ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,516
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 503 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 829 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 596 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,254 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 869 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 909 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 01. วินัยปิฎก จำนวน 101 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
51 051-(สํฆาทิเสส8)ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท1 เหตุเกิดและพระบัญญัติ
11 มิถุนายน 2562
610
50 050-(สํฆาทิเสส7)วิหารการสิกขาบท เหตุเกิด พระบัญญัติ และแจกแจงอาบัติ
23 พฤษภาคม 2562
544
49 049-(สํฆาทิเสส6)กุฏิการสิกขาบท3 การแจกแจงเงื่อนไขอาบัติ
23 พฤษภาคม 2562
498
48 048-(สํฆาทิเสส6)กุฏิการสิกขาบท2 พระบัญญัติ ขยายความ และแจกแจงอาบัติ
17 พฤษภาคม 2562
585
47 047-(สํฆาทิเสส6)กุฏิการสิกขาบท1 เหตุเกิดและโทษของการขอ
9 พฤษภาคม 2562
482
46 046-ปัญจมสังฆาทิเสส3 ลักษณะที่เข้าข่ายต้องอาบัติชักสื่อ
20 มีนาคม 2560
1337
45 045-ปัญจมสังฆาทิเสส2 หญิง10จำพวกและภรรยา10จำพวก
20 มีนาคม 2560
1181
44 044-ปัญจมสังฆาทิเสส1 เหตุเกิดเรื่องภิกษุชักสื่อ
30 มกราคม 2560
1378
43 043-จตุตถสังฆาทิเสส มีจิตกำหนัดพูดชมการบำเรอตนด้วยกาม
30 มกราคม 2560
1294
42 042-ตติยสังฆาทิเสส2 วินีตวัตถุ
16 มกราคม 2560
1289
41 041-ตติยสังฆาทิเสส1 มีจิตกำหนัดกล่าววาจาชั่วหยาบ
16 มกราคม 2560
1277
40 040-ทุติยสังฆาทิเสส3 ลักษณะที่เข้าข่ายอาบัติและวินีตวัตถุ
26 ธันวาคม 2559
1282
39 039-ทุติยสังฆาทิเสส2 ลักษณะที่เข้าข่ายอาบัติ
26 ธันวาคม 2559
1299
38 038-ทุติยสังฆาทิเสส1 มีจิตกำหนัดถูกต้องกายหญิงต้องสังฆาทิเสส
19 ธันวาคม 2559
1228
37 037-ปฐมสังฆาทิเสส3 เรื่องที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว
19 ธันวาคม 2559
1220
36 036-ปฐมสังฆาทิเสส2 ลักษณะที่เข้าข่ายต้องอาบัติ
28 พฤศจิกายน 2559
1374
35 035-ปฐมสังฆาทิเสส1 จงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องสังฆาทิเสส
28 พฤศจิกายน 2559
1417
34 034-จตุตถปาราชิก7 บุพพกรรมของเปรตจมอยู่ในหลุมคูถเป็นต้น
21 พฤศจิกายน 2559
1348
33 033-จตุตถปาราชิก6 บุพพกรรมของเปรตร่างโครงกระดูกเป็นต้น
21 พฤศจิกายน 2559
1359
32 032-จตุตถปาราชิก5 เรื่องที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว
7 พฤศจิกายน 2559
1342
31 031-จตุตถปาราชิก4 อวดอุตตริมนุสสธรรมแบบต่างๆ
7 พฤศจิกายน 2559
1450
30 030-จตุตถปาราชิก3 ลักษณะการอวดอุตริมนุสสธรรม
17 ตุลาคม 2559
1378
29 029-จตุตถปาราชิก2 พระบัญญัติและอนุบัญญัติ
17 ตุลาคม 2559
1289
28 028-จตุตถปาราชิก1 เหตุเกิดเรื่อง
12 กันยายน 2559
1334
27 027-ตติยปาราชิก6 เรื่องที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว2
25 เมษายน 2559
1462
26 026-ตติยปาราชิก5 เรื่องที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว1
25 เมษายน 2559
1403
25 025-ตติยปาราชิก4 ขยายความพระบัญญัติ2
4 เมษายน 2559
1395
24 024-ตติยปาราชิก3 ขยายความพระบัญญัติ1
4 เมษายน 2559
1411
23 023-ตติยปาราชิก2 พระบัญญัติฆ่ามนุษย์ต้องปาราชิก
28 มีนาคม 2559
1358
22 022-ตติยปาราชิก1 เหตุเกิดเรื่อง
28 มีนาคม 2559
1486
21 021-วินัยปิฎก21 ทุติยปาราชิก6
3 พฤศจิกายน 2557
1667
20 020-วินัยปิฎก20 ทุติยปาราชิก5
3 พฤศจิกายน 2557
1566
19 019-วินัยปิฎก19 ทุติยปาราชิก4
24 มีนาคม 2557
1644
18 018-วินัยปิฎก18 ทุติยปาราชิก3
24 มีนาคม 2557
1704
17 017-วินัยปิฎก17 ทุติยปาราชิก2
3 มีนาคม 2557
1633
16 016-วินัยปิฎก16 ทุติยปาราชิก1
3 มีนาคม 2557
1550
15 015-วินัยปิฎก15 ปฐมปาราชิก11
28 กุมภาพันธ์ 2557
1749
14 014-วินัยปิฎก14 ปฐมปาราชิก10
28 กุมภาพันธ์ 2557
1694
13 013-วินัยปิฎก13 ปฐมปาราชิก9
24 กุมภาพันธ์ 2557
1693
12 012-วินัยปิฎก12 ปฐมปาราชิก8
24 กุมภาพันธ์ 2557
1718
11 011-วินัยปิฎก11 ปฐมปาราชิก7
20 มกราคม 2557
1698
10 010-วินัยปิฎก10 ปฐมปาราชิก6
6 มกราคม 2557
1574
9 009-วินัยปิฎก9 ปฐมปาราชิก5
6 มกราคม 2557
1668
8 008-วินัยปิฎก8 ปฐมปาราชิก4
25 ธันวาคม 2556
1602
7 007-วินัยปิฎก7 ปฐมปาราชิก3
25 ธันวาคม 2556
1693
6 006-วินัยปิฎก6 ปฐมปาราชิก2
24 ธันวาคม 2556
1760
5 005-วินัยปิฎก5 ปฐมปาราชิก1
24 ธันวาคม 2556
1825
4 004-วินัยปิฎก4 กาลสำหรับบัญญัติสิกขาบท
23 ธันวาคม 2556
1732
3 003-วินัยปิฎก3 เหตุปัจจัยให้พรหมจรรย์ดำรงอยู่นาน
23 ธันวาคม 2556
1922
2 002-วินัยปิฎก2 ลักษณะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
14 ธันวาคม 2556
4587
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ