ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 06. วีดีโอ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท จำนวน 115 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
65 065-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (7).ตอบปัญหาธรรม 2
27 กรกฎาคม 2560
941
64 064-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (6).ที่อาศัยของธรรมทั้งฝ่ายวัฏฏะและวิวัฏฏะ
27 กรกฎาคม 2560
847
63 063-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (5).ตอบปัญหาธรรม 1
26 กรกฎาคม 2560
861
62 062-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (4).เพียรพยามยามละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไป
26 กรกฎาคม 2560
932
61 061-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (3).มีสมาธิแล้วพิจารณากาย
25 กรกฎาคม 2560
930
60 060-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (2).ฝึกสติ ไม่หลงลืม ไม่เลื่อนลอย
25 กรกฎาคม 2560
882
59 059-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (1).วิราคธรรม; การเดินทางครั้งสุดท้าย
25 กรกฎาคม 2560
846
58 058-ตอบปัญหาธรรม
2 กรฎาคม 2560
1306
57 057-วัตถุประสงค์การติดตามพระศาสดาเป็นต้น
2 กรกฎาคม 2560
1131
56 056-สัมปชัญญะในฉันทราคะและอัสมิมานะ
2 กรกฎาคม 2560
1134
55 055-การมีความสุขที่เป็นไปเพื่อนิพพาน
7 พฤษภาคม 2560
1085
54 054-ธรรมที่ควรสอบทานและเหตุที่ทรงอนุญาตปัจจัย 4
7 พฤษภาคม 2560
1157
53 053-ควรเจริญธรรม 30 เพื่อละธรรม 30 ตอนที่ 2
2 เมษายน 2560
1010
52 052-ควรเจริญธรรม 30 เพื่อละธรรม 30 ตอนที่ 1
2 เมษายน 2560
1160
51 051-ผู้สามารถทำอนิจจทุกขอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้
19 มีนาคม 2560
1116
50 050-ผู้มีความเพียรต่อเนื่องในอิริยาบถ 4
19 มีนาคม 2560
1250
49 049-อาธิปไตย 3 และตอบปัญหา
5 กุมภาพันธ์ 2560
1169
48 048-แมลงวันคืออกุศลวิตกตอมคนจิตเน่า
5 กุมภาพันธ์ 2560
1125
47 047-พิจาณาธรรมดา 3 เพื่อละความมัวเมา 3
8 มกราคม 2560
1047
46 046-ความสงัดจากกิเลส 3 ประการ
8 มกราคม 2560
1253
45 045-อุบายกำจัดอาฆาตได้โดยสิ้นเชิง 2
11 ธันวาคม 2559
1214
44 044-อุบายกำจัดอาฆาตได้โดยสิ้นเชิง 1
11 ธันวาคม 2559
1177
43 043-อริยอุโบสถที่มีผลรุ่งเรืองแผ่ไพศาลมาก 2
2 ตุลาคม 2559
1278
42 042-อริยอุโบสถที่มีผลรุ่งเรืองแผ่ไพศาลมาก 1
2 ตุลาคท 2559
1337
41 041-ธรรม 10 ที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ
4 กันยายน 2559
1169
40 040-ฐานะ 5 ที่ทุกคนควรพิจารณาเนืองๆ
4 กันยายน 2559
1204
39 039-ปฏิบัติธรรม 26-28 ก.ค. 59 ตอนที่ 7.ห้วงบุญกุศล8 สรณะ3 มหาทาน5
28 กรกฎาคม 2559
1110
38 038-ปฏิบัติธรรม 26-28 ก.ค. 59 ตอนที่ 6.ตอบปัญหาธรรม
28 กรกฎาคม 2559
1287
37 037-ปฏิบัติธรรม 26-28 ก.ค. 59 ตอนที่ 5.เหตุแห่งความกระเสือกกระสน
28 กรกฎาคม 2559
1354
36 036-ปฏิบัติธรรม 26-28 ก.ค. 59 ตอนที่ 4.เหตุเกิดความเห็นผิด
27 กรกฎาคม 2559
1277
35 034-ปฏิบัติธรรม 26-28 ก.ค. 59 ตอนที่ 2.เพลิดเพลินยึดติดจึงทุกข์
26 กรกฎาคม 2559
1258
34 035-ปฏิบัติธรรม 26-28 ก.ค. 59 ตอนที่ 3.หวังประโยชน์จากโลกจะเดือดร้อน
27 กรกฎาคม 2559
1197
33 033-ปฏิบัติธรรม 26-28 ก.ค. 59 ตอนที่ 1.ที่สุดแห่งรักที่สุดแห่งทุกข์
26 กรกฎาคม 2559
1374
32 032-โอกาสแห่งการประพฤติพรหมจรรย์
7 สิงหาคม 2559
1342
31 031-ธรรมน่าอัศจรรย์ของนันทมาตาอุบาสิกา 7 อย่าง
7 สิงหาคม 2559
1258
30 030-บุคคลมีกำลังต่างกัน 8 แบบ
7 สิงหาคม 2559
1383
29 029-การบันลือสีหนาทของท่านพระสารีบุตร
3 กรกฎาคม 2559
1397
28 028-จงเห็นบาปว่าเป็นบาปและเปลื้องตนให้พ้นบาป
3 กรกฎาคม 2559
1145
27 027-เหตุให้อยู่เป็นทุกข์อึดอัดกระวนกระวาย
5 มิถุนายน 2559
1327
26 026-ทาน ศีลและเมตตา
5 มิถุนายน 2559
1188
25 025-เหตุให้อยู่ด้วยสุขและโสมนัสโดยมาก
8 พฤษภาคม 2559
1384
24 024-วิธีเจริญโพชฌงค์ 7 โดยการตรึกธรรม
8 พฤษภาคม 2559
1341
23 023-วิธีเจริญโพชฌงค์ 7 ให้เหมาะกับสภาพจิต
8 พฤษภาคม 2559
1396
22 022-จำแนกนิวรณ์ 10 โพชฌงค์ 14 ตอนที่ 2
3 เมษายน 2559
1169
21 021-จำแนกนิวรณ์ 10 โพชฌงค์ 14 ตอนที่ 1
3 เมษายน 2559
1096
20 020-เหตุให้มนตร์ที่สาธยายไม่แจ่มแจ้ง2
28 กุมภาพันธ์ 2559
1159
19 019-เหตุให้มนตร์ที่สาธยายไม่แจ่มแจ้ง1
28 กุมภาพันธ์ 2559
1255
18 018-คนพาลกับบัณฑิตและตอบปัญหาธรรม
20 ธันวาคม 2558
1239
17 017-ภูมิสัตบุรุษ, สิ่งที่ควรทำ, เหตุวิวาท
20 ธันวาคม 2558
1347
16 016-บทธรรมเพื่อการปฏิบัติ
4 ตุลาคม 2558
1155
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ