ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,006 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 738 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,426 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 968 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,013 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 03. วีดีโอ บรรยายทั่วไป จำนวน 231 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
181 179-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 7 ผลอานิสงส์ของสรณคมน์
6 เมษายน 2561
908
180 178-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 6 ทักขิณา, ทักขิเณยยบุคคล
6 เมษายน 2561
985
179 177-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 5 ความนอบน้อมที่เป็นสรณคมน์
6 เมษายน 2561
1011
178 176-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 4 โลกิยสรณคมน์ 4 อย่าง
6 เมษายน 2561
802
177 175-บริษัท พีโอแคร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร -ธรรมะกับความสุข
28 มีนาคม 2561
900
176 174--การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 19 วิธีภาวนาเพื่อหมดกิเลส
27 กุมภาพันธ์ 2561
1071
175 173-ชนรมสุรัตนธรรม กรุงเทพมหานคร-ตอบปัญหาธรรม
28 มกราคม 2561
816
174 172-ชนรมสุรัตนธรรม กรุงเทพมหานคร-มีธรรม 5 ประการทำกรรมฐานบรรลุผลเร็ว
28 มกราคม 2561
1059
173 171-สำนักงานกิจการยุติธรรม กรุงเทพมหานคร -ธรรมะพื้นฐานในการปลูกฝังคุณธรรมและความไม่ทนต่อการทุจริต
8 มกราคม 2561
914
172 170-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 3 ประเภทของสรณคมน์
5 มกราคม 2561
925
171 169-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 2 ความหมายสรณะ, สรณคมน์, ผู้ถึงสรณะ
5 มกราคม 2561
938
170 168-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร - สรณคมน์ 1 ประวัติความเป็นมาของสรณคมน์
5 มกราคม 2561
956
169 167--การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 18 ภิกษุผู้ถือธุดงควัตร 5 จำพวก
30 มกราคม 2561
904
168 166-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -ตามรอยบาทพระพุทธองค์ 6 นโมของพรหมายุพราหมณ์และเทวดา
8 ธันวาคม 2560
901
167 165-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -ตามรอยบาทพระพุทธองค์ 5 นโมของชาณุสโสณิพราหมณ์
8 ธันวาคม 2560
778
166 164-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -ตามรอยบาทพระพุทธองค์ 4 นโมของการณปาลีพราหมณ์
8 ธันวาคม 2560
874
165 163-ชนรมสุรัตนธรรม กรุงเทพมหานคร-ดูลมหายใจเข้าออกให้ได้สติปัฏฐาน 4 ตอนที่ 2
10 ธัรวาคม 2560
773
164 162-ชนรมสุรัตนธรรม กรุงเทพมหานคร-ดูลมหายใจเข้าออกให้ได้สติปัฏฐาน 4 ตอนที่ 1
10 ธันวาคม 2560
752
163 161-ครุสติสถาน กรุงเทพมหานคร-ตอบปัญหาธรรม
17 ธันวาคม 2560
840
162 160-ครุสติสถาน กรุงเทพมหานคร-โพชฌงค์ 7
17 ธันวาคม 2560
728
161 159--การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 17 วิธีเจริญสมาธิภาวนา
19 ธันวาคม 2560
715
160 158-วัดวังหิน จ.พิษณุโลก -รู้กายฝึกสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา
25 พฤศจิกายน 2560
967
159 157-วัดวังหิน จ.พิษณุโลก -สัมปชัญญะ 4 และวิธีการฝึก
25 พฤศจิกายน 2560
932
158 156-วัดวังหิน จ.พิษณุโลก -ความเพียรที่มีผลหมดทุกข์ตามลำดับ
25 พฤศจิกายน 2560
887
157 155--การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 16 ฝึกเดินจงกรมอย่างมีสติ
28 พฤศจิกายน 2560
765
156 154-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -ตามรอยบาทพระพุทธองค์ 3 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่ 3
3 พฤศจิกายน 2560
843
155 153-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -ตามรอยบาทพระพุทธองค์ 2 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่ 2
3 พฤศจิกายน 2560
901
154 152-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -ตามรอยบาทพระพุทธองค์ 1 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่ 1
3 พฤศจิกายน 2560
937
153 151-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 16 แจกแจงแบบระบุปัจจัย
15 ตุลาคม 2560
897
152 150-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 15 แจกแจงแบบปัจจุบันและขณะจิต
15 ตุลาคม 2560
889
151 149-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 14 แจกแจงแบบคร่อม 3 ชาติ
15 ตุลาคม 2560
895
150 148-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 13 แจกแจงแบบทั่วไปต่อ
15 ตุลาคม 2560
920
149 147-การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรุงเทพมหานคร-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 14 เร่งเพียรปฏิบัติธรรม
26 กันยายน 2560
1005
148 146-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 12 ขยายความแบบทั่วไป 2
13 สิงหาคม 2560
1104
147 145-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 11 ขยายความแบบทั่วไป 1
13 สิงหาคม 2560
867
146 144-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 10 กระบวนการปฏิบัติธรรม 3
13 สิงหาคม 2560
885
145 143-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 9 กระบวนการปฏิบัติธรรม 2
13 สิงหาคม 2560
898
144 142-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 8 กระบวนการปฏิบัติธรรม 1
12 สิงหาคม 2560
884
143 141-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 7 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ 3
12 สิงหาคม 2560
869
142 140-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 6 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ 2
12 สิงหาคม 2560
912
141 139-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 5 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ 1
12 สิงหาคม 2560
908
140 138-โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่-ตอบปัญหาธรรม
28 สิงหาคม 2560
864
139 137-โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่-อยู่อย่างไร ไม่ให้เป็นทุกข์
28 สิงหาคม 2560
915
138 136-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 13 ธรรมภาคปฏิบัติ
8 สิงหาคม 2560
940
137 135-อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์-ฝึกปัญญาจากลมหายใจ
30 กรกฎาคม 2560
909
136 134-อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์-อุบายวิธีฝึกอานาปานสติ
30 กรกฎาคม 2560
893
135 133-อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์-ฝึกสติจากอาการของกาย
30 กรกฎาคม 2560
841
134 132-อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์-วัตถุประสงค์การทำกรรมฐาน
30 กรกฎาคม 2560
878
133 131-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 4 ความสำคัญ 4
23 กรกฎาคม 2560
905
132 130-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 3 ความสำคัญ 3
23 กรกฎาคม 2560
973
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ