ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 10. บ้านจิตสบาย จำนวน 172 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
122 131-เมตตาภาวนา24 พิจารณาเรื่องกรรม2
26 มีนาคม 2560
1638
121 130-เมตตาภาวนา23 พิจารณาเรื่องกรรม1
26 มีนาคม 2560
1489
120 129-เมตตาภาวนา22 อุบายบรรเทาความโกรธ7
29 มกราคม 2560
1645
119 128-เมตตาภาวนา21 อุบายบรรเทาความโกรธ6
29 มกราคม 2560
1412
118 127-เมตตาภาวนา20 อุบายบรรเทาความโกรธ5
25 ธันวาคม 2559
1553
117 126-เมตตาภาวนา19 อุบายบรรเทาความโกรธ4
25 ธันวาคม 2559
1546
116 125-เมตตาภาวนา18 อุบายบรรเทาความโกรธ3
27 พฤศจิกายน 2559
1491
115 124-เมตตาภาวนา17 อุบายบรรเทาความโกรธ2
27 พฤศจิกายน 2559
1546
114 123-เมตตาภาวนา16 อุบายบรรเทาความโกรธ
16 ตุลาคม 2559
1762
113 122-เมตตาภาวนา15 การทำจิตให้เสมอกันในคนทุกคน
16 ตุลาคม 2559
1601
112 121-เมตตาภาวนา14 ลำดับบุคคลในการเจริญเมตตา
25 กันยายน 2559
1668
111 120-เมตตาภาวนา13 บุคคลที่เป็นโทษแก่เมตตาภาวนา
25 กันยายน 2559
1624
110 119-เมตตาภาวนา12 พิจารณาอานิสงส์ของขันติ
28 สิงหาคม 2559
1581
109 118-เมตตาภาวนา11 พิจารณาโทษของความโกรธ
28 สิงหาคม 2559
1785
108 117-เมตตาภาวนา10 วิธีทำเมตตาภาวนา1
24 กรกฎาคม 2559
1623
107 116-เมตตาภาวนา9 ความสำคัญและคุณประโยชน์9
24 กรกฎาคม 2559
1585
106 115-เมตตาภาวนา8 ความสำคัญและคุณประโยชน์8
26 มิถุนายน 2559
1721
105 114-เมตตาภาวนา7 ความสำคัญและคุณประโยชน์7
26 มิถุนายน 2559
1595
104 113-เมตตาภาวนา6 ความสำคัญและคุณประโยชน์6
22 พฤษภาคม 2559
1658
103 112-เมตตาภาวนา5 ความสำคัญและคุณประโยชน์5
22 พฤษภาคม 2559
1493
102 111-เมตตาภาวนา4 ความสำคัญและคุณประโยชน์4
24 เมษายน 2559
1681
101 110-เมตตาภาวนา3 ความสำคัญและคุณประโยชน์3
24 เมษายน 2559
1807
100 109-เมตตาภาวนา2 ความสำคัญและคุณประโยชน์2
13 มีนาคม 2559
1848
99 108-เมตตาภาวนา1 ความสำคัญและคุณประโยชน์1
13 มีนาคม 2559
1874
98 107-อานาปานสติ16 วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-14
14 กุมภาพันธ์ 2559
1621
97 106-อานาปานสติ15 วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-13
14 กุมภาพันธ์ 2559
1502
96 105-อานาปานสติ14 วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-12
31 มกราคม 2559
1593
95 104-อานาปานสติ13 วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-11
31 มกราคม 2559
1603
94 103-อานาปานสติ12 วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-10
27 ธันวาคม 2558
1676
93 102-อานาปานสติ11 วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-9
27 ธันวาคม 2558
1699
92 101-อานาปานสติ10; วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-8
22 พฤศจิกายน 2558
1673
91 100-อานาปานสติ9; วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-7
22 พฤศจิกายน 2558
1605
90 099-อานาปานสติ8; วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-6
11 ตุลาคม 2558
1563
89 098-อานาปานสติ7; วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-5
11 ตุลาคม 2558
1902
88 097-อานาปานสติ6; วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-4
27 กันยายน 2558
1676
87 096-อานาปานสติ5; วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-3
27 กันยายน 2558
1690
86 095-อานาปานสติ4; วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-2
23 สิงหาคม 2558
1689
85 094-อานาปานสติ3; วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-1
23 สิงหาคม 2558
1765
84 093-อานาปานสติ2; ความสำคัญและอานิสงส์2
26 กรกฎาคม 2558
2381
83 092-อานาปานสติ1; ความสำคัญและอานิสงส์1
26 กรกฎาคม 2558
2553
82 091-กายคตาสติ9; อุปมามารได้ช่องเป็นต้น
28 มิถุนายน 2558
1702
81 090-กายคตาสติ8; วิธีเจริญกายคตาสติโดยฌาน4
28 มิถุนายน 2558
1582
80 089-กายคตาสติ7; นำกายนี้เทียบกับศพในป่าช้า
24 พฤษภาคม 2558
1603
79 088-กายคตาสติ6; ใส่ใจธาตุ4 มีอยู่ในกายนี้
24 พฤษภาคม 2558
1682
78 087-กายคตาสติ5; การมนสิการกายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูล
5 เมษายน 2558
1609
77 086-กายคตาสติ4; การกระทำสัมปชัญญะ4
5 เมษายน 2558
1708
76 085-กายคตาสติ3; ลมหายใจเข้าออกและอิริยาบถ
22 มีนาคม 2558
1863
75 084-กายคตาสติ2; ประโยชน์และความสำคัญ
22 มีนาคม 2558
1547
74 083-กรรมฐาน; กายคตาสติ ตอนที่1
22 กุมภาพันธ์ 2558
1798
73 082-วิปัสสนา; การพิจารณาอริยสัจ3
25 มกราคม 2558
1704
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ