ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,218
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 272 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 701 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 479 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,129 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 804 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 846 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 01. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม1 จำนวน 1,002 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
52 045-การศึกษาในพระพุทธศาสนา ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1525
51 044-สมถะวิปัสสนา ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1702
50 043-ทางผิด ทางถูก ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1559
49 042-ศึกษากาย ศึกษาใจ ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1558
48 041-รู้ทุกข์ ละสมุทัย ทุ่งอนงค์
14 พฤศจิกายน 2551
1596
47 040-นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทุ่งอนงค์
14 พฤศจิกายน 2551
1702
46 039-จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมทุ่งอนงค์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
14 พฤศจิกายน 2551
1665
45 038-ได้ชีวิตคืนมา บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
10 สิงหาคม 2551
1563
44 037-ฝึกรู้ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2551
1522
43 036-สำคัญที่รู้สึกตัว บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2551
1655
42 035-ขันธ์ปรุง ไม่ปรุงขันธ์ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2551
1609
41 034-รู้คือภาวนา บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2551
1588
40 033-สติ สมาธิ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2551
1673
39 032-อภิสังขารไม่ใช่มรรค รู้เป็นมรรค บ้านพุทธธรรมสวนหลวง กรุงเทพฯ
7 สิงหาคม 2551
1655
38 031-แสดงความเห็น อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2551
1642
37 030-ประพฤติพรหมจรรย์
13 พฤษภาคม 2551
1550
36 029-โพชฌงค์7 อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1624
35 028-ให้ปฏิบัติ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1540
34 027-สติกับสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1634
33 026-รู้สึกตัวเดิน อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1391
32 025-ลำดับการปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์ อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1655
31 024-พึ่งตนเอง อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1509
30 023-ละนิวรณ์ อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1699
29 022-ศีล สมาธิ ปัญญา อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1481
28 021-ให้ไปปฏิบัติ อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1590
27 020-สติปัฏฐาน4 อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1560
26 019-เริ่มต้นปฏิบัติ อาศรมมาตา
9 พฤษภาคม 2551
1622
25 018-ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ4 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
9 พฤษภาคม 2551
1660
24 017-พัฒนาการทางปัญญา
15 เมษายน 2550
1805
23 016-ความหลากหลายในการภาวนา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
14 เมษายน 2550
1609
22 015-การอยู่ด้วยธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
14 เมษายน 2550
1825
21 014-อยู่กับปัจจุบัน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
13 เมษายน 2550
1830
20 013-การปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธะ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
13 เมษายน 2550
1638
19 012-ธรรมะเกื้อกูลการภาวนา
12 เมษายน 2550
1648
18 011-หลักการภาวนา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
12 เมษายน 2550
1844
17 010-สามัญญผลสูตร2 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 ตุลาคม 2549
1570
16 009-สามัญญผลสูตร1 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 ตุลาคม 2549
1632
15 008-สติปัฏฐานจากพระไตรปิฎก วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 ตุลาคม 2549
1815
14 007-ขยันรู้สึกตัว วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 ตุลาคม 2549
1897
13 006-ลำดับญาณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 ตุลาคม 2549
1668
12 005-เห็นความคิด ดับความทุกข์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 ตุลาคม 2549
1953
11 004-จิตอยู่บ้านปลอดภัย วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 ตุลาคม 2549
1758
10 003-เป้าหมายของชีวิตคือพระนิพพาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 ตุลาคม 2549
1953
9 002-เพียร วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 ตุลาคม 2549
1931
8 001-สติ ผู้รู้ ผู้ถูกรู้ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
20 ตุลาคม 2549
2421
7 106-ตอบปัญหาธรรม บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1793
6 105-สรณคมน์ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1597
5 104-ไตรสิกขา บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1583
4 103-สติปัฏฐาน4 บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1640
3 102-ทุกขนิโรธอริยสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1643
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1002 รายการ