ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 267 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 746 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,174 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,349 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,802 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 06. ฐณิชาฌ์รีสอร์ท จำนวน 303 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
103 103-ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับโลก
5 สิงหาคม 2555
2037
102 102-มองโลกเป็นของว่าง มัจจุราชมองไม่เห็น ตอนที่2
10 มิถุนายน 2555
2106
101 101-มองโลกเป็นของว่าง มัจจุราชมองไม่เห็น ตอนที่1
10 มิถุนายน 2555
2258
100 100-กายกระสับกระส่าย จิตไม่กระสับกระส่าย
13 พฤษภาคม 2555
2211
99 099-คุณลักษณะของอุบาสก
13 พฤษภาคม 2555
1948
98 098-ข้อปฏิบัติที่ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นสาวกที่ดี
13 พฤษภาคม 2555
1965
97 097-ธรรม 3 ประการที่ผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเอง
15 เมษายน 2555
2022
96 096-กามโภคีบุคคล 10 และผู้บำเพ็ญตบะ 3 จำพวก
15 เมษายน 2555
1842
95 095-ลักษณะของผู้ทำความเพียร อุทิศกายและใจต่อเนื่อง ตอนที่2
4 มีนาคม 2555
2110
94 094-ลักษณะของผู้ทำความเพียร อุทิศกายและใจต่อเนื่อง ตอนที่1
4 มีนาคม 2555
2249
93 093-สัญญา 7 ประการทำให้หยั่งลงสู่อมตะ ตอนที่2
26 กุมภาพันธ์ 2555
1917
92 092-สัญญา 7 ประการทำให้หยั่งลงสู่อมตะ ตอนที่1
26 กุมภาพันธ์ 2555
2166
91 091-ข้อปฏิบัติเพื่อตัดขาดจากกามคุณ ตอนที่2
29 มกราคม 2555
1992
90 090-ข้อปฏิบัติเพื่อตัดขาดจากกามคุณ ตอนที่1
29 มกราคม 2555
2253
89 089-ธรรมะ 7 ประการที่ทำให้หวังความเจริญได้แน่นอนไม่มีเสื่อม
4 ธันวาคม 2554
2128
88 088-เหตุให้โพธิปักขิยธรรมเจริญ 9 ประการ
4 ธันวาคม 2554
2080
87 087-คุณสมบัติของผู้ทำความเพียร 5 ประการ
27 พฤศจิกายน 2554
2014
86 086-จงทำความเพียร
27 พฤศจิกายน 2554
2152
85 085-ธรรมอันน่าอัศจรรย์ที่มีในมหาสมุทรกับธรรมวินัย ตอนที่2
4 กันยายน 2554
1912
84 084-ธรรมอันน่าอัศจรรย์ที่มีในมหาสมุทรกับธรรมวินัย ตอนที่1
4 กันยายน 2554
2097
83 083-ห้วงบุญห้วงกุศล 8 ประการ
7 สิงหาคม 2554
2424
82 082-ธรรมะที่น่าอัศจรรย์ของอุคคคหบดี 8 ประการ
7 สิงหาคม 2554
2022
81 081-มีสติ รักษาตน ชื่อว่ารักษาผู้อื่น
5 มิถุนายน 2554
2219
80 080-บุคคล ๗ จำพวกมีปรากฎอยู่ในโลก
5 มิถุนายน 2554
2126
79 079-ตอบปัญหาธรรม
29 พฤษภาคม 2554
2158
78 078-ปฏิปทาที่สัปปายะแก่นิพพาน
29 พฤษภาคม 2554
1830
77 077-ตัววัดผลการปฏิบัติธรรม
3 เมษายน 2554
2501
76 076-ผู้อยู่ในธรรม
3 เมษายน 2554
2176
75 075-ข้อกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่ผุดเกิดเป็นต้น ตอนที่2
6 มีนาคม 2554
1900
74 074-ข้อกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่ผุดเกิดเป็นต้น ตอนที่1
6 มีนาคม 2554
2073
73 073-ตอบปัญหาธรรม
6 กุมภาพันธ์ 2554
2011
72 072-แก่นของการปฏิบัติ
6 กุมภาพันธ์ 2554
2212
71 071-มีธรรมเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง
23 มกราคม 2554
2116
70 070-ขันธ์ 5 อย่างที่พระอรหันต์ไม่ได้พาปรินิพพานไปด้วย
23 มกราคม 2554
2061
69 069-กระบวนการเกิดขึ้นของกองทุกข์แบบ 3 ชาติ ตอนที่2
5 ธันวาคม 2553
2138
68 068-กระบวนการเกิดขึ้นของกองทุกข์แบบ 3 ชาติ ตอนที่1
5 ธันวาคม 2553
2289
67 067-ลำดับญาณ
3 ตุลาคม 2553
2246
66 066-ธรรมะที่เกื้อหนุนให้เกิดวิปัสสนา
3 ตุลาคม 2553
2455
65 065-วิปัสสนา2
5 กันยายน 2553
2056
64 064-วิปัสสนา1
5 กันยายน 553
2359
63 063-ตอบปัญหาธรรม
1 สิงหาคม 2553
2220
62 062-รู้ทุกข์ว่าเป็นทุกข์
1 สิงหาคม 2553
2100
61 061-ตอบปัญหาธรรมเรื่องโพชฌงค์และอริยมรรค
6 มิถุนายน 2553
2211
60 060-กรรมกับความเพียร
2 พฤษภาคม 2553
2384
59 059-ความรู้เรื่องกรรมหมวดละ 6 และหมวดละ 4
2 พฤษภาคม 2553
2095
58 058-อินทรีย์ 5 มีสัทธินทรีย์เป็นต้น
25 เมษายน 2553
2078
57 057-วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อทุกข์และสุข
25 เมษายน 2553
2207
56 056-สิ่งที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน
7 มีนาคม 2553
2162
55 055-สัมมาทิฐินำหน้า
7 มีนาคม 2553
2242
54 054-ตอบปัญหาธรรมเรื่องอัสสาทะและนันทิราคะเป็นต้น
7 กุมภาพันธ์ 2553
1937
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 303 รายการ