ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

หนังสือ (Book) ทั้งหมด 83 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
43-อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท (เรียกดู : 4,299 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
42-What is Dhamma? How Can..? (เรียกดู : 1,799 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
41-มหาสติปัฏฐานสูตร แปล (เรียกดู : 3,270 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
40-ปกิณณกอภิธรรม (เรียกดู : 3,361 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
39-มรณสติในพระไตรปิฎก (เรียกดู : 2,997 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
38-ทางสู่ธรรม (เรียกดู : 2,623 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
37-มองมุมวิปัสสนา (เรียกดู : 3,439 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
36-โอวาทปาติโมกข์ (เรียกดู : 3,079 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
35-ปฏิบัติตามลำดับ (เรียกดู : 3,072 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
34-อานาปานสติ (เรียกดู : 3,561 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
33-กายคตาสติ (เรียกดู : 2,965 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
32-หลักปฏิบัติสมาธิภาวนา (เรียกดู : 2,797 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
31-สายกลาง (เรียกดู : 2,434 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
30-สัจจะแห่งชีวิต (เรียกดู : 3,160 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
29-การพัฒนาอินทรียสังวร (เรียกดู : 3,237 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
28-ธรรมที่พึ่ง (เรียกดู : 2,852 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
27-กฎเกณฑ์กรรม (จัดรูปเล่มและเนื้อหาใหม่) (เรียกดู : 2,895 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
26-บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค (เรียกดู : 2,587 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
25-ธรรมะคืออะไร จะเห็นธรรมะได้อย่างไร (เรียกดู : 2,602 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
24-อินทรีย์ ๕ (เรียกดู : 2,350 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
แสดงผล 20 รายการ จากทั้งหมด 83 รายการ