ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ จำนวน 110 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
60 060-ธรรม40ประการนำไปนรก-สวรรค์
3 มิถุนายน 2559
1537
59 059-ธรรม40ประการนำไปนรก
6 พฤษภาคม 2559
1583
58 058-ธรรม10ประการนำไปสวรรค์
1 เมษายน 2559
1665
57 057-ธรรม10ประการนำไปนรก-สวรรค์
11 มีนาคม 2559
1696
56 056-มีชีวิตไม่ติดหนี้
5 กุมภาพันธ์ 2559
1886
55 055-อธิบายปฏิจจสมุปบาท3แบบและฝ่ายดับ
8 มกราคม 2559
1592
54 054-เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะฯ จึงมี
27 พฤศจิกายน 2558
2707
53 053-เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี
29 ตุลาคม 2558
2455
52 052-เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมี
2 ตุลาคม 2558
2673
51 051-เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี
4 กันยายน 2558
2597
50 050-เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี
7 สิงหาคม 2558
2579
49 049-เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี
3 มิถุนายน 2558
2512
48 048-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี
5 มิถุนายน 2558
2521
47 047-เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี
3 เมษายน 2558
2695
46 046-เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี ตอนที่3
3 เมษายน 2558
2457
45 045-เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี ตอนที่2
6 มีนาคม 2558
2760
44 044-เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี ตอนที่1
6 กุมภาพันธ์ 2558
2948
43 043-หลักอิทัปปัจจยตา กับ ปฏิจจสมุปบาท
9 มกราคม 2558
2916
42 042-อิทัปปัจจยตา; ทุกสิ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
7 พฤศจิกายน 2557
2988
41 041-เครื่องผูกสัตว์ทั้งหลายให้มีเวรต่อกัน
3 ตุลาคม 2557
1720
40 040-สัตว์มีศีลธรรมน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ
1 สิงหาคม 2557
1692
39 039-สัตว์จำนวนมาก, สัตว์จำนวนน้อย
4 กรกฎาคม 2557
1744
38 038-วิบากของทุจริต, ห้วงบุญกุศล และมหาทาน
28 พฤษภาคม 2557
1930
37 037-ธรรมบรรยายที่ควรน้อมเข้ามาในตน
30 เมษายน 2557
2270
36 036-วินัยคฤหัสถ์ ตอนที่5
31 มีนาคม 2557
2453
35 035-วินัยคฤหัสถ์ ตอนที่4
3 มีนาคม 2557
2455
34 034-วินัยคฤหัสถ์ ตอนที่3
3 มกราคม 2557
2708
33 033-วินัยคฤหัสถ์ ตอนที่2
13 ธันวาคม 2556
2583
32 032-วินัยคฤหัสถ์ ตอนที่1
1 พฤศจิกายน 2556
2937
31 031-ตอบปัญหาธรรม
21 ตุลาคม 2556
2151
30 030-เหตุแห่งการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งและทุจริต
4 ตุลาคม 2556
1911
29 029-ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
6 กันยายน 2556
2097
28 028-สุข 3 ระดับและเหตุให้ได้สุขภายหน้า
2 สิงหาคม 2556
2123
27 027-สุข 4 ประการของคฤหัสถ์ครองเรือน
5 กรกฎาคม 2556
1783
26 026-ธรรม 4 ประการเพื่อความสุขในภพนี้
7 มิถุนายน 2556
1960
25 025-ไม่ประมาท, สติสัมปชัญญะ มีอุปการะมาก
29 เมษายน 2556
1793
24 024-ธรรม 3 ประการทำให้กุศลเจริญไม่มีเสื่อม
1 มีนาคม 2556
2111
23 023-ความอดทน
1 กุมภาพันธ์ 2556
2182
22 022-บุญกิริยาวัตถุ10 ตอนที่4
4 มกราคม 2556
2809
21 021-บุญกิริยาวัตถุ10 ตอนที่3
7 ธันวาคม 2555
2735
20 020-บุญกิริยาวัตถุ10 ตอนที่2
2 พฤศจิกายน 2555
2781
19 019-บุญกิริยาวัตถุ10 ตอนที่1
5 ตุลาคม 2555
2957
18 018-หลักในการดำเนินชีวิต ตอนที่3
7 กันยายน 2555
1984
17 017-หลักในการดำเนินชีวิต ตอนที่2
6 กรกฎาคม 2555
1913
16 016-หลักในการดำเนินชีวิต ตอนที่1
8 มิถุนายน 2555
1915
15 015-อริยทรัพย์ 7 ประการ
4 พฤษภาคม 2555
2046
14 014-มงคล38 ตอนที่3
2 เมษายน 2555
1968
13 013-มงคล 38 ตอนที่2
2 มีนาคม 2555
1804
12 012-มงคล 38 ตอนที่1
1 กุมภาพันธ์ 2555
1962
11 011-ปีใหม่ ใช้ชีวิตให้ถูก
6 มกราคม 2555
1932
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ