ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. มหานิทเทส จูฬนิทเทส อิติวุตตกะ จำนวน 85 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
35 035-มหานิทเทส35 ตุวฏกสุตตนิทเทส7
11 พฤศจิกายน 2557
1515
34 034-มหานิทเทส34 ตุวฏกสุตตนิทเทส6
28 ตุลาคม 2557
1375
33 033-มหานิทเทส33 ตุวฏกสุตตนิทเทส5
14 ตุลาคม 2557
1535
32 032-มหานิทเทส32 ตุวฏกสุตตนิทเทส4
30 กันยายน 2557
1498
31 031-มหานิทเทส31 ตุวฏกสุตตนิทเทส3
19 สิงหาคม 2557
1379
30 030-มหานิทเทส30 ตุวฏกสุตตนิทเทส2
29 กรกฎาคม 2557
1609
29 029-มหานิทเทส29 ตุวฏกสุตตนิทเทส1
15 กรกฎาคม 2557
1509
28 028-ขุททกนิกาย มหานิทเทส28 สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส5
17 มิถุนายน 2557
1503
27 027-ขุททกนิกาย มหานิทเทส27 สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส4
3 มิถุนายน 2557
1562
26 026-ขุททกนิกาย มหานิทเทส26 สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส3
27 พฤษภาคม 2557
1445
25 025-ขุททกนิกาย มหานิทเทส25 สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส2
20 พฤษภาคม 2557
1456
24 024-ขุททกนิกาย มหานิทเทส24 สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส1
29 เมษายน 2557
1597
23 023-ขุททกนิกาย มหานิทเทส23 ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส6
29 เมษายน 2557
1446
22 022-ขุททกนิกาย มหานิทเทส22 ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส5
25 มีนาคม 2557
1535
21 021-ขุททกนิกาย มหานิทเทส21 ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส4
18 มีนาคม 2557
1481
20 020-ขุททกนิกาย มหานิทเทส20 ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส3
18 กุมภาพันธ์ 2557
1662
19 019-ขุททกนิกาย มหานิทเทส19 ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส2
4 กุมภาพันธ์ 2557
1536
18 018-ขุททกนิกาย มหานิทเทส18 ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส1
21 มกราคม 2557
1532
17 017-ขุททกนิกาย มหานิทเทส17 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส10
7 มกราคม 2557
1720
16 016-ขุททกนิกาย มหานิทเทส16 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส9
24 ธันวาคม 2556
1659
15 015-ขุททกนิกาย มหานิทเทส15 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส8
19 พฤศจิกายน 2556
1575
14 014-ขุททกนิกาย มหานิทเทส14 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส7
5 พฤศจิกายน 2556
1645
13 013-ขุททกนิกาย มหานิทเทส13 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส6
29 ตุลาคม 2556
1637
12 012-ขุททกนิกาย มหานิทเทส12 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส5
1 ตุลาคม 2556
1653
11 011-ขุททกนิกาย มหานิทเทส11 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส4
27 สิงหาคม 2556
1695
10 010-ขุททกนิกาย มหานิทเทส10 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส3
6 สิงหาคม 2556
1550
9 009-ขุททกนิกาย มหานิทเทส9 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส2
9 กรกฎาคม 2556
1654
8 008-ขุททกนิกาย มหานิทเทส8 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส1
2 กรกฎาคม 2556
1644
7 007-ขุททกนิกาย มหานิทเทส7 กามสุตตนิทเทส7
2 กรกฎาคม 2556
1513
6 006-ขุททกนิกาย มหานิทเทส6 กามสุตตนิทเทส6
18 มิถุนายน 2556
1712
5 005-ขุททกนิกาย มหานิทเทส5 กามสุตตนิทเทส5
4 มิถุนายน 2556
1718
4 004-ขุททกนิกาย มหานิทเทส4 กามสุตตนิทเทส4
7 พฤษภาคม 2556
1729
3 003-ขุททกนิกาย มหานิทเทส3 กามสุตตนิทเทส3
30 เมษายน 2556
1745
2 002-ขุททกนิกาย มหานิทเทส2 กามสุตตนิทเทส2
19 มีนาคม 2556
1627
1 001-ขุททกนิกาย มหานิทเทส1 กามสุตตนิทเทส1
5 กุมภาพันธ์ 2556
1816
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ