ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 48 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 581 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 780 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 07. ศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ จำนวน 173 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ



 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
73 073-สติปัฏฐาน4 อุทเทสและอานิสงส์1
24 กุมภาพันธ์ 2556
2898
72 072-ไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น
3 กุมภาพันธ์ 2556
1800
71 071-การภาวนาให้เสมอด้วยธาตุ5
27 มกราคม 2556
1887
70 070-อานิสงส์ของกุศลศีลเป็นต้น
27 มกราคม 2556
1694
69 069-คุณ โทษ และการสลัดออกจากรูปและเวทนา
16 ธันวาคม 2555
1747
68 068-คุณ โทษ และการสลัดออกจากกาม
2 ธันวาคม 2555
1768
67 067-พระเสขะผู้กำลังปฏิบัติและพระอริยะผู้เจริญอินทรีย์แล้ว
25 พฤศจิกายน 2555
1619
66 066-การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัย
25 พฤศจิกายน 2555
1744
65 065-คนดีมีน้อย
14 ตุลาคม 2555
1723
64 064-สัตว์ที่ได้ฟังธรรมวินัยมีจำนวนน้อยเป็นต้น
7 ตุลาคม 2555
1579
63 063-ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร 5 จำพวกแและสามีภรรยา 4 จำพวก
16 กันยายน 2555
1661
62 062-บุคคลเปรียบเหมือนหนูและห้วงน้ำ 4 จำพวก
9 กันยายน 2555
1902
61 061-บุคคลเปรียบเหมือนคนตกน้ำ 7 จำพวก
26 สิงหาคม 2555
1739
60 060-อาสวะและความเร่าร้อนละได้ 7 วิธี
19 สิงหาคม 2555
1900
59 059-โลกธรรม 8 แนวอริยสัจ
1 กรกฎาคม 2555
1792
58 058-อาหารของวิชชาและวิมุตติ
24 มิถุนายน 2555
1790
57 057-สวัสดิภาพในชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย
10 มิถุนายน 2555
1647
56 056-มรณสติ ตอนที่3
20 พฤษภาคม 2555
1884
55 055-มรณสติ ตอนที่2
13 พฤษภาคม 2555
1773
54 054-มรณสติ ตอนที่1
29 เมษายน 2555
2025
53 053-อานาปานสติ ตอนที่3
22 เมษายน 2555
1718
52 052-อานาปานสติ ตอนที่2
4 มีนาคม 2555
1702
51 051-อานาปานสติ ตอนที่1
26 กุมภาพันธ์ 2555
2033
50 050-กายคตาสติ ตอนที่2
29 มกราคม 2555
1889
49 049-กายคตาสติ ตอนที่1
22 มกราคม 2555
1777
48 048-สิ่งที่ควรพิจารณาบ่อยๆ เนืองๆ
25 ธันวาคม 2555
2187
47 047-คุณสมบัติของพ่อค้ากับภิกษุ เป็นเหตุให้ได้สิ่งที่ยังไม่ได้
18 ธันวาคม 2554
1753
46 046-มงคล38 ตอนที่2
27 พฤศจิกายน 2554
1599
45 045-มงคล38 ตอนที่1
25 กันยายน 2554
1847
44 044-วิสุทธิ7
25 กันยายน 2554
1713
43 043-กถาวัตถุ - เรื่องที่ควรพูด 10 อย่าง
21 สิงหาคม 2554
1955
42 042-ปฏิปทาที่สัปปายะแก่นิพพาน
31 กรกฎาคม 2554
1881
41 041-ปฏิปทา4
26 มิถุนายน 2554
1833
40 040-เหตุแห่งความหลุดพ้น 5 ประการ
5 มิถุนายน 2554
2109
39 039-ข้อปฏิบัติที่ทำให้กุศลธรรมเจริญก้าวหน้าเรื่อยไป ไม่มีเสื่อม
29 พฤษภาคม 2554
2218
38 038-ความเกิดขึ้นของสังขารตามแรงอธิษฐาน
5 พฤษภาคม 2554
2161
37 037-อย่าปลงใจเชื่อตามที่ฟังมาเป็นต้น ให้รู้ด้วยตนเอง
24 เมษายน 2554
2023
36 036-วิธีปฏิบัติต่อสัจจะ 3 ระดับ คือตามรักษาสัจจะ รู้สัจจะ และเข้าถึงสัจจะ
3 เมษายน 2554
1989
35 035-บุญที่ใช้ทรัพย์และการตระเตรียมน้อย แต่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
20 มีนาคม 2554
2199
34 034-มุมมองเทวดา กับ พระพุทธเจ้า
6 มีนาคม 2554
2015
33 033-เหตุให้ได้ทรัพย์เป็นต้นและหลักการใช้จ่ายทรัพย์
20 กุมภาพันธ์ 2554
1866
32 032-แก่นของการปฏิบัติ
13 กุมภาพันธ์ 2554
2104
31 031-มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง
23 มกราคม 2554
1824
30 030-สมาธิภาวนา 4 อย่าง
26 ธันวาคม 2553
2086
29 029-ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 7 ประการ
12 ธันวาคม 2553
1934
28 028-ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8 ประการ
28 พฤศจิกายน 2553
1904
27 026-ทุกข์กับความพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบัน
14 พฤศจิกายน 2553
2206
26 027-สติเป็นหลักของจิต
10 ตุลาคม 2553
2263
25 025-ความเข้าใจเรื่องวิปัสสนา ตอนที่4
3 ตุลาคม 2553
2089
24 024-ความเข้าใจเรื่องวิปัสสนา ตอนที่3
26 กันยายน 2553
2021
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ