ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,180
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 284 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 319 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 441 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 891 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,495 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,316 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ จำนวน 106 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
56 056-สิ่งน่าปรารถนา10อย่างพร้อมทั้งอันตรายและอาหาร
7 สิงหาคม 2559
1731
55 055-เหตุให้พลาดจากสวรรค์และมรรคผล
3 กรกฎาคม 2559
1636
54 054-พิธีลอยบาปในอริยวินัย
3 กรกฎาคม 2559
1583
53 053-ผู้ติดอยู่ ผู้แล่นเลยไป และผู้เห็นแจ้ง
19 มิถุนายน 2559
1519
52 052-เหตุให้เดือดร้อนและสิ่งที่ผู้ปรารถนาสุขพึงทำ
19 มิถุนายน 2559
1673
51 051-ทักขิณาในบุคคล14ระดับและในสงฆ์7แบบ
10 เมษายน 2559
1660
50 050-ลำดับผลกุศลจากทานถึงอนิจจสัญญา
10 เมษายน 2559
1665
49 049-เหตุเพื่อไม่รู้ กับ เหตุเพื่อรู้ ตอนที่2
17 มกราคม 2559
1596
48 048-เหตุเพื่อไม่รู้ กับ เหตุเพื่อรู้ ตอนที่1
7 มกราคม 2559
1714
47 047-วัฏฏสงสารหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้2
6 กันยายน 2558
1676
46 046-วัฏฏสงสารหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้1
6 กันยายน 2557
1622
45 045-มหานิทาน10; เหตุปัจจัยของนามรูปและวิญญาณ
2 สิงหาคม 2558
1667
44 044-มหานิทาน9; เหตุปัจจัยของเวทนาและผัสสะ
2 สิงหาคม 2558
1599
43 043-มหานิทาน8; จากตัณหาถึงปัญหาสังคม2
5 กรกฎาคม 2558
1802
42 042-มหานิทาน7; จากตัณหาถึงปัญหาสังคม1
5 กรกฎาคม 2558
1611
41 041-มหานิทาน6; เหตุปัจจัยของตัณหา
21 มิถุนายน 2558
1626
40 040-มหานิทาน5; เหตุปัจจัยของอุปาทาน
21 มิถุนายน 2558
1815
39 039-มหานิทาน4; เหตุปัจจัยของภพ
17 พฤษภาคม 2558
1743
38 038-มหานิทาน3; เหตุปัจจัยของชาติชราและมรณะ
17 พฤษภาคม 2558
1658
37 037-มหานิทาน2; คำถามและคำตอบที่ถูกต้อง
26 เมษายน 2558
1762
36 036-มหานิทาน1; ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมลึกซึ้ง
26 เมษายน 2558
1819
35 035-ความไม่ประมาท2
1 มีนาคม 2558
1776
34 034-ความไม่ประมาท1
1 มีนาคม 2558
1844
33 033-สะดุ้งเพราะถือมั่น, ไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น
23 พฤศจิกายน 2557
1836
32 032-อนุตตริยะ; ภาวะอันยอดเยี่ยม 6 ประการ
23 พฤศจิกายน 2557
2016
31 031-กรรม 4 ประการ
28 กันยายน 2557
1924
30 030-อุปมาโทษของกาม 7 ประการ
28 กันยายน 2557
2052
29 029-จากศีลที่เป็นกุศล สู่ อรหัตตผล
17 สิงหาคม 2557
1983
28 028-ติรัจฉานกถา กับ กถาวัตถุ
17 สิงหาคม 2557
1764
27 027-จูฬศีล กับ มัชฌิมศีล
6 กรกฎาคม 2557
2514
26 026-เดรัจฉานวิชา; การเลี้ยงชีพผิดทาง
6 มกราคม 2557
1857
25 025-ห้วงบุญกุศลและมหาทาน
1 มิถุนายน 2557
2818
24 024-ทางดำเนินของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
1 มิถุนายน 2557
1759
23 023-รักษาจิต รักษากรรม เพื่อดับกรรม ตอนที่2
6 เมษายน 2557
2090
22 022-รักษาจิต รักษากรรม เพื่อดับกรรม ตอนที่1
6 เมษายน 2557
2202
21 021-วิธีพิจารณาเหตุปัจจัยภายใน ตอนที่2
2 มีนาคม 2557
1852
20 020-วิธีพิจารณาเหตุปัจจัยภายใน ตอนที่1
2 มีนาคม 2557
1939
19 019-เพราะถือมั่น ความคิดว่า เรามี จึงมี
26 มกราคม 2557
1899
18 018-โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาส มีอะไรเป็นเหตุเกิด
26 มกราคม 2557
1948
17 017-การสมาทานธรรม 4 ประการ ตอนที่2
1 ธันวาคม 2556
1734
16 016-การสมาทานธรรม 4 ประการ ตอนที่1
1 ธันวาคม 2556
1915
15 015-บุคคลผู้พ้นและไม่ไปอบาย 6 จำพวก ตอนที่2
3 พฤศจิกายน 2556
2040
14 014-บุคคลผู้พ้นและไม่ไปอบาย 6 จำพวก ตอนที่1
3 พฤศจิกายน 2556
2004
13 013-ธรรมุทเทส 4 ประการ ตอนที่2
29 กันยายน 2556
1752
12 012-ธรรมุทเทส 4 ประการ ตอนที่1
29 กันยายน 2556
1841
11 011-ผู้มีสัมปชัญญะ เป็นอย่างไร
1 กันยายน 2556
2056
10 010-ผู้มีสติ เป็นอย่างไร
1 กันยายน 2556
2159
9 009-จงทำความเพียรเพื่อรู้อริยสัจ ตอนที่2
18 สิงหาคม 2556
2062
8 008-จงทำความเพียรเพื่อรู้อริยสัจ ตอนที่1
18 สิงหาคม 2556
2079
7 007-5 สิ่งควรพิจารณาเนืองๆ และประโยชน์ ตอนที่2
16 มิถุนายน 2556
2114
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ