ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,799
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 297 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 228 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 836 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 598 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 668 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,165 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 18. มูลนิธิมายาโคตมี จำนวน 286 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
36 035-ที.สี.พรหมชาลสูตร5 มัชฌิมศีล
26 มีนาคม 2559
1570
35 034-ที.สี.พรหมชาลสูตร4 จูฬศีล2
20 กุมภาพันธ์ 2559
1628
34 033-ที.สี.พรหมชาลสูตร3 จูฬศีล1
20 กุมภาพันธ์ 2559
1802
33 032-ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พรหมชาลสูตร2
30 มกราคม 2559
1576
32 031-ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พรหมชาลสูตร1
30 มกราคม 2559
1711
31 030-โพธิปักขิยธรรม5; อริยมรรคมีองค์8
26 ธันวาคม 2558
2207
30 029-โพธิปักขิยธรรม4; โพชฌงค์7 และตอบปัญหาธรรม
28 พฤศจิกายน 2558
2501
29 028-โพธิปักขิยธรรม3; อินทรีย์5 และพละ5
28 พฤศจิกายน 2558
2382
28 027-โพธิปักขิยธรรม2; อิทธิบาท4และอินทรีย์5
31 ตุลาคม 2558
2433
27 026-โพธิปักขิยธรรม1; สติปัฏฐาน4และสัมมัปปธาน4
31 ตุลาคม 2558
2527
26 025-พิจารณาโทษของกายให้เกิดอาทีนวสัญญา
26 กันยายน 2558
1597
25 024-วิธีพิจารณาไตรลักษณ์
26 กันยายน 2558
2675
24 023-วิปัสสนากถา2; มุมมองวิปัสสนา40แบบ-2
22 สิงหาคม 2558
2331
23 022-วิปัสสนากถา1; มุมมองวิปัสสนา40แบบ-1
22 สิงหาคม 2558
2501
22 021-เมตตาภาวนา2
25 กรกฎาคม 2558
2373
21 021-เมตตาภาวนา1
25 กรกฎาคม 2558
2457
20 020-วิธีปฏิบัติอานาปานสติที่มีผลอานิสงส์มาก
27 มิถุนายน 2558
2789
19 019-สติในกาย; กายคตาสติแบบฌาน4
27 มิถุนายน 2558
2292
18 018-สติในกาย; ใส่ใจกายเป็นธาตุและเทียบกายกับศพ
23 พฤษภาคม 2558
2319
17 017-สติในกาย; ใส่ใจกายเต็มด้วยสิ่งปฏิกูล
23 พฤษภาคม 2558
2330
16 016-สติในกาย; ลมหายใจ, อิริยาบถ, สัมปชัญญะ
28 มีนาคม 2558
2739
15 015-ปฏิบัติไปตามลำดับถึงสมาธิ
28 มีนาคม 2558
2490
14 014-การปฏิบัติไปตามลำดับ
28 กุมภาพันธ์ 2558
2647
13 013-วัตถุประสงค์ของพรหมจรรย์
28 กุมภาพันธ์ 2558
2525
12 012-มงคล38 ตอนที่2
29 พฤศจิกายน 2557
2495
11 011-มงคล38 ตอนที่1
29 พฤศจิกายน 2557
2633
10 010-ฤกษ์ดี, ยามดี, มงคลดี, ขณะดี
29 พฤศจิกายน 2557
2610
9 009-โทษของศีลวิบัติ, อานิสงส์ของศีลสมบัติ
29 พฤศจิกายน 2557
2577
8 008-กรรม ทุจริตและสุจริต4
1 พฤศจิกายน 2557
2632
7 007-กรรม ทุจริตและสุจริต3
1 พฤศจิกายน 2557
2433
6 006-กรรม ทุจริตและสุจริต2
1 พฤศจิกายน 2557
2441
5 005-กรรม ทุจริตและสุจริต1
1 พฤศจิกายน 2557
2686
4 004-อริยสัจ4
30 สิงหาคม 2557
3011
3 003-กฎแห่งธรรม
30 สิงหาคม 2557
2931
2 002-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
30 สิงหาคม 2557
3125
1 001-ธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้
30 สิงหาคม 2557
2012
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 286 รายการ