ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 267 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 746 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,174 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,349 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,802 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 06. ฐณิชาฌ์รีสอร์ท จำนวน 303 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
153 153-ตอบปัญหาธรรม
29 มิถุนายน 2557
1909
152 152-อินทรีย์5; ธรรมวัดความพร้อมบรรลุธรรม
29 มิถุนายน 2557
1818
151 151-ผู้ชำนาญในวิถีทางของวิตก2
18 พฤษภาคม 2557
1712
150 150-ผู้ชำนาญในวิถีทางของวิตก1
18 พฤษภาคม 2557
1762
149 149-พระพุทธองค์ทรงเปิดทางปลอดภัย
6 เมษายน 2557
1776
148 148-การจัดการความคิด
6 เมษายน 2557
2471
147 147-เหตุสำหรับบันลือสีหนาทพระอริยะมีเฉพาะธรรมวินัยนี้2
2 มีนาคม 2557
1590
146 146-เหตุสำหรับบันลือสีหนาทพระอริยะมีเฉพาะธรรมวินัยนี้1
2 มีนาคม 2557
1786
145 145-ตอบปัญหาธรรม
2 กุมภาพันธ์ 2557
2024
144 144-วิธีอนุมานตนเอง
2 กุมภาพันธ์ 2557
1786
143 143-ธรรมผู้ว่ายากและธรรมผู้ว่าง่าย
2 กุมภาพันธ์ 2557
1517
142 142-ตอบปัญหาธรรม
5 มกราคม 2557
1873
141 141-การพิจารณาอริยสัจ4 เริ่มจากอุปาทายรูป ตอนที่2
5 ธันวาคม 2557
1798
140 140-การพิจารณาอริยสัจ4 เริ่มจากอุปาทายรูป ตอนที่1
5 มกราคม 2557
1869
139 139-การพิจารณาธาตุ4 ตอนที่2
1 ธันวาคม 2556
1617
138 138-การพิจารณาธาตุ4 ตอนที่1
1 ธันวาคม 2556
1846
137 137-วิธีฝึกจิตให้ไม่หวั่นไหวต่อถ้อยคำผู้อื่น2
3 พฤศจิกายน 2556
2027
136 136-วิธีฝึกจิตให้ไม่หวั่นไหวต่อถ้อยคำผู้อื่น1
3 พฤศจิกายน 2556
2054
135 135-ตอบปัญหาธรรม
6 ตุลาคม 2556
1831
134 134-สุคติและการได้ลาภที่ดีของเทวดา
6 ตุลาคม 2556
1758
133 133-ข้อเด่นของมนุษย์ชมพูทวีป
6 ตุลาคม 2556
1839
132 132-บุคคลผู้จะเป็นพระโสดาบันในชาตินี้
1 กันยายน 2556
2067
131 131-เพราะยึดมั่นรูปเป็นต้น ความเห็นผิดจึงเกิด
1 กันยายน 2556
1957
130 130-แว่นส่องธรรม4 ประการ และตอบปัญหา
4 สิงหาคม 2556
1827
129 129-วิธีพิจารณาเพื่อความบริสุทธิ์ของกายกรรมและวจีกรรม
4 สิงหาคม 2556
1934
128 128-ความต่างของอริยสาวกตามความต่างของอินทรีย์
7 กรกฎาคม 2556
1868
127 127-ธรรมเครื่องอยู่ของอริยสาวกคฤหัสถ์
7 กรกฎาคม 2556
1934
126 126-ตอบปัญหาเรื่องกายสังขารเป็นต้น
2 มิถุนายน 2556
1896
125 125-เหตุให้บรรลุถึงกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ
2 มิถุนายน 2556
1898
124 124-ละธรรม 6 ประการจึงสามารถเจริญสติปัฏฐาน4 ได้
2 มิถุนายน 2556
1948
123 123-ต่างคน ต่างความประสงค์ ต่างความนิยมเป็นต้น
2 มิถุนายน 2556
1848
122 122-ตอบปัญหาธรรม
19 พฤษภาคม 2556
1945
121 121-ธรรม 4 ประการเพื่อสุขภพนี้ และ 4 ประการเพื่อสุขภพหน้า
19 พฤษภาคม 2556
2028
120 120-การพิจารณารูป, เวทนา และตอบปัญหาธรรม
21 เมษายน 2556
1798
119 119-วิธีละทิฏฐินั้นและไม่ยึดถือทิฏฐิอื่น
21 เมษายน 2556
1844
118 118-ตอบปัญหาธรรม
3 มีนาคม 2556
1992
117 117-สิ่งที่ไม่ใช่อาหารของนิวรณ์5
3 มีนาคม 2556
2033
116 116-ปริญญา3 และตอบปัญหาธรรม
3 กุมภาพันธ์ 2556
1835
115 115-ผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์
3 กุมภาพันธ์ 2556
2116
114 114-พระพุทธเจ้าสอนพระราหุลภาวนา2
6 ธันวาคม 2556
1852
113 113-พระพุทธเจ้าสอนพระราหุลภาวนา1
6 ธันวาคม 2556
1922
112 112-การชำระกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ตอนที่2
16 ธันวาคม 2555
1867
111 111-การชำระกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ตอนที่1
16 ธันวาคม 2555
2090
110 110-ตอบปัญหาธรรม
11 พฤศจิกายน 2555
2062
109 109-ความเพียรพยายามที่มีผล
11 พฤศจิกายน 2555
1969
108 108-ตอบปัญหาธรรม
7 ตุลาคม 2555
2086
107 107-ฝึกอธิจิตโดยอาศัยนิมิต 3 ประการ
7 ตุลาคม 2555
2164
106 106-ตอบปัญหาธรรม
23 กันยายน 2555
1824
105 105-จงมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานไตรสิกขา
23 กันยายน 2555
1908
104 104-ว่าด้วยหนึ่งประเสริฐกว่าร้อยพัน
5 สิงหาคม 2555
2050
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 303 รายการ