ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 267 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 746 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,174 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,349 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,802 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 01. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม1 จำนวน 999 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
49 042-ศึกษากาย ศึกษาใจ ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1543
48 041-รู้ทุกข์ ละสมุทัย ทุ่งอนงค์
14 พฤศจิกายน 2551
1577
47 040-นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทุ่งอนงค์
14 พฤศจิกายน 2551
1687
46 039-จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมทุ่งอนงค์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
14 พฤศจิกายน 2551
1652
45 038-ได้ชีวิตคืนมา บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
10 สิงหาคม 2551
1548
44 037-ฝึกรู้ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2551
1503
43 036-สำคัญที่รู้สึกตัว บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2551
1637
42 035-ขันธ์ปรุง ไม่ปรุงขันธ์ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2551
1590
41 034-รู้คือภาวนา บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2551
1565
40 033-สติ สมาธิ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2551
1658
39 032-อภิสังขารไม่ใช่มรรค รู้เป็นมรรค บ้านพุทธธรรมสวนหลวง กรุงเทพฯ
7 สิงหาคม 2551
1627
38 031-แสดงความเห็น อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2551
1632
37 030-ประพฤติพรหมจรรย์
13 พฤษภาคม 2551
1531
36 029-โพชฌงค์7 อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1607
35 028-ให้ปฏิบัติ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1529
34 027-สติกับสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1611
33 026-รู้สึกตัวเดิน อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1380
32 025-ลำดับการปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์ อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1636
31 024-พึ่งตนเอง อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1484
30 023-ละนิวรณ์ อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1680
29 022-ศีล สมาธิ ปัญญา อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1468
28 021-ให้ไปปฏิบัติ อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1574
27 020-สติปัฏฐาน4 อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1537
26 019-เริ่มต้นปฏิบัติ อาศรมมาตา
9 พฤษภาคม 2551
1602
25 018-ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ4 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
9 พฤษภาคม 2551
1580
24 017-พัฒนาการทางปัญญา
15 เมษายน 2550
1789
23 016-ความหลากหลายในการภาวนา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
14 เมษายน 2550
1582
22 015-การอยู่ด้วยธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
14 เมษายน 2550
1802
21 014-อยู่กับปัจจุบัน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
13 เมษายน 2550
1797
20 013-การปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธะ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
13 เมษายน 2550
1614
19 012-ธรรมะเกื้อกูลการภาวนา
12 เมษายน 2550
1621
18 011-หลักการภาวนา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
12 เมษายน 2550
1821
17 010-สามัญญผลสูตร2 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 ตุลาคม 2549
1551
16 009-สามัญญผลสูตร1 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 ตุลาคม 2549
1614
15 008-สติปัฏฐานจากพระไตรปิฎก วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 ตุลาคม 2549
1791
14 007-ขยันรู้สึกตัว วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 ตุลาคม 2549
1871
13 006-ลำดับญาณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 ตุลาคม 2549
1644
12 005-เห็นความคิด ดับความทุกข์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 ตุลาคม 2549
1906
11 004-จิตอยู่บ้านปลอดภัย วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 ตุลาคม 2549
1734
10 003-เป้าหมายของชีวิตคือพระนิพพาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 ตุลาคม 2549
1928
9 002-เพียร วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 ตุลาคม 2549
1912
8 001-สติ ผู้รู้ ผู้ถูกรู้ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
20 ตุลาคม 2549
2383
7 106-ตอบปัญหาธรรม บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1775
6 105-สรณคมน์ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1586
5 104-ไตรสิกขา บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1567
4 103-สติปัฏฐาน4 บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1620
3 102-ทุกขนิโรธอริยสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1618
2 101-ทุกขสุมทยอริสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1528
1 100-ทุกขอริยสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1808
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 999 รายการ