ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 266 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,171 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,347 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,800 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

บทความ ทั้งหมด 109 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
59 059-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่3
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ 10 พฤษภาคม 2554
1004
58 058-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่2
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ 12 เมษายน 2554
1053
57 057-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่1
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ 8 มีนาคม 2554
1547
56 056-โพธิปักขิยธรรม9 อิทธิบาท4
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 17 มกราคม 2555
1078
55 055-โพธิปักขิยธรรม8 สัมมัปปธาน4 ตอนที่3
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธืไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 13 ธันวาคม 2554
805
54 054-โพธิปักขิยธรรม7 สัมมัปปธาน4 ตอนที่2
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 15 พฤศจิกายน 2554
848
53 053-โพธิปักขิยธรรม6 สัมมัปปธาน4 ตอนที่1
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 18 ตุลาคม 2554
1010
52 052-ปราโมทย์และปีติ..ธรรมสมาธิ
ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง จากพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆ
1018
51 051-โพธิปักขิยธรรม5 สติปัฏฐาน4 ตอนที่5
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 6 กันยายน 2554
981
50 050-โพธิปักขิยธรรม4 สติปัฏฐาน4 ตอนที่4
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 16 สิงหาคม 2554
929
49 049-โพธิปักขิยธรรม3 สติปัฏฐาน4 ตอนที่3
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 12 กรกฎาคม 2554
923
48 048-โพธิปักขิยธรรม2 สติปัฏฐาน4 ตอนที่2
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 7 มิถุนายน 2554
862
47 047-โพธิปักขิยธรรม1 สติปัฏฐาน4 ตอนที่1
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 24 พฤษภาคม 2554
1164
46 046-ศรัทธาที่ถูกต้อง
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ธนาคาร Exim วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
1009
45 018-อริยมรรค8 ตอนที่4
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 7 ตุลาคม 2551
1235
44 017-อริยมรรค8 ตอนที่3
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 9 กันยายน 2551
1149
43 016-อริยมรรค8 ตอนที่2
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 26 สิงหาคม 2552
1062
42 015-อริยมรรค8 ตอนที่1
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 8 กรกฎาคม 2552
1391
41 043-การฝึกฝนอริยมรรคให้สมบูรณ์
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 23 พฤษภาคม 2552
2323
40 004-สติ ปัญญา
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ อาศรมมาตา วันที่ 3 พฤษภาคม 2552
1395
39 038-ความจริงอันประเสริฐ
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย มกราคม 2552
1442
38 045-ความเข้าใจเรื่องกรรม2
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ เบนซ์ทองหล่อ วันที่ 22 เมษายน 2551
1347
37 042-อานุภาพของสติ
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 18 มกราคม 2552
2050
36 041-คำสอนหลัก
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 18 มกราคม 2552
1438
35 040-รู้ปัจจุบัน
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 18 มกราคม 2552
1827
34 039-ที่ตั้งของการรู้
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 17 มกราคม 2552
1637
33 037-ความจริงของสิ่งทั้งปวง
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 16 มกราคม 2552
1594
32 036-การศึกษาในพระพุทธศาสนา
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ สำนักปฏิบัติธรรมทุ่งอนงค์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
1634
31 032-รู้เป็นทาง
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง พุทธธรรมภาคปฏิบัติ
1440
30 014-สติปัฏฐาน 4 ตามแนวอานาปานัสสติสูตร
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1331
29 035-ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ หอประชุมธรรมศาสตร์วันที่ 6 กรกฎาคม 2551
1512
28 044-ความเข้าใจเรื่องกรรม1
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ เบนซ์ทองหล่อ วันที่ 1 เมษายน 2551
1652
27 031-ภวังคจิต
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง วันที่ 17 กรกฎาคม 2551
1398
26 003-จิตตภาวนา3 - สติปัฏฐาน ๔
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ อาศรมมาตา วันที่ 10 พฤษภาคม 2551
1670
25 002-จิตตภาวนา2 - เริ่มปฏิบัติ
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ อาศรมมาตา วันที่ 10 พฤษภาคม 2551
1638
24 001-จิตตภาวนา1 - หลักการปฏิบัติธรรม
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ อาศรมมาตา วันที่ 9 พฤษภาคม 2551
1746
23 013-ความสำคัญของสติปัฏฐาน
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1427
22 034-เริ่มต้นภาวนา2
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
1406
21 033-เริ่มต้นภาวนา1
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
1760
20 012-หลักสติปัฏฐาน 4
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1259
19 028-แนวทางปฏิบัติ3
เรียบเรียงจากคำบรรยายนิสสยะ ที่ วัดสามพระยา วันที่ 13 มกราคม 2550 และวันที่ 20 มกราคม 2550
1428
18 027-แนวทางปฏิบัติ2
เรียบเรียงจากคำบรรยายนิสสยะ ที่ วัดสามพระยา วันที่ 13 มกราคม 2550 และวันที่ 20 มกราคม 2550
1350
17 026-แนวทางปฏิบัติ1
เรียบเรียงจากคำบรรยายนิสสยะ ที่ วัดสามพระยา วันที่ 13 มกราคม 2550 และวันที่ 20 มกราคม 2550
1870
16 011-สติปัฏฐาน4 เรื่องธรรมะเบื้องต้น
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1384
15 010-ไตรสิกขา
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1218
14 009-ลำดับขั้นตอนการศึกษาตามแนวสามัญญผลสูตร
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1293
13 008-หลักการและเป้าหมายของการศึกษา
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1205
12 007-เข้าใจชีวิต เข้าถึงธรรม
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1346
11 030-อาทิตตปริยายสูตร
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
1341
10 029-สีสูปจาลาเถรีคาถา
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
1318
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ