ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,517
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 518 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 838 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 604 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,264 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 873 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 912 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 11. มูลนิธิบ้านอารีย์ จำนวน 150 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
50 050-อานาปานสติ3; วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ1
17 กรกฎาคม 2558
1665
49 049-อานาปานสติ2; ความสำคัญและอานิสงส์2
26 มิถุนายน 2558
1649
48 048-อานาปานสติ1; ความสำคัญและอานิสงส์1
26 มิถุนายน 2558
1646
47 047-กายคตาสติ10; สรุปกรรมฐานกายคตาสติ
15 พฤษภาคม 2558
1521
46 046-กายคตาสติ9; วิธีทำกายคตาสติสำหรับผู้ได้ฌาน
15 พฤษภาคม 2558
1601
45 045-กายคตาสติ8; พิจารณากายเทียบศพ 9 ป่าช้า
17 เมษายน 2558
1716
44 044-กรรมฐานกายคตาสติ7; การพิจารณากายโดยความเป็นธาตุ
20 มีนาคม 2558
1587
43 043-กรรมฐานกายคตาสติ6; การพิจารณากายเป็นสิ่งปฏิกูล
20 มีนาคม 2558
1716
42 042-กรรมฐานกายคตาสติ5; จำแนกกายคตาสติเป็นสมถวิปัสสนา
20 มีนาคม 2558
1666
41 041-กรรมฐานกายคตาสติ4
27 กุมภาพันธ์ 2557
1591
40 040-กรรมฐานกายคตาสติ3
23 มกราคม 2558
1812
39 039-กรรมฐานกายคตาสติ2
23 มกราคม 2558
1686
38 038-กรรมฐานกายคตาสติ1
19 ธันวาคม 2557
1881
37 037-สมถวิปัสสนาในกรรมฐาน
19 ธันวาคม 2557
1711
36 036-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง8
28 พฤศจิกายน 2557
1478
35 035-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง7
28 พฤศจิกายน 2557
1582
34 034-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง6
31 ตุลาคม 2557
1688
33 033-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง5
31 ตุลาคม 2557
1635
32 032-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง4
19 กันยายน 2557
1640
31 031-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง3
19 กันยายน 2557
1679
30 030-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง2
18 สิงหาคม 2557
1486
29 029-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง1
15 สิงหาคม 2557
1839
28 028-สมถะกับวิปัสสนาควบคู่กัน2
18 กรกฎาคม 2557
1859
27 027-สมถะกับวิปัสสนาควบคู่กัน1
18 กรกฎาคม 2557
1785
26 026-สมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลัง2
20 มิถุนายน 2557
1665
25 025-สมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลัง1
20 มิถุนายน 2557
1809
24 024-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; วิธีการปฏิบัติธรรม5
30 พฤษภาคม 2557
1797
23 023-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; วิธีการปฏิบัติธรรม4
30 พฤษภาคม 2557
1716
22 022-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; วิธีการปฏิบัติธรรม3
18 เมษายน 2557
1839
21 021-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; วิธีการปฏิบัติธรรม2
18 เมษายน 2557
1818
20 020-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; วิธีการปฏิบัติธรรม1
21 มีนาคม 2557
1831
19 019-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; สิ่งควรทราบและความสำคัญ4
21 มีนาคม 2557
1725
18 018-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; สิ่งควรทราบและความสำคัญ3
21 มีนาคม 2557
1602
17 017-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; สิ่งควรทราบและความสำคัญ2
21 กุมภาพันธ์ 2557
1644
16 016-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; สิ่งควรทราบและความสำคัญ1
21 กุมภาพันธ์ 2557
1834
15 015-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; ความหมายและตัวสภาวะ2
15 พฤศจิกายน 2556
1932
14 014-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; ความหมายและตัวสภาวะ1
15 พฤศจิกายน 2556
2039
13 013-อานาปานัสสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
16 ธันวาคม 2554
1942
12 012-อานาปานัสสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
23 กันยายน 2554
2131
11 011-อานาปานัสสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
19 สิงหาคม 2554
2124
10 010-มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่10 หมวดอริยสัจ
29 กรกฎาคม 2554
1917
9 009-มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่9 หมวดโพชฌงค์ และ หมวดอริยสัจ
24 มิถุนายน 2554
1828
8 008-มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่8 หมวดขันธ์ และ หมวดอายตนะ
27 พฤษภาคม 2554
1998
7 007-มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่7 ธัมมานุปัสสนา หมวดนิวรณ์ 5
22 เมษายน 2554
2220
6 006-มหาสติปัฏฐานสูตร จิตตานุปัสสนา
11 มีนาคม 2554
2113
5 005-มหาสติปัฏฐานสูตร นวสีวถกาบรรพ-เวทนานุปัสสนา
28 มกราคม 2554
1957
4 004-มหาสติปัฏฐานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่4
24 ธันวาคม 2553
2114
3 003-มหาสติปัฏฐานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่3
26 พฤศจิกายน 2553
2079
2 002-มหาสติปัฏฐานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่2
22 ตุลาคม 2553
2059
1 001-มหาสติปัฏฐานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่1
8 ตุลาคม 2553
2437
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ