ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 06. วีดีโอ หลักธรรมตามพระไตรปิฎก จำนวน 77 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
27 027-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่16
13 มิถุนายน 2559
1209
26 026-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่15
23 พฤษภาคม 2559
1209
25 025-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่14
9 พฤษภาคม 2559
1071
24 024-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่13
25 เมษายน 2559
1297
23 023-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่12
18 เมษายน 2559
1162
22 022-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่11
21 มีนาคม 2559
1256
21 021-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่10
14 มีนาคม 2559
1184
20 020-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่9
15 กุมภาพันธ์ 2559
1182
19 019-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่8
8 กุมภาพันธ์ 2559
1359
18 018-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่7
18 มกราคม 2559
1300
17 017-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่6
11 มกราคม 2559
1312
16 016-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่5
21 ธันวาคม 2558
1207
15 015-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่4
14 ธันวาคม 2558
1295
14 014-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่3
23 พฤศจิกายน 2558
1296
13 013-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่2
16 พฤศจิกายน 2558
1254
12 012-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่1
19 ตุลาคม 2558
1325
11 011-รวมเรื่องสังสารวัฏฏ์ ตอนที่3
12 ตุลาคม 2558
1281
10 010-รวมเรื่องสังสารวัฏฏ์ ตอนที่2
28 กันยายน 2558
1224
9 009-รวมเรื่องสังสารวัฏฏ์ ตอนที่1
14 กันยายน 2558
1380
8 008-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่11
17 สิงหาคม 2558
1152
7 007-รวมเรื่องอริยส้จ ตอนที่10
10 สิงหาคม 2558
1258
6 006-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่9
27 กรกฎาคม 2558
1280
5 005-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่8
17 กรกฎาคม 2558
1455
4 004-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่7
28 มิถุนายน 2558
1173
3 003-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่6
22 มิถุนายน 2558
1612
2 001-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่4
11 พฤษภาคม 2558
1804
1 002-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่5
18 พฤษภาคม 2558
1310
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ