ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,006
หนังสือ 79
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 147 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 347 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 784 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,428 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,224 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,401 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 18. มูลนิธิมายาโคตมี จำนวน 207 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7 007-กรรม ทุจริตและสุจริต3
1 พฤศจิกายน 2557
2418
6 006-กรรม ทุจริตและสุจริต2
1 พฤศจิกายน 2557
2424
5 005-กรรม ทุจริตและสุจริต1
1 พฤศจิกายน 2557
2658
4 004-อริยสัจ4
30 สิงหาคม 2557
2983
3 003-กฎแห่งธรรม
30 สิงหาคม 2557
2902
2 002-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
30 สิงหาคม 2557
3074
1 001-ธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้
30 สิงหาคม 2557
1988
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ