ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,598
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 630 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 900 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 643 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 951 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 01. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม1 จำนวน 1,009 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
159 160-ธรรมะที่ควรเจริญ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา สมถะ วิปัสสนา วัดพุทธปัญญา
21 มีนาคม 2553
1706
158 159-กลับสู่ถิ่นฐานของบิดาตนเอง วัดพุทธปัญญา
31 มกราคม 2553
1531
157 158-ตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม วัดพุทธปัญญา
31 มกราคม 2553
1571
156 157-พระตถาคตจะอุบัติขึ้นหรือไม่ ธรรมะก็เป็นอย่างนั้น วัดพุทธปัญญา
31 มกราคม 2553
1478
155 156-อริยมรรคและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
24 มกราคม 2553
1603
154 155-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
24 มกราคม 2553
1567
153 154-อริยสัจและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1579
152 153-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1398
151 152-ทางเอกคือสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1655
150 151-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1605
149 150-การเห็นแบบวิปัสสนาและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
22 มกราคม 2553
1659
148 149-ธรรมะที่คนมีอาลัยเห็นได้โดยยาก ยุวพุทธฯ
22 มกราคม 2553
1605
147 148-ธรรมะคือความจริงของตัวเราเอง ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ถนนเพชรเกษม
22 มกราคม 2553
1460
146 147-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
17 มกราคม 2553
1714
145 146-โคจรของบิดาตน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
17 มกราคม 2553
1584
144 145-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1679
143 144-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1738
142 143-ความจริงแท้ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1625
141 142-สติกับสมาธิ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1637
140 141-วิธีฝึกให้มีสติ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
15 มกราคม 2553
1561
139 140-บังคับไม่ได้จริง ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
15 มกราคม 2553
1594
138 139-ธรรมะคืออะไร จะรู้ธรรมะด้วยวิธีใด ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม อ.เมือง จ.สุรินทร์
15 มกราคม 2553
1704
137 138-ตอนนี้กายเป็นอย่างไร ตอนนี้ใจเป็นอย่างไร โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1773
136 137-ตอบปัญหาธรรม โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1624
135 136-เครื่องเนิ่นช้า โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1627
134 135-ละ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1578
133 134-กิเลสที่พระโสดาบันละได้ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1789
132 133-ไม่มีตัวเราจริง โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1759
131 132-สำคัญที่รู้สึกตัว โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1693
130 131-อริยสัจ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1279
129 130-ศีล สมาธิ ปัญญา โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
18 ธันวาคม 2552
1594
128 129-จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรม โรงแรมเฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
18 ธันวาคม 2552
1540
127 128-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
4 มกราคม 2553
1630
126 127-ทางกลับบ้าน อาศรมมาตา
4 มกราคม 2553
1466
125 126-อริยมรรค อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1494
124 125-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1706
123 124-ทางสายกลาง อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1527
122 123-ปฏิจจสมุปบาท 2 สาย อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1683
121 122-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1693
120 121-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1714
119 120-ความรู้กำมือเดียว อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1781
118 119-อริยสัจ 4 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1685
117 118-ขันธ์ 5 อาศรมมาตา
1 มกราคม 2553
1744
116 117-วิธีปฏิบัติตามแนวอริยมรรค อาศรมมาตา
1 มกราคม 2553
1703
115 116-วิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2553
1626
114 115-ที่ตั้งของความรู้ตัว อาศรมมาตา
1 ธันวาคม 2553
1416
113 114-ประโยชน์ของสติ อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2552
1687
112 113-หลักการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
31 ธันวาคม 2552
1546
111 112-สนใจจิตตนเอง วัดเขาน้อยสามผาน
8 พฤศจิกายน 2552
1609
110 111-อริยมรรคมีองค์8 วัดเขาน้อยสามผาน
8 พฤศจิกายน 2552
1500
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1009 รายการ