ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,516
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 503 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 829 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 596 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,254 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 869 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 909 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 25. บ้านคุณสันติ จำนวน 133 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
133 133-ตามรอย112 พุทธประวัติประสูติ8 ทูเรนิทาน8
17 มีนาคม 2563
282
132 132-ตามรอย111 พุทธประวัติประสูติ7 ทูเรนิทาน7
17 มีนาคม 2563
256
131 131-ตามรอย110 พุทธประวัติประสูติ6 ทูเรนิทาน6
17 มีนาคม 2563
265
130 130-ตามรอย109 พุทธประวัติประสูติ5 ทูเรนิทาน5
17 มีนาคม 2563
267
129 129-ตามรอย108 พุทธประวัติประสูติ4 ทูเรนิทาน4
17 มีนาคม 2563
267
128 128-ตามรอย107 พุทธประวัติประสูติ3 ทูเรนิทาน3
17 มีนาคม 2563
296
127 127-ตามรอย106 พุทธประวัติประสูติ2 ทูเรนิทาน2
18 กุมภาพันธ์ 2563
290
126 126-ตามรอย105 พุทธประวัติประสูติ1 ทูเรนิทาน1
18 กุมภาพันธ์ 2563
287
125 125-ตามรอย104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา26
18 กุมภาพันธ์ 2563
238
124 124-ตามรอย103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา25
18 กุมภาพันธ์ 2563
227
123 123-ตามรอย102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา24
18 กุมภาพันธ์ 2563
213
122 122-ตามรอย101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา23
18 กุมภาพันธ์ 2563
223
121 121-ตามรอย100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา22
10 มกราคม 2563
250
120 120-ตามรอย99 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา21
10 มกราคม 2563
228
119 119-ตามรอย98 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา20
10 มกราคม 2563
261
118 118-ตามรอย97 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา19
10 มกราคม 2563
249
117 117-ตามรอย96 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา18
18 ธันวาคม 2562
303
116 116-ตามรอย95 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา17
18 ธันวาคม 2562
265
115 115-ตามรอย94 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา16
18 ธันวาคม 2562
275
114 114-ตามรอย93 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา15
18 ธันวาคม 2562
251
113 113-ตามรอย92 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา14
18 ธันวาคม 2562
284
112 112-ตามรอย91 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา13
18 ธันวาคม 2562
302
111 111-ตามรอย90 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา12
28 พฤศจิกายน 2562
372
110 110-ตามรอย89 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา11
28 พฤศจิกายน 2562
337
109 109-ตามรอย88 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา10
28 พฤศจิกายน 2562
379
108 108-ตามรอย87 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา9
28 พฤศจิกายน 2562
383
107 107-ตามรอย86 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา8
28 พฤศจิกายน 2562
392
106 106-ตามรอย85 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา7
28 พฤศจิกายน 2562
437
105 105-ตามรอย84 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา6
24 ตุลาคม 2562
368
104 104-ตามรอย83 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา5
24 ตุลาคม 2562
353
103 103-ตามรอย82 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา4
24 ตุลาคม 2562
356
102 102-ตามรอย81 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา3
24 ตุลาคม 2562
367
101 101-ตามรอย80 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา2
24 ตุลาคม 2562
345
100 100-ตามรอย79 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา1
24 ตุลาคม 2562
355
99 099-ตามรอย78 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา7
27 กันยายน 2562
372
98 098-ตามรอย77 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา6
27 กันยายน 2562
342
97 097-ตามรอย76 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา5
27 กันยายน 2562
339
96 096-ตามรอย75 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา4
27 กันยายน 2562
349
95 095-ตามรอย74 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา3
27 กันยายน 2562
348
94 094-ตามรอย73 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา2
27 กันยายน 2562
364
93 093-ตามรอย72 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา1
16 สิงหาคม 2562
466
92 092-ตามรอย71 เหตุที่ทรงได้นามว่า ตถาคต8
16 สิงหาคม 2562
460
91 091-ตามรอย70 เหตุที่ทรงได้นามว่า ตถาคต7
16 สิงหาคม 2562
406
90 090-ตามรอย69 เหตุที่ทรงได้นามว่า ตถาคต6
16 สิงหาคม 2562
432
89 089-ตามรอย68 เหตุที่ทรงได้นามว่า ตถาคต5
16 สิงหาคม 2562
455
88 088-ตามรอย67 เหตุที่ทรงได้นามว่า ตถาคต4
16 สิงหาคม 2562
462
87 087-ตามรอย66 เหตุที่ทรงได้นามว่าตถาคต3
26 กรกฎาคม 2562
479
86 086-ตามรอย65 เหตุที่ทรงได้นามว่าตถาคต2
26 กรกฎาคม 2562
510
85 085-ตามรอย64 เหตุที่ได้นามว่าตถาคต1
26 กรกฎาคม 2562
453
84 084-ตามรอย63 อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
26 กรกฎาคม 2562
490
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ