ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 503 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 829 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 596 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,254 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 869 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 909 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 20. การบินไทย จำนวน 74 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
24 024-ตอบปัญหาธรรม
3 มิถุนายน 2553
1842
23 023-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่2
3 มิถุนายน 2553
1897
22 022-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่1
3 มิถุนายน 2553
1995
21 021-สงบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
3 มิถุนายน 2553
1633
20 020-การฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน4
2 มิถุนายน 2553
1890
19 019-เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรม
2 มิถุนายน 2553
1827
18 018-อริยสัจจธรรม ความจริงอันประเสริฐ
2 มิถุนายน 2553
1807
17 017-ธรรมนิยาม กฎแห่งธรรม
2 มิถุนายน 2553
2041
16 016-สิ่งที่ควรตั้งไว้ในใจ
24 มีนาคม 2553
1776
15 015-ผู้สงบอย่างแท้จริง
24 มีนาคม 2553
1932
14 014-กรรมและความสิ้นกรรม
24 มีนาคม 2553
1883
13 013-ศีลละทุจริต สมาธิละนิวรณ์ ปัญญาละสังโยชน์
24 มีนาคม 2553
1922
12 012-เพียรเผากิเลส รู้ตัว และมีสติ
23 มีนาคม 2553
1713
11 011-อริยสัจ 4 ประการ
23 มีนาคม 2553
1788
10 010-จิต ความคิด และอัตตาตัวตน
23 มีนาคม 2553
2180
9 009-สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตา
23 มีนาคม 2553
2072
8 008-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนตอบปัญหาธรรมเรื่องบาป บุญ กรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
29 มกราคม 2553
1923
7 007-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนสิ่งที่ควรตั้งไว้ในใจ
29 มกราคม 2553
1956
6 006-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนขยายความองค์อริยมรรค
29 มกราคม 2553
1938
5 005-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนจิตสงบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
29 มกราคม 2553
1866
4 004-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนวิธีฝึกให้มีสติตามหลักสติปัฏฐาน4
28 มกราคม 2553
1832
3 003-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนการพบธรรมะ
28 มกราคม 2553
1932
2 002-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนอริยสัจธรรม
28 มกราคม 2553
1898
1 001-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนธรรมะคืออะไร
28 มกราคม 2553
2058
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ