ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 267 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 746 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,174 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,349 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,802 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 06. ฐณิชาฌ์รีสอร์ท จำนวน 303 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
203 203-อุบายกำจัดอาฆาตได้โดยสิ้นเชิง1
11 ธันวาคม 2559
1557
202 202-อริยอุโบสถที่มีผลรุ่งเรืองแผ่ไพศาลมาก2
2 ตุลาคม 2559
1440
201 201-อริยอุโบสถที่มีผลรุ่งเรืองแผ่ไพศาลมาก1
2 ตุลาคม 2559
1537
200 200-ธรรม10ที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ
4 กันยายน 2559
1576
199 199-ฐานะ5ที่ทุกคนควรพิจารณาเนืองๆ
4 กันยายน 2559
1588
198 198-โอกาสแห่งการประพฤติพรหมจรรย์
7 สิงหาคม 2559
1572
197 197-ธรรมน่าอัศจรรย์ของนันทมาตาอุบาสิกา7อย่าง
7 สิงหาคม 2559
1598
196 196-บุคคลมีกำลังต่างกัน8แบบ
7 สิงหาคม 2559
1566
195 195-การบันลือสีหนาทของท่านพระสารีบุตร
3 กรกฎาคม 2559
1735
194 194-จงเห็นบาปว่าเป็นบาปและเปลื้องตนให้พ้นบาป
3 กรกฎาคม 2559
1554
193 193-เหตุให้อยู่เป็นทุกข์อึดอัดกระวนกระวาย
5 มิถุนาย 2559
1733
192 192-ทาน ศีล และเมตตา
5 มิถุนายน 2559
1608
191 191-เหตุให้อยู่ด้วยสุขโสมนัสโดยมาก
8 พฤษภาคม 2559
1576
190 190-วิธีเจริญโพชฌงค์7โดยการตรึกธรรม
8 พฤษภาคม 2559
1641
189 189-เจริญโพชฌงค์7ให้เหมาะกับสภาพจิต
8 พฤษภาคม 2559
1424
188 188-จำแนกนิวรณ์10โพชฌงค์14 ตอนที่2
3 เมษายน 2559
1463
187 187-จำแนกนิวรณ์10โพชฌงค์14 ตอนที่1
3 เมษายน 2559
1512
186 186-เหตุให้มนตร์ที่สาธยายไม่แจ่มแจ้ง2
28 กุมภาพันธ์ 2559
1662
185 185-เหตุให้มนตร์ที่สาธยายไม่แจ่มแจ้ง1
28 กุมภาพันธ์ 2559
1527
184 184-คนพาลกับบัณฑิต และตอบปัญหาธรรม
20 ธันวาคม 2558
1657
183 183-ภูมิสัตบุรุษ, สิ่งควรทำ, เหตุวิวาท และคนแก่แท้
20 ธันวาคม 2558
1608
182 182-ฝึกปัญญาด้วยโพชฌงค์ ตอนที่2
1 พฤศจิกายน 2558
1671
181 181-ฝึกปัญญาด้วยโพชฌงค์ ตอนที่1
1 พฤศจิกายน 2558
1833
180 180-บทธรรมเพื่อการปฏิบัติ
4 ตุลาคม 2558
1647
179 179-ตอบปัญหาธรรม
6 กันยายน 2558
1682
178 178-กองทุกข์ยาวนานในสังสารวัฏ
6 กันยายน 2558
1600
177 177-เป็นไปได้ที่จะทำให้แจ้งนิพพาน
2 สิงหาคม 2558
1697
176 176-ความยากจนกู้หนี้และจ่ายดอกเบี้ยในอริยวินัย
2 สิงหาคม 2558
1620
175 175-ตอบปัญหาธรรม
7 มิถุนายน 2558
1694
174 174-อานิสงส์ของความอดทน
7 มิถุนายน 2558
1673
173 173-เหตุเกิดความดีใจเสียใจและผัสสะ
17 พฤษภาคม 2558
1671
172 172-เหตุเกิดความวิวาท, สิ่งที่รักและความพอใจ
17 พฤษภาคม 2558
1535
171 171-ตอบปัญหาธรรม
26 เมษายน 2558
1706
170 170-เทพธิดาโสดาบัน
26 เมษายน 2558
1541
169 169-ความหมายอกุศลธรรม 9 หมวด
8 มีนาคม 2558
1623
168 168-เหตุเกิดและวิธีพิจารณาทิฏฐิ
8 มีนาคม 2558
1688
167 167-เจริญอริยมรรคอิงอาศัยนิพพาน2
15 กุมภาพันธ์ 2558
1500
166 166-เจริญอริยมรรคอิงอาศัยนิพพาน1
15 กุมภาพันธ์ 2558
1647
165 165-ตอบปัญหาธรรม
11 มกราคม 2558
1622
164 164-วิธีพิจารณาขันธ์ให้เห็นความไร้แก่นสาร2
11 มกราคม 2558
2555
163 163-วิธีพิจารณาขันธ์ให้เห็นความไร้แก่นสาร1
11 มกราคม 2558
2610
162 162-อานิสงส์การทำให้แจ้งโสดาปัตติผล 6 ประการ
14 ธันวาคม 2557
1746
161 161-สิ่งที่ไม่อาจเป็นได้สำหรับพระโสดาบัน
14 ธันวาคม 2557
1611
160 160-เงื่อนไขการบรรลุธรรม2
9 พฤศจิกายน 2557
1669
159 159-เงื่อนไขการบรรลุธรรม1
9 พฤศจิกายน 2557
1897
158 158-ตอบปัญหาธรรม
13 ตุลาคม 2557
1897
157 157-การพิจารณาอนุบุพพิกถา2
13 ตุลาคม 2557
1608
156 156-การพิจารณาอนุบุพพิกถา1
12 ตุลาคม 2557
1691
155 155-อวิชชากับวิชชาและตอบปัญหาธรรม
3 สิงหาคม 2557
1719
154 154-ตรึกคิดพูดเรื่องอริยสัจมีประโยชน์
3 สิงหาคม 2557
1657
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 303 รายการ