ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,180
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 284 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 319 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 441 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 891 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,495 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,316 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 10. บ้านจิตสบาย จำนวน 172 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
72 081-วิปัสสนา; การพิจารณาอริยสัจ2
25 มกราคม 2558
1851
71 080-วิปัสสนา; การพิจารณาอินทรีย์และอริยสัจ
23 พฤศจิกายน 2557
1693
70 079-วิปัสสนา; การพิจารณาธาตุ4
23 พฤศจิกายน 2557
1800
69 078-วิปัสสนา; การพิจารณาธาตุ3
19 ตุลาคม 2557
1649
68 077-วิปัสสนา; การพิจารณาธาตุ2
19 ตุลาคม 2557
1545
67 076-วิปัสสนา; การพิจารณาธาตุ1
28 กันยายน 2557
1837
66 075-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท11
28 กันยายน 2557
1861
65 074-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท10
24 สิงหาคม 2557
1706
64 073-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท9
24 สิงหาคม 2557
1635
63 072-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท8
27 กรกฎาคม 2557
1762
62 071-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท7
27 กรกฎาคม 2557
1739
61 070-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท6
22 มิถุนายน 2557
1752
60 069-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท5
22 มิถุนายน 2557
1791
59 068-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท4
25 พฤษภาคม 2557
1792
58 067-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท3
25 พฤษภาคม 2557
1776
57 066-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท2
27 เมษายน 2557
1904
56 065-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท1
27 เมษายน 2557
1965
55 064-วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12 ตอนที่5
23 มีนาคม 2557
1798
54 063-วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12 ตอนที่4
23 มีนาคม 2557
1944
53 062-วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12 ตอนที่3
22 กุมภาพันธ์ 2557
1804
52 061-วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12 ตอนที่2
22 กุมภาพันธ์ 2557
1784
51 060-วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12 ตอนที่1
26 มกราคม 2557
2009
50 059-วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5 ตอนที่9
26 มกราคม 2557
1800
49 058-วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5 ตอนที่8
22 ธันวาคม 2556
1861
48 057-วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5 ตอนที่7
22 ธันวาคม 2556
1828
47 056-วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5 ตอนที่6
24 พฤศจิกายน 2556
1769
46 055-วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5 ตอนที่5
24 พฤศจิกายน 2556
1856
45 054-วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5 ตอนที่4
27 ตุลาคม 2556
1759
44 053-วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5 ตอนที่3
27 ตุลาคม 2556
1948
43 052-วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5 ตอนที่2
29 กันยายน 2556
2228
42 051-วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5 ตอนที่1
29 กันยายน 2556
2158
41 050-ปฏิปทา4; ทางดำเนินของจิต ตอนที่2
25 สิงหาคม 2556
1942
40 049-ปฏิปทา4; ทางดำเนินของจิต ตอนที่1
25 สิงหาคม 2556
2076
39 048-มรรค; แนวทางปฏิบัติธรรม ตอนที่3
28 กรกฎาคม 2556
1966
38 047-มรรค; แนวทางปฏิบัติธรรม ตอนที่2
28 กรกฎาคม 2556
1886
37 046-มรรค; แนวทางปฏิบัติธรรม 4 แบบ
23 เมษายน 2556
2195
36 045-สมาธิภาวนา 4 แบบ
23 มิถุนายน 2556
1973
35 044-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่4 บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค
12 พฤษภาคม 2556
1911
34 043-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่3 การทำอริยมรรคให้บริบูรณ์
12 พฤษภาคม 2556
1832
33 042-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่2
28 เมษายน 2556
1887
32 041-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่1
28 เมษายน 2556
1983
31 040-โพชฌงค์7 ตอนที่6
24 มีนาคม 2556
1919
30 039-โพชฌงค์7 ตอนที่5
24 มีนาคม 2556
1773
29 038-โพชฌงค์7 ตอนที่4
24 กุมภาพันธ์ 2556
1856
28 037-โพชฌงค์7 ตอนที่3
24 กุมภาพันธ์ 2556
1931
27 036-โพชฌงค์7 ตอนที่2
27 มกราคม 2556
1982
26 035-โพชฌงค์7 ตอนที่1
27 มกราคม 2556
2112
25 034-อินทรีย์5 ตอนที่2 และพละ5
23 ธันวาคม 2555
1856
24 033-อินทรีย์5 ตอนที่1
23 ธันวาคม 2555
2063
23 032-อิทธิบาท4 ตอนที่2
25 พฤศจิกายน 2555
1839
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ