ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 960 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 986 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,035 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 03. วีดีโอ บรรยายทั่วไป จำนวน 231 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
81 085-พลังจิต พิชิตโรคโลก 2 - โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1287
80 084-พลังจิต พิชิตโรคโลก 1 - โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1256
79 079-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 2 มุ่งกรรม ไม่มุ่งมงคล - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
27 กันยายน 2559
1254
78 078-ปล่อยวาง ทางถึงสุขอันไพบูลย์ - บริษัท FB Furniture
18 สิงหาคม 2559
1348
77 077-ตอบปัญหาธรรม - ชมรมสุรัตนธรรม
13 สิงหาคม 2559
1018
76 076-สัมมาวายามะ 2 พิจารณากระตุ้นความเพียร - ชมรมสุรัตนธรรม
13 สิงหาคม 2559
1234
75 075-สัมมาวายามะ 1 ลักษณะและประเภท - ชมรมสุรัตนธรรม
13 สิงหาคม 2559
1252
74 074-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 8 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
31 กรกฎาคม 2559
1352
73 073-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 7 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
31 กรกฎาคม 2559
1184
72 072-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 6 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
31 กรกฎาคม 2559
1233
71 071-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 5 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
31 กรกฎาคม 2559
1339
70 070-หลักการปฏิบัติธรรม วัดบรมสถล (วัดดอน) กรุงเทพมหานคร
2 กรกฎาคม 2559
1274
69 069-อานาปานสติกับสติปัฏฐาน 3 อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร
29 พฤษภาคม 2559
1315
68 068-อานาปานสติกับสติปัฏฐาน 1 อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร
29 พฤษภาคม 2559
1396
67 067-การสร้างแรงบันดาลใจและมีจิตสาธารณะ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
9 มิถุนายน 2559
1251
66 066-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 4 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
15 พฤษภาคม 2559
1255
65 065-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 3 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
15 พฤษภาคม 2559
1362
64 064-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 2 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
15 พฤษภาคม 2559
1229
63 063-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 1 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
15 พฤษภาคม 2559
1409
62 062-โสดาปัตติผลประเสริฐกว่า คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
17 เมษายน 2559
1340
61 061-สิ่งมียาก 4 อย่าง คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
17 เมษายน 2559
1410
60 060-ตอบปัญหาธรรม
10 มกราคม 2559
1282
59 059-ขยายความโพชฌงค์ 7 ชมรมสุรัตนธรรม
10 มกราคม 2559
1598
58 058-นิวรณ์ กับ โพชฌงค์ ชมรมสุรัตนธรรม
10 มกราคม 2559
1401
57 057-สติส่องใจ งานได้ผล ศูนย์ศึกษาฯ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
17 มกราคม 2559
1395
56 056-ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม คณะวิศวฯจุฬาฯ
20 ธันวาคม 2558
1376
55 055-ตอบปัญหาธรรมและนำปฏิบัติ วัดวังหิน พิษณุโลก
9 ธันวาคม 2558
1499
54 054-ปฏิบัติธรรมคืออะไรและอย่างไร วัดวังหิน พิษณุโลก
9 ธันวาคม 2558
1312
53 030-มงคล ตอนที่6 ariya wellness
23 สิงหาคม 2558
1277
52 027-มงคล ตอนที่5 ariya wellness
26 กรกฎาคม 2558
1392
51 053-ความจริงไม่เปลี่ยน ต้องเปลี่ยนความเห็น จ.สระแก้ว
15 พฤศจิกายน 2558
1154
50 052-วิมุตติ, ความหลุดพ้น จ.สระแก้ว
15 พฤศจิกายน 2558
1386
49 051-กฎเกณฑ์กรรม4 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
10 ตุลาคม 2558
1135
48 050-กฎเกณฑ์กรรม3 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
10 ตุลาคม 2558
1193
47 049-กฎเกณฑ์กรรม2 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
10 ตุลาคม 2558
1171
46 048-กฎเกณฑ์กรรม1 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
10 ตุลาคม 2558
1250
45 047-ธรรมะคืออะไร ทำไมต้องปฏิบัติ บิ๊กซีราชดำริ
13 ตุลาคม 2558
1235
44 046-ธรรมะกับชีวิตประจำวัน บริษัท ปภพ จำกัด
8 ตุลาคม 2558
1219
43 045-เข้าถึงสุขได้ในการทำงาน สนญ.ธนาคารกรุงเทพ
29 กันยายน 2558
1285
42 044-ชีวิตติดธรรม2 บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง
17 กันยายน 2558
1218
41 043-ชีวิตติดธรรม1 บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง
17 กันยายน 2558
1264
40 042-ตอบปัญหาธรรม มทส.นครราชสีมา
5 กันยายน 2558
1174
39 041-การเตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตที่ดี มทส.นครราชสีมา
5 กันยายน 2558
1118
38 040-ตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1338
37 039-สติกับการทำงาน รพ.กรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1402
36 038-ปฏิบัติงาน ปฏิบัติธรรม2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1095
35 037-ปฏิบัติงาน ปฏิบัติธรรม1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1165
34 036-สิ่งที่เป็นไปได้ยากและควรรีบรู้ กรมศุลกากร
28 สิงหาคม 2558
1147
33 035-สิ่งที่เลิศ 4 อย่าง กรมศุลกากร
28 สิงหาคม 2558
1298
32 034-ตอบปัญหาธรรม ขรก.ตำรวจประจวบครีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1399
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ