ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,006 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 738 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,426 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 968 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,013 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 10. บ้านจิตสบาย จำนวน 172 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
22 031-อิทธิบาท4 ตอนที่1
25 พฤศจิกายน 2555
1924
21 030-สัมมัปปธาน4 ตอนที่2
14 ตุลาคม 2555
1747
20 029-สัมมัปปธาน4 ตอนที่1
14 ตุลาคม 2555
1963
19 028-สติปัฏฐาน4 ตอนที่6 ธัมมานุปัสสนา
16 กันยายน 2555
1982
18 027-สติปัฏฐาน4 ตอนที่5 ธัมมานุปัสสนา
16 กันยายน 2555
1940
17 026-สติปัฏฐาน4 ตอนที่4
26 สิงหาคม 2555
1967
16 025-สติปัฏฐาน4 ตอนที่3
26 สิงหาคม 2555
1994
15 024-สติปัฏฐาน4 ตอนที่2
29 กรกฎาคม 2555
2100
14 023-สติปัฏฐาน4 ตอนที่1
29 กรกฎาคม 2555
2216
13 005-พรหมจรรย์ ตอนที่5
25 ธันวาคม 2554
1823
12 013-พรหมจรรย์ ตอนที่11(2)
24 มิถุนายน 2555
1895
11 012-พรหมจรรย์ ตอนที่11(1)
24 มิถุนายน 2555
1845
10 011-พรหมจรรย์ ตอนที่10(2)
20 พฤษภาคม 2555
1982
9 010-พรหมจรรย์ ตอนที่10(1)
20 พฤษภาคม 2555
2023
8 009-พรหมจรรย์ ตอนที่9
29 เมษายน 2555
1958
7 008-พรหมจรรย์ ตอนที่8
25 มีนาคม 2555
2125
6 007-พรหมจรรย์ ตอนที่7
19 กุมภาพันธ์ 2555
2086
5 006-พรหมจรรย์ ตอนที่6
22 มกราคม 2555
2069
4 004-พรหมจรรย์ ตอนที่4
18 กันยายน 2554
2174
3 003-พรหมจรรย์ ตอนที่3
21 สิงหาคม 2554
2340
2 002-พรหมจรรย์ ตอนที่2
31 กรกฎาคม 2554
2272
1 001-พรหมจรรย์ ตอนที่1
26 มิถุนายน 2554
2747
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ