ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 11. วีดีโอ มูลนิธิบ้านอารีย์ จำนวน 44 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
44 045-ฌานสมาธิที่เกิดจากธัมมานุสสติ
25 สิงหาคม 2560
1041
43 044-สรุปพระธรรมคุณ 6 บท
25 สิงหาคม 2560
1022
42 043-ธัมมานุสสติ 5 บทว่า เอหิปัสสิโก, โอปนยิโก
21 กรกฎาคม 2560
1065
41 042-ธัมมานุสสติ 4 บทว่า สันทิฏฐิโก, อกาลิโก
21 กรกฎาคม 2560
982
40 041-ธัมมานุสสติ 1 ความสำคัญ คุณค่าและอานิสงส์ 1
19 พฤษภาคม 2560
1278
39 040-พุทธานุสสติ 15 พุทธคุณ 100 บท
21 เมษายน 2560
1130
38 039-พุทธานุสสติ 14 อธิบายคำว่าตถาคต 2
17 มีนาคม 2560
1273
37 038-พุทธานุสสติ 13 อธิบายคำว่าตถาคต 1
17 มีนาคม 2560
1198
36 037-พุทธานุสสติ 12 วิธีการเจริญพุทธานุสสติ 6
17 กุมภาพันธ์ 2560
1166
35 036-พุทธานุสสติ 11 วิธีการเจริญพุทธานุสสติ 5
17 กุมภาพันธ์ 2560
1261
34 033-พุทธานุสสติ 8 วิธีเจริญพุทธานุสสติ ตอนที่ 2
16 ธันวาคม 2559
1239
33 032-พุทธานุสสติ 7 วิธีเจริญพุทธานุสสติ ตอนที่ 1
16 ธันวาคม 2559
1331
32 031-พุทธานุสสติ 6 ความสำคัญและอานิสงส์
18 พฤศจิกายน 2559
1164
31 030-พุทธานุสสติ 5 ความสำคัญและอานิสงส์
18 พฤศจิกายน 2559
1312
30 029-พุทธานุสสติ 3,4
14 ตุลาคม 2559
1157
29 028-พุทธานุสสติ2 ความสำคัญและอานิสงส์2
16 กันยายน 2559
1357
28 027-พุทธานุสสติ1 ความสำคัญและอานิสงส์1
16 กันยายน 2559
1256
27 026-มรณสต10 วิธีเจริญมรณสติ9
19 สิงหาคม 2559
1349
26 025-มรณสติ9 วิธีเจริญมรณสติ8
19 สิงหาคม 2559
1288
25 025-มรณสติ8 วิธีเจริญมรณสติ7
22 กรกฎาคม 2559
1530
24 024-มรณสติ7 วิธีเจริญมรณสติ6
22 กรกฎาคม 2559
1314
23 023-มรณสติ6 วิธีเจริญมรณสติ5
24 มิถุนายน 2559
1349
22 022-มรณสติ5 วิธีเจริญมรณสติ4
24 มิถุนายน 2559
1256
21 021-มรณสติ4 วิธีเจริญมรณสติ3
13 พฤษภาคม 2559
1416
20 020-มรณสติ3 วิธีเจริญมรณสติ2
13 พฤษภาคม 2559
1395
19 019-มรณสติ2 วิธีเจริญมรณสติ1
22 เมษายน 2559
1422
18 018-มรณสติ1 คุณประโยชน์และอานิสงส์
22 เมษายน 2559
1515
17 017-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ19
18 มีนาคม 2559
1299
16 016-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ18
18 มีนาคม 2559
1405
15 015-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ17
19 กุมภาพันธ์ 2559
1305
14 014-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ16
19 กุมภาพันธ์ 2559
1337
13 013-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ15
15 มกราคม 2559
1458
12 012-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ14
15 มกราคม 2559
1449
11 011-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ13
18 ธันวาคม 2558
1567
10 010-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ12
18 ธันวาคม 2558
1555
9 009-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ6
20 พฤศจิกายน 2558
1395
8 008-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ5
30 ตุลาคม 2258
1413
7 007-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ4
18 กันยายน 2558
1450
6 006-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ3
21 สิงหาคม 2558
1509
5 005-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ2
17 กรกฎาคม 2558
1401
4 004-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ1
17 กรกฎาคม 2558
1391
3 003-อานาปานสติ; ความสำคัญและอานิสงส์ ๒
26 มิถุนายน 2558
1416
2 002-อานาปานสติ; ความสำคัญและอานิสงส์1
26 มิถุนายน 2558
1488
1 001-สรุปกายคตาสติ
15 พฤษภาคม 2558
1442
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ