ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 47 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 579 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 780 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

บทความ ทั้งหมด 119 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
19 028-แนวทางปฏิบัติ3
เรียบเรียงจากคำบรรยายนิสสยะ ที่ วัดสามพระยา วันที่ 13 มกราคม 2550 และวันที่ 20 มกราคม 2550
1449
18 027-แนวทางปฏิบัติ2
เรียบเรียงจากคำบรรยายนิสสยะ ที่ วัดสามพระยา วันที่ 13 มกราคม 2550 และวันที่ 20 มกราคม 2550
1377
17 026-แนวทางปฏิบัติ1
เรียบเรียงจากคำบรรยายนิสสยะ ที่ วัดสามพระยา วันที่ 13 มกราคม 2550 และวันที่ 20 มกราคม 2550
1905
16 011-สติปัฏฐาน4 เรื่องธรรมะเบื้องต้น
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1408
15 010-ไตรสิกขา
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1241
14 009-ลำดับขั้นตอนการศึกษาตามแนวสามัญญผลสูตร
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1317
13 008-หลักการและเป้าหมายของการศึกษา
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1227
12 007-เข้าใจชีวิต เข้าถึงธรรม
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1371
11 030-อาทิตตปริยายสูตร
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
1368
10 029-สีสูปจาลาเถรีคาถา
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
1341
9 006-ชีวิตคือกายกับจิต
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1472
8 005-ศึกษาธรรมศึกษาชีวิต
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1494
7 025-แนวการปฏิบัติธรรม7
เรียบเรียงคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
1535
6 024-แนวการปฏิบัติธรรม6
เรียบเรียงคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
1280
5 023-แนวการปฏิบัติธรรม5
เรียบเรียงคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
1465
4 022-แนวการปฏิบัติธรรม4
เรียบเรียงคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
1403
3 021-แนวการปฏิบัติธรรม3
เรียบเรียงคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
1338
2 020-แนวการปฏิบัติธรรม2
เรียบเรียงคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
1532
1 019-แนวการปฏิบัติธรรม1
เรียบเรียงคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
2090
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ