ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,180
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 284 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 319 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 441 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 891 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,495 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,316 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 10. บ้านจิตสบาย จำนวน 172 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
22 031-อิทธิบาท4 ตอนที่1
25 พฤศจิกายน 2555
1885
21 030-สัมมัปปธาน4 ตอนที่2
14 ตุลาคม 2555
1734
20 029-สัมมัปปธาน4 ตอนที่1
14 ตุลาคม 2555
1944
19 028-สติปัฏฐาน4 ตอนที่6 ธัมมานุปัสสนา
16 กันยายน 2555
1960
18 027-สติปัฏฐาน4 ตอนที่5 ธัมมานุปัสสนา
16 กันยายน 2555
1916
17 026-สติปัฏฐาน4 ตอนที่4
26 สิงหาคม 2555
1945
16 025-สติปัฏฐาน4 ตอนที่3
26 สิงหาคม 2555
1975
15 024-สติปัฏฐาน4 ตอนที่2
29 กรกฎาคม 2555
2078
14 023-สติปัฏฐาน4 ตอนที่1
29 กรกฎาคม 2555
2190
13 005-พรหมจรรย์ ตอนที่5
25 ธันวาคม 2554
1807
12 013-พรหมจรรย์ ตอนที่11(2)
24 มิถุนายน 2555
1886
11 012-พรหมจรรย์ ตอนที่11(1)
24 มิถุนายน 2555
1824
10 011-พรหมจรรย์ ตอนที่10(2)
20 พฤษภาคม 2555
1961
9 010-พรหมจรรย์ ตอนที่10(1)
20 พฤษภาคม 2555
2008
8 009-พรหมจรรย์ ตอนที่9
29 เมษายน 2555
1944
7 008-พรหมจรรย์ ตอนที่8
25 มีนาคม 2555
2112
6 007-พรหมจรรย์ ตอนที่7
19 กุมภาพันธ์ 2555
2075
5 006-พรหมจรรย์ ตอนที่6
22 มกราคม 2555
2054
4 004-พรหมจรรย์ ตอนที่4
18 กันยายน 2554
2161
3 003-พรหมจรรย์ ตอนที่3
21 สิงหาคม 2554
2325
2 002-พรหมจรรย์ ตอนที่2
31 กรกฎาคม 2554
2250
1 001-พรหมจรรย์ ตอนที่1
26 มิถุนายน 2554
2695
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ