ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,198
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 326 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 342 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 459 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 908 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,509 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,342 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ธรรมผู้เริ่มต้น "ไขปัญหาธรรม" ทั้งหมด 34 รายการ

# ชื่อ/รายละเอียด Views
34 867-ตอบปัญหาธรรม2 วัดวังหิน จ.พิษณุโลก
9 ธันวาคม 2558
2303
33 865-ตอบปัญหาธรรม1 วัดวังหิน จ.พิษณุโลก
9 ธันวาคม 2558
2182
32 494-ตอบปัญหาธรรม
3 ธันวาคม 2558
2288
31 1507-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
26 ตุลาคม 2558
2347
30 479-ตอบปัญหาธรรม
1 ตุลาคม 2558
2356
29 477-ตอบปัญหาธรรม
24 กันยายน 2558
2531
28 473-ตอบปัญหาธรรม
3 กันยายน 2558
2286
27 1447-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
30 สิงหาคม 2558
2153
26 1446-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
29 สิงหาคม 2558
2010
25 1444-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
29 สิงหาคม 2558
2126
24 1442-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
28 สิงหาคม 2558
2061
23 1441-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
28 สิงหาคม 2558
2000
22 1439-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
27 สิงหาคม 2558
2114
21 1437-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
27 สิงหาคม 2558
2096
20 469-ตอบปัญหาธรรม
20 สิงหาคม 2558
2396
19 456-ตอบปัญหาธรรม
2 มิถุนายน 2558
2260
18 452-ตอบปัญหาธรรม
25 มิถุนายน 2558
2160
17 1376-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2266
16 1374-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2095
15 1372-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2252
14 1371-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2096
13 1369-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1908
12 1366-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2046
11 444-ตอบปัญหาธรรม
21 พฤษภาคม 2558
2238
10 438-ตอบปัญหาธรรม
23 เมษายน 2558
2378
9 427-ตอบปัญหาธรรม
5 มีนาคม 2558
2313
8 1326-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
23 กุมภาพันธ์ 2558
2063
7 1324-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
23 กุมภาพันธ์ 2558
2039
6 1321-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
22 กุมภาพันธ์ 2558
2145
5 1320-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
21 กุมภาพันธ์ 2558
2036
4 1318-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
21 กุมภาพันธ์ 2558
2230
3 425-ตอบปัญหาธรรม
19 กุมภาพันธ์ 2558
2400
2 1222-ตอบปัญหาธรรม
4 ตุลาคม 2557
2170
1 1220-ตอบปัญหาธรรม
3 ตุลาคม 2557
2236
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ