุนายน 2556
2654
8 080-สติปัฏฐาน4 หมวดป่าช้า9
9 มิถุนายน 2556
2604
7 079-สติปัฏฐาน4 หมวดใส่ใจธาตุ
9 มิถุนายน 2556
2619
6 078-สติปัฏฐาน4 หมวดใส่ใจสิ่งปฏิกูล
12 พฤษภาคม 2556
2379
5 077-สติปัฏฐาน4 หมวดความรู้ตัว
28 เมษายน 2556
2714
4 076-สติปัฏฐาน4 หมวดอิริยาบถ
21 เมษายน 2556
2892
3 075-สติปัฏฐาน4 หมวดลมหายใจ
31 มีนาคม 2556
2985
2 074-สติปัฏฐาน4 อุทเทสและอานิสงส์2
17 มีนาคม 2556
2728
1 073-สติปัฏฐาน4 อุทเทสและอานิสงส์1
24 กุมภาพันธ์ 2556
2894
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ