ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 267 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 746 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,174 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,349 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,802 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. มหานิทเทส จูฬนิทเทส อิติวุตตกะ จำนวน 85 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
35 035-มหานิทเทส35 ตุวฏกสุตตนิทเทส7
11 พฤศจิกายน 2557
1513
34 034-มหานิทเทส34 ตุวฏกสุตตนิทเทส6
28 ตุลาคม 2557
1372
33 033-มหานิทเทส33 ตุวฏกสุตตนิทเทส5
14 ตุลาคม 2557
1533
32 032-มหานิทเทส32 ตุวฏกสุตตนิทเทส4
30 กันยายน 2557
1496
31 031-มหานิทเทส31 ตุวฏกสุตตนิทเทส3
19 สิงหาคม 2557
1375
30 030-มหานิทเทส30 ตุวฏกสุตตนิทเทส2
29 กรกฎาคม 2557
1607
29 029-มหานิทเทส29 ตุวฏกสุตตนิทเทส1
15 กรกฎาคม 2557
1506
28 028-ขุททกนิกาย มหานิทเทส28 สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส5
17 มิถุนายน 2557
1501
27 027-ขุททกนิกาย มหานิทเทส27 สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส4
3 มิถุนายน 2557
1557
26 026-ขุททกนิกาย มหานิทเทส26 สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส3
27 พฤษภาคม 2557
1443
25 025-ขุททกนิกาย มหานิทเทส25 สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส2
20 พฤษภาคม 2557
1454
24 024-ขุททกนิกาย มหานิทเทส24 สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส1
29 เมษายน 2557
1594
23 023-ขุททกนิกาย มหานิทเทส23 ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส6
29 เมษายน 2557
1442
22 022-ขุททกนิกาย มหานิทเทส22 ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส5
25 มีนาคม 2557
1533
21 021-ขุททกนิกาย มหานิทเทส21 ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส4
18 มีนาคม 2557
1479
20 020-ขุททกนิกาย มหานิทเทส20 ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส3
18 กุมภาพันธ์ 2557
1660
19 019-ขุททกนิกาย มหานิทเทส19 ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส2
4 กุมภาพันธ์ 2557
1534
18 018-ขุททกนิกาย มหานิทเทส18 ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส1
21 มกราคม 2557
1527
17 017-ขุททกนิกาย มหานิทเทส17 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส10
7 มกราคม 2557
1718
16 016-ขุททกนิกาย มหานิทเทส16 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส9
24 ธันวาคม 2556
1657
15 015-ขุททกนิกาย มหานิทเทส15 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส8
19 พฤศจิกายน 2556
1571
14 014-ขุททกนิกาย มหานิทเทส14 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส7
5 พฤศจิกายน 2556
1642
13 013-ขุททกนิกาย มหานิทเทส13 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส6
29 ตุลาคม 2556
1635
12 012-ขุททกนิกาย มหานิทเทส12 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส5
1 ตุลาคม 2556
1647
11 011-ขุททกนิกาย มหานิทเทส11 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส4
27 สิงหาคม 2556
1693
10 010-ขุททกนิกาย มหานิทเทส10 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส3
6 สิงหาคม 2556
1548
9 009-ขุททกนิกาย มหานิทเทส9 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส2
9 กรกฎาคม 2556
1651
8 008-ขุททกนิกาย มหานิทเทส8 คุหัฏฐกสุตตนิทเทส1
2 กรกฎาคม 2556
1636
7 007-ขุททกนิกาย มหานิทเทส7 กามสุตตนิทเทส7
2 กรกฎาคม 2556
1508
6 006-ขุททกนิกาย มหานิทเทส6 กามสุตตนิทเทส6
18 มิถุนายน 2556
1707
5 005-ขุททกนิกาย มหานิทเทส5 กามสุตตนิทเทส5
4 มิถุนายน 2556
1710
4 004-ขุททกนิกาย มหานิทเทส4 กามสุตตนิทเทส4
7 พฤษภาคม 2556
1721
3 003-ขุททกนิกาย มหานิทเทส3 กามสุตตนิทเทส3
30 เมษายน 2556
1740
2 002-ขุททกนิกาย มหานิทเทส2 กามสุตตนิทเทส2
19 มีนาคม 2556
1618
1 001-ขุททกนิกาย มหานิทเทส1 กามสุตตนิทเทส1
5 กุมภาพันธ์ 2556
1808
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ